ΥΔ Θράκης – EL12

ΥΔ Θράκης – EL12

Το Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης έχει έκταση 11.243 km², από τα οποία τα 564 km² ανήκουν στα νησιά Θάσο και Σαμοθράκη. Το διαμέρισμα ορίζεται βόρεια από τη γραμμή των συνόρων Ελλάδας‐Βουλγαρίας και τον υδροκρίτη των λεκανών Νέστου‐Οχυρού, ανατολικά από τη γραμμή των συνόρων Ελλάδας ‐ Τουρκίας μέχρι τον Κόλπο Αίνου, δυτικά από τον υδροκρίτη των λεκανών Νέστου ‐ Οχυρού, Νέστου ‐ Στρυμόνα, Νέστου ‐ ρέματος Νέας Καρβάλης και τον υδροκρίτη των παραλιακών ρεμάτων Χρυσούπολης μέχρι τον Κόλπο της Καβάλας

0
Λεκάνες Απορροής
0
Έκταση σε km²

Δομή Υδατικού Διαμερίσματος

Το ΥΔ Θράκης (EL12) αποτελείται από πέντε (5) λεκάνες απορροής: την ΛΑΠ Νέστου (GR07), την ΛΑΠ Ρ. Ξάνθης - Ξηρορέματος (GR08), την ΛΑΠ . Κομοτηνής - Λουτρού Έβρου (GR09), την ΛΑΠ Εβρου (GR10), και την ΛΑΠ Θάσου - Σαμοθράκης (GR42).

ΛΑΠ Νέστου (GR07)

Η ΛΑΠ Νέστου (GR07) έχει έκταση 2.975,5 km2. Ο ποταμός Νέστος πηγάζει από το όρος Ρίλα στην κεντρική Βουλγαρία και εκβάλλει στο Θρακικό πέλαγος. Η συνολική λεκάνη απορροής του ποταμού Νέστου ανέρχεται σε 5.184 Km² με τα 3.437 Km² να βρίσκονται επί Βουλγαρικού εδάφους. Στην έκταση αυτή δεν συνυπολογίζονται τα 565 Km² περίπου που αντιστοιχούν στην λεκάνη απορροής του φράγματος Δεσπάτη στη Βουλγαρία, τα νερά της οποίας εκτρέπονται σχεδόν στο σύνολό τους και δεν φθάνουν στην ελληνική μεθόριο. Ο ποταμός και η λεκάνη απορροής του στο ελληνικό τμήμα μοιράζονται διοικητικά στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Ξάνθης και Καβάλας. Η λεκάνη απορροής του ποταμού έχει έντονα ορεινό χαρακτήρα, περιβάλλεται από ιδιαίτερα μεγάλα υψόμετρα και χαρακτηρίζεται από μεγάλες κλίσεις. Κατά την είσοδό του στο Ελληνικό έδαφος έχει υψόμετρο περίπου 400 m. Η γενική κλίση της ροής είναι περίπου 1,2%. Η λεκάνη απορροής μπορεί να διαιρεθεί σε δύο κύρια τμήματα: το ορεινό και πεδινό τμήμα που συμπίπτει σχεδόν με το δέλτα. Στο τελευταίο τμήμα, το υψόμετρο ποικίλλει από 0‐200 m.

ΛΑΠ Ρ. Ξάνθης - Ξηρορέματος (GR08)

Η ΛΑΠ Ρ. Ξάνθης - Ξηρορέματος (GR08) έχει έκταση 1.663,6 km2.

ΛΑΠ Ρ. Κομοτηνής - Λουτρού Έβρου (GR09)

ΛΑΠ Ρ. Κομοτηνής - Λουτρού Έβρου (GR09) με έκταση 1.958,4 km2.

ΛΑΠ 'Εβρου (GR10)

Ο Έβρος είναι ο δεύτερος σε μέγεθος ποταμός της Ανατολικής Ευρώπης και χαρακτηρίζεται για τις φερτές ύλες που μεταφέρει και αποθέτει ανάμεσα στην Αλεξανδρούπολη και στην Αίνο. Ο ποταμός Έβρος πηγάζει από την οροσειρά Ρίλα της δυτικής Βουλγαρίας στα νότια της Σόφιας και κυλά σε βουλγαρικό έδαφος νοτιοανατολικά σχηματίζοντας κοιλάδα ανάμεσα στις οροσειρές της Ροδόπης και του Αίνου και διερχόμενος από τις πόλεις Πλόβντιβ (Φιλιππούπολη), Σβίλεγκραντ, Ιβαήλοβγκραντ, ενώ παράλληλα δέχεται πλήθος παραποτάμων. Συναντά τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα κοντά στο χωριό Καστανιές και εισέρχεται για λίγα χιλιόμετρα σε τουρκικό έδαφος σχηματίζοντας το τρίγωνο του Καραγάτς, κοντά στην Ανδριανούπολη, όπου δέχεται τους κυριότερους παραποτάμους Τούνζα από βόρεια και Άρδα από δυτικά, ενώ κοντά στο Διδυμότειχο δέχεται τα νερά του Ερυθροποτάμου από δυτικά και του Εργίνη από ανατολικά. Στη συνέχεια αποτελεί το σύνορο Ελλάδας ‐ Τουρκίας, χωρίζοντας γεωγραφικά τη Δυτική από την Ανατολική Θράκη. Διέρχεται κοντά στις ελληνικές κωμοπόλεις Πύθιο, Φέρρες, Διδυμότειχο, Σουφλί, Λάβαρα, Τυχερό, Νέα Βύσσα και στις τουρκικές Meriç, Keşan και εκβάλλει στο βόρειο Αιγαίο Πέλαγος.

Το συνολικό μήκος του ποταμού είναι 528 km, από τα οποία τα 310 km ανήκουν στην Βουλγαρία, ενώ 208 km καθορίζουν τα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και την Τουρκία.

ΛΑΠ Θάσου - Σαμοθράκης (GR42)

Η ΛΑΠ Θάσου - Σαμοθράκης (GR42) έχει έκταση 564,3 km2.

Κλίμα

Στο νησιωτικό τμήμα καθώς και σε μια στενή παράκτια ζώνη επικρατεί χερσαίο μεσογειακό κλίμα, στο εσωτερικό και στα πεδινά το μεσευρωπαϊκό, ενώ στα ορεινά επικρατεί το ορεινό. Η ετήσια βροχόπτωση κυμαίνεται στα παράκτια και το νησιωτικό τμήμα μεταξύ 500 και 600 mm, στο εσωτερικό μεταξύ 600 και 1000 mm, ενώ στα βόρεια ορεινά ξεπερνά τα 1000 mm. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας Υδατ. Πόρων (2008), η μέση ετήσια βροχόπτωση εκτιμάται σε 778 mm. Η μέση ετήσια θερμοκρασία του διαμερίσματος είναι 14,5‐16,5°C. Το ετήσιο θερμομετρικό εύρος ξεπερνά τους 20°C.

Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) (εκτός της Λεκάνης Απορροής Ποταμού Έβρου) ΦΕΚ 2688 Β / 6.07.2018:

Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Ελληνικού Τμήματος της Λεκάνης Απορροής του π. Έβρου ΦΕΚ 2639 Β 5.07.2018 : 

Flood Risk Management Plan of Evros River Basin (Executive Summary) [FRMP Evros Basin – Executive Summary v2.pdf (2.51MB)]

Για το ΥΔ Θράκης (EL12) καταρτίστηκαν εξισώσεις όμβριων καμπυλών (παραμετρικές σχέσεις υπολογισμού της έντασης της βροχόπτωσης για δεδομένη διάρκεια και περίοδο επαναφοράς) στις θέσεις των βροχομετρικών σταθμών του Υδατικού Διαμερίσματος. Στόχος ήταν ο υπολογισμός της βροχόπτωσης σχεδιασμού στα διάφορα σενάρια που εξετάστηκαν σχετικά με την πιθανότητα εμφάνισης πλημμύρας, δηλαδή υψηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 50 έτη), μέση πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 100 έτη) και χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 1000 έτη).

Η Τεχνική Έκθεση και οι Χάρτες που τη συνοδεύουν παρουσιάζονται παρακάτω:

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας

Οι Χάρτες Eπικινδυνότητας Πλημμύρας καταρτίστηκαν για τη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) Πεδιάδα Ξάνθης-Κομοτηνής (χαμηλές ζώνες ποταμών Νέστου, Κόσυνθου, Κομψάτου, Απροποτάμου, Μποσμπόζη, Φιλιουρή και παρόχθιες εκτάσεις λίμνης Βίστωνίδας) (GR12RAK0001) η οποία καθορίστηκε στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012).

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Οι Σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τους συνδέσμους για τους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας λόγω ανύψωσης της ΜΣΘ :

Χωρικής Μεταβολής Μέγιστου Βάθους Πλημμύρας

Χωρικής Μεταβολής Μέγιστου Βάθους Πλημμύρας

Χωρικής Μεταβολής Μέγιστου Βάθους Πλημμύρας

Χωρικής Μεταβολής Μέγιστου Βάθους Πλημμύρας

Χωρικής Μεταβολής Μέγιστου Βάθους Πλημμύρας

Χωρικής Μεταβολής Μέγιστου Βάθους Πλημμύρας

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας Έβρου

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας καταρτίστηκαν για τις προσδιορισμένες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας:

  • GR12RAK0002 “Παρόχθιες περιοχές νοτίως Νέας Βύσσας και Δέλτα ποταμού Έβρου”,
  • GR12RAK0004 “Περιοχές Β. Έβρου και Άρδα”, και
  • GR12RAK0003 “Περιοχές δυτικά Χ. Λουτρού”.

Οι περιοχές αυτές ανήκουν στη λεκάνη απορροής Έβρου [EL1210] του Υ.Δ. Θράκης [EL12]. Η λεκάνη απορροής Έβρου [EL1210] αποτελεί το ελληνικό τμήμα της διασυνοριακής λεκάνης απορροής του ποταμού Έβρου. Περιλαμβάνει επίσης ορισμένα μικρότερα τοπικά υδατορεύματα.

Οι Χάρτες εξετάζουν δύο αιτίες πλημμύρας: η πρώτη είναι η πλημμύρα από ποτάμιες ροές και η δεύτερη η πλημμύρα λόγω ανύψωσης της στάθμης της θάλασσας.

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας από ποτάμιες ροές καταρτίζονται για τρία πλημμυρικά σενάρια:

– πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ =1.000 ετών

– πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ = 100 ετών, και

– πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδων επαναφοράς Τ =20 και Τ = 50 ετών.

Λόγω του μεγέθους της λεκάνης και της πολυπλοκότητας των παραγόντων που συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του πλημμυρικού φαινομένου, έχουν προσδιοριστεί ένα βασικό και τρία εναλλακτικά υδρολογικά σενάρια με επιπρόσθετες πληροφορίες για την αξιολόγηση του πλημμυρικού κινδύνου. Το βασικό σενάριο προσδιορίζεται για όλες τις περιόδους επαναφοράς, ενώ τα εναλλακτικά για συγκεκριμένες εξ αυτών.

Στο βασικό σενάριο (ScIa) ο μεγαλύτερος όγκος υδάτων προέρχεται από τον κυρίως π. Έβρο, με ανάλογη εισροή από τον π. Άρδα, για τις διάφορες πιθανότητες εμφάνισης. Τα εναλλακτικά σενάρια είναι:

– ScIb: επαύξηση της πλημμύρας υψηλής πιθανότητας υπέρβασης στον π. Έβρο λόγω απότομης και σημαντικής εισροής υδάτων από τον π. Άρδα, οφειλόμενης σε υπερχείλιση των φραγμάτων στο έδαφος της Βουλγαρίας

– ScII: πλημμύρα μέσης πιθανότητας υπέρβασης οφειλόμενη κυρίως στον π. Ερυθροπόταμο και τον π. Εργίνη, και

– ScIII: επαύξηση της πλημμύρας μέσης πιθανότητας υπέρβασης στον κυρίως π. Έβρο, λόγω τυχαίας θραύσης μικρού φράγματος στη Βουλγαρία.

Για όλα τα σενάρια γίνεται η παραδοχή (η οποία έχει στηριχθεί στα διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα) ότι η μέγιστη παροχή του Άρδα και του κυρίως ποταμού Έβρου συμπίπτουν χρονικά στη συμβολή τους.

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας από τη θάλασσα καταρτίζονται για:

– πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ = 100 ετών, και

– πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ = 50 ετών

Η ορθή ερμηνεία των χαρτών προϋποθέτει την παράλληλη ανάγνωση του Τεύχους του Σταδίου Β’, όπου αναγράφονται οι παραδοχές με τις οποίες έγινε η παραγωγή τους και αναλύονται τα σχετικά αποτελέσματα

Οι Σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Υδρολογικά Σενάρια :

Χωρικής Μεταβολής Μέγιστου Βάθους Πλημμύρας

Υδρολογικά Σενάρια :

Χωρικής Μεταβολής Μέγιστου Βάθους Πλημμύρας

Χωρικής Μεταβολής Μέγιστου Βάθους Πλημμύρας

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012):

  • GR12RAK0001 “Πεδιάδα Ξάνθης-Κομοτηνής (χαμηλές ζώνες ποταμών Νέστου, Κόσυνθου, Κομψάτου, Απροποτάμου, Μποσμπόζη, Φιλιουρή και παρόχθιες εκτάσεις λίμνης Βίστωνίδας)”
  • GR12RAK0002 “Παρόχθιες περιοχές νοτίως Νέας Βύσσας και Δέλτα ποταμού Έβρου”
  • GR12RAK0003 “Περιοχές δυτικά Χ. Λουτρού”
  • GR12RAK0004 “Περιοχές Β. Έβρου και Άρδα”

Χάρτες Κινδύνων πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Οι Σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τους συνδέσμους για τους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας λόγω ανύψωσης της ΜΣΘ :

Χωρικής Μεταβολής Μέγιστου Βάθους Πλημμύρας

Χωρικής Μεταβολής Μέγιστου Βάθους Πλημμύρας

Χωρικής Μεταβολής Μέγιστου Βάθους Πλημμύρας

Χωρικής Μεταβολής Μέγιστου Βάθους Πλημμύρας

Χωρικής Μεταβολής Μέγιστου Βάθους Πλημμύρας

Χωρικής Μεταβολής Μέγιστου Βάθους Πλημμύρας

Ο Xάρτης Tρωτότητας σε Eδαφική Dιάβρωση, απεικονίζει την εδαφική απώλεια σε t/h στο ΥΔ, αποτέλεσμα της εφαρμογής του μοντέλου εδαφικής διάβρωσης RUSLE. Ο χάρτης τρωτότητας σε εδαφική διάβρωση δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη περίοδο επαναφοράς, αφορά το σύνολο του Υδατικού Διαμερίσματος και έχει συνταχθεί σε κλίμακα 1:250.000.

Ο χάρτης τρωτότητας σε εδαφική διάβρωση παρουσιάζεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Στο Χάρτη Μέγιστης Πιθανής Επίπτωσης Πλημμύρας, παρουσιάζεται η αποτίμηση της τρωτότητας, όπως αυτή προέκυψε από τις δυνητικές επιπτώσεις που καταγράφηκαν στον πληθυσμό, στην οικονομική δραστηριότητα, στο περιβάλλον και στην πολιτιστική κληρονομιά. Δημιουργήθηκε ένας (1) χάρτης για περίοδο επαναφοράς Τ=1000 έτη (πλημμύρες από ποτάμιες ροές/ λίμνες) και ένας (1) χάρτης για περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη (πλημμύρες από ανύψωση ΜΣΘ), με κλίμακες 1:175.000 και 1:125.000 αντίστοιχα.

Οι Χάρτες Μέγιστης Πιθανής Επίπτωσης Πλημμύρας παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Οι Χάρτες Βαθμού Επιρροής Πλημμύρας, απεικονίζουν το αποτέλεσμα της συσχέτισης του βάθους και ταχύτητας ροής όπως αυτά προέκυψαν από την υδραυλική ανάλυση για την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας. Δημιουργήθηκαν πέντε (5) χάρτες: τρεις για ποτάμιες ροές/λίμνες (ένας για κάθε περίοδο επαναφοράς Τ=50, 100, 1000 έτη) και δύο για ανύψωση της ΜΣΘ (για περιόδους επαναφοράς Τ=50, 100έτη), με κλίμακες 1:175.000, 1:60.000 και 1:125.000 αντίστοιχα.

Οι Χάρτες Βαθμού Επιρροής Πλημμύρας παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Οι Χάρτες Αποτίμησης Επιπτώσεων Πλημμύρας, απεικονίζουν το αποτέλεσμα της συσχέτισης των μέγιστων δυνητικών επιπτώσεων με την επικινδυνότητα της πλημμύρας. Δημιουργήθηκαν πέντε (5) χάρτες: τρεις για ποτάμιες ροές/λίμνες (ένας για κάθε περίοδο επαναφοράς Τ=50, 100, 1000 έτη) και δύο για ανύψωση της ΜΣΘ (για περιόδους επαναφοράς Τ=50, 100έτη), με κλίμακες 1:175.000 και 1:125.000 αντίστοιχα.

Οι Χάρτες Αποτίμησης Επιπτώσεων Πλημμύρας παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Η συνολική χωρική αποτίμηση της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από πλημμύρα ποταμών στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου απεικονίζεται στον παρακάτω χάρτη κλίμακας 1:200.000:

P08_S14_Risk_River_map !!

P08_S15_Risk_River_map !!

P08_S16_Risk_River_map !!

P08_S17_Risk_Sea_map !!

P08_S18_Risk_Sea_map !!

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας Έβρου

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας καταρτίστηκαν για τις προσδιορισμένες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας:

  • GR12RAK0002 “Παρόχθιες περιοχές νοτίως Νέας Βύσσας και Δέλτα ποταμού Έβρου”,
  • GR12RAK0004 “Περιοχές Β. Έβρου και Άρδα”, και
  • GR12RAK0003 “Περιοχές δυτικά Χ. Λουτρού”.

Οι περιοχές αυτές ανήκουν στη λεκάνη απορροής Έβρου [EL1210] του Υ.Δ. Θράκης [EL12]. Η λεκάνη απορροής Έβρου [EL1210] αποτελεί το ελληνικό τμήμα της διασυνοριακής λεκάνης απορροής του ποταμού Έβρου. Περιλαμβάνει επίσης ορισμένα μικρότερα τοπικά υδατορεύματα.

Οι Χάρτες εξετάζουν δύο αιτίες πλημμύρας: η πρώτη είναι η πλημμύρα από ποτάμιες ροές και η δεύτερη η πλημμύρα λόγω ανύψωσης της στάθμης της θάλασσας.

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας από ποτάμιες ροές καταρτίζονται για τρία πλημμυρικά σενάρια:

– πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ =1.000 ετών

– πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ = 100 ετών, και

– πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδων επαναφοράς Τ =20 και Τ = 50 ετών.

Λόγω του μεγέθους της λεκάνης και της πολυπλοκότητας των παραγόντων που συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του πλημμυρικού φαινομένου, έχουν προσδιοριστεί ένα βασικό και τρία εναλλακτικά υδρολογικά σενάρια με επιπρόσθετες πληροφορίες για την αξιολόγηση του πλημμυρικού κινδύνου. Το βασικό σενάριο προσδιορίζεται για όλες τις περιόδους επαναφοράς, ενώ τα εναλλακτικά για συγκεκριμένες εξ αυτών.

Στο βασικό σενάριο (ScIa) ο μεγαλύτερος όγκος υδάτων προέρχεται από τον κυρίως π. Έβρο, με ανάλογη εισροή από τον π. Άρδα, για τις διάφορες πιθανότητες εμφάνισης. Τα εναλλακτικά σενάρια είναι:

– ScIb: επαύξηση της πλημμύρας υψηλής πιθανότητας υπέρβασης στον π. Έβρο λόγω απότομης και σημαντικής εισροής υδάτων από τον π. Άρδα, οφειλόμενης σε υπερχείλιση των φραγμάτων στο έδαφος της Βουλγαρίας

– ScII: πλημμύρα μέσης πιθανότητας υπέρβασης οφειλόμενη κυρίως στον π. Ερυθροπόταμο και τον π. Εργίνη, και

– ScIII: επαύξηση της πλημμύρας μέσης πιθανότητας υπέρβασης στον κυρίως π. Έβρο, λόγω τυχαίας θραύσης μικρού φράγματος στη Βουλγαρία.

Για όλα τα σενάρια γίνεται η παραδοχή (η οποία έχει στηριχθεί στα διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα) ότι η μέγιστη παροχή του Άρδα και του κυρίως ποταμού Έβρου συμπίπτουν χρονικά στη συμβολή τους.

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας από τη θάλασσα καταρτίζονται για:

– πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ = 100 ετών, και

– πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ = 50 ετών

Η ορθή ερμηνεία των χαρτών προϋποθέτει την παράλληλη ανάγνωση του Τεύχους του Σταδίου Β’, όπου αναγράφονται οι παραδοχές με τις οποίες έγινε η παραγωγή τους και αναλύονται τα σχετικά αποτελέσματα

Οι Σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Υδρολογικά Σενάρια :

Χωρικής Μεταβολής Μέγιστου Βάθους Πλημμύρας

Χωρικής Μεταβολής Μέγιστου Βάθους Πλημμύρας

Χωρικής Μεταβολής Μέγιστου Βάθους Πλημμύρας

Χωρικής Μεταβολής Μέγιστου Βάθους Πλημμύρας

ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Υδρολογικά Σενάρια :

Χωρικής Μεταβολής Μέγιστου Βάθους Πλημμύρας

Χωρικής Μεταβολής Μέγιστου Βάθους Πλημμύρας

Χωρικής Μεταβολής Μέγιστου Βάθους Πλημμύρας

Χωρικής Μεταβολής Μέγιστου Βάθους Πλημμύρας

ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Χωρικής Μεταβολής Μέγιστου Βάθους Πλημμύρας

ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Χωρικής Μεταβολής Μέγιστου Βάθους Πλημμύρας

Παραδοτέα μελέτης Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ΥΔ EL12: