Η διαβούλευση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία