2ος ΚΥΚΛΟΣ

Τα Σχέδια αναθεωρούνται κάθε 6 έτη, με σκοπό την επικαιροποίησή τους, με βάση τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές μεθόδους και δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων υδρομετεωρολογικών δεδομένων, όπως π.χ. τα ύψη βροχής ανά περιοχή, τυχόν πρόσφατες πλημμύρες κ.λπ., λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Τα εγκεκριμένα ΣΔΚΠ ΛΑΠ του 2ου Κύκλου (1η Αναθεώρηση) δεν έχουν οριστικοποιηθεί