ΥΔ Βόρειας Πελοποννήσου – EL02

ΥΔ Βόρειας Πελοποννήσου – EL02

Το Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου (EL02), έχει έκταση 7.397 km². Οριοθετείται στο χερσαίο τμήμα του από τον υδροκρίτη που ξεκινά από το ακρωτήριο Κατάκολο, συνεχίζει στους ορεινούς όγκους Φολόη, Λάμπεια, Ερύμανθο, Αροάνεια, στο υψίπεδο Καλαβρύτων, στο νότιο όριο της κλειστής λεκάνης Φενεού, στους ορεινούς όγκους του Ολιγύρτου, Λύρκειου και Ονείων, και καταλήγει στο ακρωτήριο Τραχήλι μέσω των κορυφών Τραπεζώνα και Πολίτη στην Κορινθία. Επιπλέον περιλαμβάνει τα νησιά Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθο.

0
Λεκάνες Απορροής
0
Έκταση σε km²

Δομή Υδατικού Διαμερίσματος

Το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου αποτελείται από τρείς (3) Λεκάνες Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) αυτές των Ρεμάτων Παραλίας Βόρειας Πελοποννήσου (EL27), του Πείρου – Βέργα – Πηνειού (EL28) και της Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου (EL45). Οι κύριοι ποταμοί του ΥΔ Βόρειας Πελοποννήσου είναι οι π. Πηνειός, Ασωπός, Πείρος, Σελινούς και Βουραϊκός. Άλλοι σημαντικοί ποταμοί/ρέματα του ΥΔ Βόρειας Πελοποννήσου είναι οι Ξηριάς, Μάνα (Λαρισσός), Ραϊζάνη, Βέργας, και Γλαύκος.

Ρέματα Παραλίας Βόρειας Πελοποννήσου (GR27)

Η έκταση της ΛΑΠ Ρεμάτων Παραλίας Βόρειας Πελοποννήσου είναι 3685 km² και καταλαμβάνει το βορειοανατολικό τμήμα της Πελοποννήσου. Η εν λόγω ΛΑΠ εκτείνεται στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας και Αχαΐας.

Πείρου – Βέργα – Πηνειού (GR28)

Η έκταση της ΛΑΠ Πείρου – Βέργα – Πηνειού είναι 2423  km² και καταλαμβάνει  το βορειοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου. Η εν λόγω ΛΑΠ εκτείνεται στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας.

Ο Πηνειός είναι ο μεγαλύτερος ποταμός του υδατικού διαμερίσματος της Βόρειας Πελοποννήσου με μήκος περίπου 94,27 km. Οι πηγές του βρίσκονται στο όρος Ερύμανθος σε υψόμετρο περίπου 1128μ. Η απορροή του συγκεντρώνεται στην τεχνητή λίμνη που έχει δημιουργηθεί με την κατασκευή φράγματος στο Κέντρο Ηλείας. Κατάντη του φράγματος ο Πηνειός έχει δυτική κατεύθυνση και κινείται σε πεδινό ανάγλυφο μέχρι την εκβολή του στο Ιόνιο Πέλαγος στην παραλία της Μπούκας.

Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου (GR45)

Η ΛΑΠ Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου (EL45) είναι νησιωτική και έχει έκταση 1289 km2. Εκτείνεται στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλονιάς, Ιθάκης και Ζακύνθου.

Κλίμα

Το κλίμα των ορεινών περιοχών είναι υγρό κατά τη διάρκεια του χειμώνα και σχετικά ξηρό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το μέσο ετήσιο ύψος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων φτάνει τα 900mm, με μία χαρακτηριστική αύξηση κατά την περίοδο μεταξύ Νοεμβρίου ‐ Φεβρουαρίου (υπερβαίνει τα 100mm ανά μήνα). Το καλοκαίρι, το κλίμα είναι ξηρό, με το ύψος των βροχοπτώσεων να μην ξεπερνά τα 20‐40mm μηνιαίως.

Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (EL02) ΦΕΚ 2691 Β / 6.07.2018:

Για το ΥΔ Βόρειας Πελοποννήσου (EL02) καταρτίστηκαν εξισώσεις όμβριων καμπυλών (παραμετρικές σχέσεις υπολογισμού της έντασης της βροχόπτωσης για δεδομένη διάρκεια και περίοδο επαναφοράς) στις θέσεις των βροχομετρικών σταθμών του Υδατικού Διαμερίσματος. Στόχος ήταν ο υπολογισμός της βροχόπτωσης σχεδιασμού στα διάφορα σενάρια που εξετάστηκαν σχετικά με την πιθανότητα εμφάνισης πλημμύρας, δηλαδή υψηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 50 έτη), μέση πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 100 έτη) και χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 1000 έτη).

Η Τεχνική Έκθεση και οι Χάρτες που τη συνοδεύουν παρουσιάζονται παρακάτω:

Η τεχνική έκθεση και οι Χάρτες που συνοδεύουν την Ανάλυση Χαρακτηριστικών Περιοχής και Μηχανισμών Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (EL02) παρουσιάζονται παρακάτω:

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας (Flood Hazzard Maps) καταρτίστηκαν στις ακόλουθες 8 Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012):

 • GR02RAK0001 “Πεδινή περιοχή οικισμών Λουτρών Ωραίας Ελένης”
 • GR02RAK0002 “Υψηλή ζώνη π. Ασωπού”
 • GR02RAK0003 “Χαμηλά Ζακύνθου”
 • GR02RAK0004 “Χαμηλή ζώνη λεκάνης λίμνης Στυμφαλίας”
 • GR02RAK0005 “Χαμηλή ζώνη λεκάνης τεχνητής λίμνης Φενεού”
 • GR02RAK0006 “Χαμηλή ζώνη ρεμάτων παραλίας Β. Πελοποννήσου από το Κιάτο έως την Κόρινθο”
 • GR02RAK0007 “Χαμηλή ζώνη π. Σελινούντα”
 • GR02RAK0008 “Πεδινή ζώνη λεκανών απορροής Πείρου – Βέργα – Πηνειού –Γλαύκου”

Χάρτες Επικινδυνότητας πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Οι Σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε

Πινακίδες 02-Α, 02-Β, 02-Γ, 02-Δ, 02-Ε, 02-ΣΤ

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας καταρτίστηκαν στις ακόλουθες 8 Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012):

 • GR02RAK0001 “Πεδινή περιοχή οικισμών Λουτρών Ωραίας Ελένης”
 • GR02RAK0002 “Υψηλή ζώνη π. Ασωπού”
 • GR02RAK0003 “Χαμηλά Ζακύνθου”
 • GR02RAK0004 “Χαμηλή ζώνη λεκάνης λίμνης Στυμφαλίας”
 • GR02RAK0005 “Χαμηλή ζώνη λεκάνης τεχνητής λίμνης Φενεού”
 • GR02RAK0006 “Χαμηλή ζώνη ρεμάτων παραλίας Β. Πελοποννήσου από το Κιάτο έως την Κόρινθο”
 • GR02RAK0007 “Χαμηλή ζώνη π. Σελινούντα”
 • GR02RAK0008 “Πεδινή ζώνη λεκανών απορροής Πείρου – Βέργα – Πηνειού –Γλαύκου”

Χάρτες Κινδύνων πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Οι Σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε

Πινακίδες 02-Α, 02-Β, 02-Γ, 02-Δ, 02-Ε, 02-ΣΤ

Για την αξιόλογηση της τρωτότητας από διάβρωση εδαφών υιοθετήθηκε η μέθοδος RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation). Για την χαρτογραφική απεικόνιση της τρωτότητας σε εδαφική διάβρωση χρησιμοποιήθηκαν τα ψηφιακά δεδομένα για κάθε παράμετρο της RUSLE που είναι διαθέσιμα από το ESDAC (European Soil Data Centre). Όλες οι πράξεις των ψηφιακών δεδομένων των παραμέτρων της RUSLE γίνονται μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και ειδικότερα μέσα από το λογισμικό ArcGIS. Η διαβάθμιση των κλάσεων στον χάρτη τρωτότητας γίνεται χρωματικά μεταξύ ανοιχτού πράσινου (πολύ χαμηλή τρωτότητα) έως έντονο κόκκινο (πολύ υψηλή τρωτότητα). Η σχηματική απεικόνιση της τρωτότητας σε εδαφική διάβρωση υλοποιείται στο σύνολο του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου στον παρακάτω χάρτη κλίμακας 1:200.000:

Η αποτίμηση των μέγιστων δυνητικών επιπτώσεων από πλημμύρα υλοποιείται σε τετραγωνικό κάνναβο με κελιά (c) διαστάσεων 500μ x 500μ που οριοθετούνται μέσα στην μέγιστη έκταση κατάκλυσης. Ως βάση για την δημιουργία του καννάβου χρησιμοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Πλέγμα Αναφοράς (European Environment Agency reference grid). Η αποτίμηση των μέγιστων δυνητικών επιπτώσεων από πλημμύρα Εκc σε κάθε κελί c, έγινε μέσω ενός συστήματος αριθμητικών δεικτών για την Πληθυσμιακή τρωτότητα ΕκΑc, την Οικονομική Τρωτότητα, ΕκΟc, την περιβαλλοντική τρωτότητα ΕκΠεc και την Πολιτιστική τρωτότητα ΕκΠοc. Για την αξιολόγηση της συνολικής αποτίμησης της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από πλημμύρα Εκc σε κάθε κελί, αθροίστηκαν για κάθε κατηγορία επίπτωσης οι δείκτες των επί μέρους επιπτώσεων και έγινε διαβάθμιση σε πέντε κλάσεις τρωτότητας.

Η συνολική χωρική αποτίμηση της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από πλημμύρα ποταμών στο Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου απεικονίζεται στον παρακάτω χάρτη κλίμακας 1:200.000:

Η συνολική χωρική αποτίμηση της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από την πλημμύρα λόγω ανύψωσης της μέσης στάθμης της θάλασσας στο Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου απεικονίζεται στον παρακάτω χάρτη κλίμακας 1:200.000:

Για την εκτίμηση του βαθμού επιρροής της έντασης πλημμύρας στην διαμόρφωση των επιπτώσεων συσχετίζονται σε κάθε κελί 500m x 500m οι μέγιστες δυνητικές επιπτώσεις μιας θεωρητικής μέγιστης πλημμύρας με βάθος νερού >2μ, με τα χαρακτηριστικά και την ένταση της πλημμύρας των τριών εξεταζόμενων περιόδων επαναφοράς για Τ50, Τ100 και Τ1000 έτη. Ως υδραυλικά χαρακτηριστικά των πλημμυρών λαμβάνονται εκείνα που έχουν προκύψει από την υδραυλική ανάλυση για την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας. Τα χωρικά αποτελέσματα υπολογισμού του βαθμού επιρροής έντασης πλημμύρας από ποτάμια για τις εξεταζόμενες περιόδους επαναφοράς Τ=50, 100 και 1000έτη απεικονίζονται για το Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου στους παρακάτω χάρτες κλίμακας 1:200.000:

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τις πλημμύρες λόγω ανύψωσης της μέσης στάθμης της θάλασσας θεωρώντας ότι το κρίσιμο υδραυλικό μέγεθος είναι το βάθος ροής. Τα χωρικά αποτελέσματα υπολογισμού του βαθμού επιρροής έντασης πλημμύρας από ανύψωση της μέσης στάθμης της θάλασσας απεικονίζονται για το Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου στον παρακάτω χάρτη κλίμακας 1:200.000:

Η αποτίμηση των μέγιστων δυνητικών επιπτώσεων από πλημμύρα υλοποιείται σε τετραγωνικό κάνναβο με κελιά (c) διαστάσεων 500μ x 500μ που οριοθετούνται μέσα στην μέγιστη έκταση κατάκλυσης. Ως βάση για την δημιουργία του καννάβου χρησιμοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Πλέγμα Αναφοράς (European Environment Agency reference grid). Η αποτίμηση των μέγιστων δυνητικών επιπτώσεων από πλημμύρα Εκc σε κάθε κελί c, έγινε μέσω ενός συστήματος αριθμητικών δεικτών για την Πληθυσμιακή τρωτότητα ΕκΑc, την Οικονομική Τρωτότητα, ΕκΟc, την περιβαλλοντική τρωτότητα ΕκΠεc και την Πολιτιστική τρωτότητα ΕκΠοc. Για την αξιολόγηση της συνολικής αποτίμησης της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από πλημμύρα Εκc σε κάθε κελί, αθροίστηκαν για κάθε κατηγορία επίπτωσης οι δείκτες των επί μέρους επιπτώσεων και έγινε διαβάθμιση σε πέντε κλάσεις τρωτότητας.

Η συνολική χωρική αποτίμηση της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από πλημμύρα ποταμών στο Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου απεικονίζεται στον παρακάτω χάρτη κλίμακας 1:200.000:

Η συνολική χωρική αποτίμηση της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από την πλημμύρα λόγω ανύψωσης της μέσης στάθμης της θάλασσας στο Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου απεικονίζεται στον παρακάτω χάρτη κλίμακας 1:200.000:

Παραδοτέα μελέτης Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ΥΔ EL02: