ΥΔ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας- EL04

ΥΔ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας- EL04

Το YΔ04 «Δυτικής Στερεάς Ελλάδας» περιλαµβάνει την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας πλην Πελοποννήσου, το ∆υτικό τµήµα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τη νήσο Λευκάδα της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων, µικρό µέρος της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ελάχιστο µέρος της Περιφέρειας Ηπείρου, και συγκεκριµένα τις Περιφερειακές Ενότητες: Αιτλοακαρνανίας (98%), Ευρυτανίας (100%), Φωκίδας (Δυτικό Τμήμα 58%), Καρδίτσας (Δυτικό Τμήμα 19%), Τρικάλων (Νοτιοδυτικό Τμήμα 20%), Λευκάδας (100%), Άρτας (ένα μικρό τμήμα που βρίσκεται στην υδρολογική λεκάνη του π. Αχελώου - 15%)

0
Λεκάνες Απορροής
0
Έκταση σε km²

Δομή Υδατικού Διαμερίσματος

To Υδατικό Διαμέρισμα Δυτ. Στερεάς Ελλάδας υπάγεται από διαχειριστική άποψη στην Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Για ορισμένα ζητήματα υπάρχουν συναρμοδιότητες με την Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας και την Διεύθυνση Υδάτων Δυτ. Ελλάδας/Αττικής. Η συνολική έκταση του διαµερίσµατος είναι 10.498 km². Ο πληθυσµός του διαµερίσµατος, µε βάση τα απογραφικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ του 2011 ήταν 309.871 κάτοικοι.

ΛΑΠ Ποταμού Αχελώου (GR15)

Η ΛΑΠ Αχελώου έχει επιφάνεια 7531 km² και περιλαμβάνει τους κύριους ποταμούς:
1 Αχελώο με μήκος 220 km
2 Αγραφιώτη με μήκος 33km
3 Ταυρωπό με μήκος 52 km
4 Ίναχο με μήκος 35 km και
5 Κρικελιώτη με μήκος 37km.

Η μέση κλίση των ορεινών λεκανών των ποταμών αυτών κυμαίνεται από 18 έως 30%. Η ΛΑΠ Αχελώου περιλαμβάνει, επίσης, τις φυσικές λίμνες Τριχωνίδα, Λυσιμαχία, Οζερό, Βουλκαριά,
Αμβρακία, Σαλτίνη και τις τεχνητές λίμνες Κρεμαστών, Ταυρωπού, Καστρακίου και Στράτου.

Ο Αχελώος, γνωστός κι ως Ασπροπόταμος, είναι ο δεύτερος σε μήκος ποταμός της Ελλάδας. Πηγάζει από την οροσειρά της Πίνδου και συγκεκριμένα από το όρος Λάκμος (Περιστέρι), νότια νοτιοδυτικά του Μετσόβου και μετά από μια διαδρομή 220 χιλιομέτρων εκβάλλει στο Ιόνιο πέλαγος, έχοντας σχηματίσει με τις προσχώσεις του τα νησιά Εχινάδες. 

ΛΑΠ Ποταμού Εύηνου (GR20)

Τα όρια της ΛΑΠ Ευήνου καθορίζονται από τις ακόλουθες οροσειρές: Βόρεια, βορειοδυτικά: Παναιτωλικό, Βορειοανατολικά: Βαρδούσια και Νοτιοανατολικά: όρη Ναυπακτίας και Αράκυνθος. Η ΛΑΠ Ευήνου έχει επιφάνεια 1164 km². Η κλίση στο ορεινό τμήμα της λεκάνης είναι 24%.

Η ΛΑΠ περιλαμβάνει κυρίως τον ποταμό Εύηνο με μήκος 93 km και την τεχνητή λίμνη Ευήνου με έκταση 2,89 km².

Στην ΛΑΠ Ευήνου έχει κατασκευαστεί το φράγμα Αγίου Δημητρίου με τον ομώνυμο ταμιευτήρα από τον
οποίο εκτρέπεται νερό προς τον ταμιευτήρα του Μόρνου για την υδροδότηση της Αθήνας.

ΛΑΠ Ποταμού Μόρνου (GR21)

Τα όρια της ΛΑΠ Μόρνου καθορίζονται από τις οροσειρές της Γκιώνας και της Οίτης. Η ΛΑΠ Μόρνου έχει επιφάνεια 1438 km² και μέση κλίση 21,5 %. Περιλαμβάνει κυρίως τον ποταμό Μόρνο με μήκος 60 km. Επίσης περιλαμβάνει την τεχνητή λίμνη Μόρνου με έκταση 14,80 km².

ΛΑΠ Λευκάδας (GR44)

Η ΛΑΠ Λευκάδας έχει επιφάνεια 365 km². Στην ΛΑΠ Λευκάδας δεν υπάρχουν κύριοι ποταμοί ούτε λίμνες.

Κλίμα

Το κλίμα ποικίλει από πολύ θερμά καλοκαίρια, με θερμοκρασίες που συχνά ξεπερνούν τους 40 °C, με πολλή υγρασία σε ήπιους χειμώνες στις χαμηλού υψομέτρου περιοχές. Κρύοι χειμώνες κυριαρχούν στις ορεινές περιοχές, ενώ σε ακόμη μεγαλύτερα υψόμετρα, χιόνια καθώς και κρύος καιρός χαρακτηρίζουν τους χειμερινούς μήνες, ενώ τα καλοκαίρια είναι δροσερά.

Το ύψος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας είναι το δεύτερο υψηλότερο στη χώρα μετά από εκείνο του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής κυμαίνεται από 800 έως 1.000 mm περίπου στα παράκτια και πεδινά και φτάνει τα 1.400 mm στα ορεινά, ενώ σε μεγάλα υψόμετρα ξεπερνά τα 1.800 mm.

Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL 04) ΦΕΚ 2686 Β / 6.07.2018:

Για το ΥΔ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04) καταρτίστηκαν εξισώσεις όμβριων καμπυλών (παραμετρικές σχέσεις υπολογισμού της έντασης της βροχόπτωσης για δεδομένη διάρκεια και περίοδο επαναφοράς) στις θέσεις των βροχομετρικών σταθμών του Υδατικού Διαμερίσματος. Στόχος ήταν ο υπολογισμός της βροχόπτωσης σχεδιασμού στα διάφορα σενάρια που εξετάστηκαν σχετικά με την πιθανότητα εμφάνισης πλημμύρας, δηλαδή υψηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 50 έτη), μέση πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 100 έτη) και χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 1000 έτη).

Η Τεχνική Έκθεση και οι Χάρτες που τη συνοδεύουν παρουσιάζονται παρακάτω:

Η Τεχνική Έκθεση και οι Χάρτες που συνοδεύουν την Ανάλυση Χαρακτηριστικών Περιοχής και Μηχανισμών Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR04) παρουσιάζονται παρακάτω:

Τεχνική Έκθεση

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012):

 • GR04RAK0001 “Δέλτα π. Μόρνου-παράκτιες περιοχές Ναυπακτίας”
 • GR04RAK0002 “Περιοχή δέλτα π. Ευήνου”
 • GR04RAK0003 “Χαμηλή ζώνη π. Αχελώου και παραλίμνιας περιοχής λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, παραλίμνιες εκτάσεις Τριχωνίδας, Λυσιμαχίας, Οζερού, Αμβρακίας”
 • GR04RA00K04 “Παραλίμνιες εκτάσεις λίμνης Βουλκαρίας”
 • GR04RAK0005 “Πεδινές εκτάσεις λεκάνης ρεμάτων Αμφιλοχίας”
 • GR04RAK0006 “Παραλίμνιες εκτάσεις τ.λ. Πλαστήρα”

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Οι Σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε

Χωρική Μεταβολή Μέγιστου Βάθους Πλημμύρας λόγω ανύψωσης της ΜΣΘ

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012):

 • GR04RAK0001 “Δέλτα π. Μόρνου-παράκτιες περιοχές Ναυπακτίας”
 • GR04RAK0002 “Περιοχή δέλτα π. Ευήνου”
 • GR04RAK0003 “Χαμηλή ζώνη π. Αχελώου και παραλίμνιας περιοχής λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, παραλίμνιες εκτάσεις Τριχωνίδας, Λυσιμαχίας, Οζερού, Αμβρακίας”
 • GR04RA00K04 “Παραλίμνιες εκτάσεις λίμνης Βουλκαρίας”
 • GR04RAK0005 “Πεδινές εκτάσεις λεκάνης ρεμάτων Αμφιλοχίας”
 • GR04RAK0006 “Παραλίμνιες εκτάσεις τ.λ. Πλαστήρα”

Χάρτες Κινδύνων πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Οι Σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας λόγω ανύψωσης της ΜΣΘ

Ο Xάρτης Tρωτότητας σε Eδαφική Dιάβρωση, απεικονίζει την εδαφική απώλεια σε t/h στο ΥΔ, αποτέλεσμα της εφαρμογής του μοντέλου εδαφικής διάβρωσης RUSLE. Ο χάρτης τρωτότητας σε εδαφική διάβρωση δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη περίοδο επαναφοράς, αφορά το σύνολο του Υδατικού Διαμερίσματος και έχει συνταχθεί σε κλίμακα 1:300.000.

Ο χάρτης τρωτότητας σε εδαφική διάβρωση παρουσιάζεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Στο Χάρτη Μέγιστης Πιθανής Επίπτωσης Πλημμύρας, παρουσιάζεται η αποτίμηση της τρωτότητας, όπως αυτή προέκυψε από τις δυνητικές επιπτώσεις που καταγράφηκαν στον πληθυσμό, στην οικονομική δραστηριότητα, στο περιβάλλον και στην πολιτιστική κληρονομιά. Δημιουργήθηκε ένας (1) χάρτης για περίοδο επαναφοράς Τ=1000 έτη (πλημμύρες από ποτάμιες ροές/ λίμνες) και ένας (1) χάρτης για περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη (πλημμύρες από ανύψωση ΜΣΘ), με κλίμακες 1:250.000 και 1:125.000 αντίστοιχα.

Οι Χάρτες Μέγιστης Πιθανής Επίπτωσης Πλημμύρας παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Οι Χάρτες Βαθμού Επιρροής Πλημμύρας, απεικονίζουν το αποτέλεσμα της συσχέτισης του βάθους και ταχύτητας ροής όπως αυτά προέκυψαν από την υδραυλική ανάλυση για την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας. Δημιουργήθηκαν πέντε (5) χάρτες: τρεις για ποτάμιες ροές/λίμνες (ένας για κάθε περίοδο επαναφοράς Τ=50, 100, 1000 έτη) και δύο για ανύψωση της ΜΣΘ (για περιόδους επαναφοράς Τ=50, 100έτη), με κλίμακες 1:250.000 και 1:125.000 αντίστοιχα.

Οι Χάρτες Βαθμού Επιρροής Πλημμύρας παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Οι Χάρτες Αποτίμησης Επιπτώσεων Πλημμύρας, απεικονίζουν το αποτέλεσμα της συσχέτισης των μέγιστων δυνητικών επιπτώσεων με την επικινδυνότητα της πλημμύρας. Δημιουργήθηκαν πέντε (5) χάρτες: τρεις για ποτάμιες ροές/λίμνες (ένας για κάθε περίοδο επαναφοράς Τ=50, 100, 1000 έτη) και δύο για ανύψωση της ΜΣΘ (για περιόδους επαναφοράς Τ=50, 100έτη), με κλίμακες 1:175.000 και 1:125.000 αντίστοιχα.

Οι Χάρτες Αποτίμησης Επιπτώσεων Πλημμύρας παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Παραδοτέα μελέτης Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ΥΔ EL04: