Στην ενότητα αυτή θα αναρτηθούν τα υπό διαβούλευση Σχέδια Διαχείρισης του 2ου κύκλου (1η Αναθεώρηση)

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ EL01

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ EL02

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ EL03

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ EL04

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ EL05

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ EL06

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ EL07

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ EL08

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ EL09

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ EL10

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ EL11

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ EL12

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ EL13

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ EL14