ΥΔ EL01 Δυτικής Πελοποννήσου

ΥΔ EL01 Δυτικής Πελοποννήσου

Το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου (EL01), έχει έκταση 7.235 km². Ορίζεται από τους ορεινούς όγκους Ερύμανθου και Αροανίων στα βόρεια και Αρτεμισίου, Μαίναλου και Ταΰγετου στα ανατολικά. Στα νότια το τοπογραφικό ανάγλυφο ποικίλει από πεδινό στα παράλια και στις κοιλάδες των ποταμών, έως ορεινό στα νοτιοανατολικά τμήματα. Στα δυτικά το ανάγλυφο είναι πεδινό και περιλαμβάνει τον κάμπο του Αλφειού ποταμού, την παραλιακή ζώνη Πύργου – Πύλου και τον κάμπο της Μεσσηνίας.

0
Λεκάνες Απορροής
0
Έκταση σε km²

Δομή Υδατικού Διαμερίσματος

Το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου αποτελείται από δύο Λεκάνες Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) αυτές του ποταμού Αλφειού (GR29) και των ποταμών Πάμισου – Νέδοντος – Νέδα (GR32). Οι κύριοι ποταμοί του ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου είναι ο π. Αλφειός με τους παραποτάμους του Λάδωνα και Ευρύμανθο καθώς και ο π. Πάμισος. Άλλοι σημαντικοί ποταμοί/ρέματα του ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου είναι οι Νέδα, Άρις, Καλό Νερό, Βελίκα, και Νέδων.

ΛΑΠ Αλφειού (GR29)

Η έκταση της ΛΑΠ Αλφειού είναι 3.810 km² και καταλαμβάνει το δυτικό τμήμα της Πελοποννήσου. Το μεγαλύτερο τμήμα της εκτείνεται στις Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας και Ηλείας.

Ο Αλφειός είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποταμούς της Ελλάδας με μήκος περίπου 127 km. Σημαντικοι παραπόταμοι του π Αλφειου είναι οι Λάδωνας, Ευρύμανθος, Σελινούντας, Λεστενίτσας. Λούσιος. Ο π. Αλφειός πηγάζει από την ορεινή Αρκαδία και ακολουθώντας πορεία δυτική – βόρειο δυτική εκβάλλει στο Ιόνιο Πέλαγος στον Κυπαρισσιακό κόλπο.

ΛΑΠ Πάμισου – Νέδοντος – Νέδα (GR32)

Η έκταση της ΛΑΠ Πάμισου – Νέδοντος – Νέδα είναι 3.425 km2 και καταλαμβάνει το νοτιοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου. Το μεγαλύτερο τμήμα της εκτείνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.

Ο Πάμισος είναι ένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια της Πελοποννήσου. Πηγάζει από τις πηγές Αγ. Φλώρου και κινείται προς τα νότια εκβάλλοντας στον Μεσσηνιακό κόλπο. Η λεκάνη απορροής του έχει έκταση 564 km2, ενώ το μήκος του από τα ορεινά έως την εκβολή είναι περίπου 53 χλμ. Σημαντικοί κλάδοι του π. Πάμισου είναι τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Τζαμής, Μαυροζούμενα και Ξερίλας (Τσάκωνας).

Κλίμα

Το κλίμα των ορεινών περιοχών είναι υγρό κατά τη διάρκεια του χειμώνα και σχετικά ξηρό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το μέσο ετήσιο ύψος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων φτάνει τα 900mm, με μία χαρακτηριστική αύξηση κατά την περίοδο μεταξύ Νοεμβρίου ‐ Φεβρουαρίου (υπερβαίνει τα 100mm ανά μήνα). Το καλοκαίρι, το κλίμα είναι ξηρό, με το ύψος των βροχοπτώσεων να μην ξεπερνά τα 20‐40mm μηνιαίως.

Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (EL01) ΦΕΚ 2640 Β / 5.07.2018: 

Για το ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου (EL01) καταρτίστηκαν εξισώσεις όμβριων καμπυλών (παραμετρικές σχέσεις υπολογισμού της έντασης της βροχόπτωσης για δεδομένη διάρκεια και περίοδο επαναφοράς) στις θέσεις των βροχομετρικών σταθμών του Υδατικού Διαμερίσματος. Στόχος ήταν ο υπολογισμός της βροχόπτωσης σχεδιασμού στα διάφορα σενάρια που εξετάστηκαν σχετικά με την πιθανότητα εμφάνισης πλημμύρας, δηλαδή υψηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 50 έτη), μέση πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 100 έτη) και χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 1000 έτη).

Η Τεχνική Έκθεση και οι Χάρτες που τη συνοδεύουν παρουσιάζονται παρακάτω:

Η Τεχνική Έκθεση και οι Χάρτες που συνοδεύουν την Ανάλυση Χαρακτηριστικών Περιοχής και Μηχανισμών Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (GR01) παρουσιάζονται παρακάτω:

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας (Flood Hazzard Maps) καταρτίστηκαν στις ακόλουθες 4 Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012):

  • GR01RAK0001  “Πεδινή περιοχή ρεμάτων Καλαμάτας-Μεσσήνης”
  • GR01RAK0002  “Πεδινή περιοχή Μελιγαλά”
  • GRL01RAK0003  “Οροπέδιο Μεγαλόπολης”
  • GR01RAK0004  “Χαμηλές περιοχές π. Αλφειού και παράκτια ζώνη χειμάρρων από το ύψος της πόλης Κρέστενα μέχρι τα Φιλιατρά (περιοχές π. Νέδα, ρ. Καλού Νερού, ρ. Φιλιατρινό και λοιπών χειμάρρων)”

Χάρτες Επικινδυνότητας πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Οι Σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε

Πινακίδες 01-Α, 01-Β, 01-Γ, 01-Δ

Χωρική Μεταβολή Μέγιστου Βάθους Πλημμύρας λόγω ανύψωσης της ΜΣΘ

Χωρική Μεταβολή Μέγιστης Ταχύτητας Πλημμύρας λόγω ανύψωσης της ΜΣΘ

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας καταρτίστηκαν στις ακόλουθες 4 Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012):

  • GR01RAK0001  “Πεδινή περιοχή ρεμάτων Καλαμάτας-Μεσσήνης”
  • GR01RAK0002  “Πεδινή περιοχή Μελιγαλά”
  • GRL01RAK0003  “Οροπέδιο Μεγαλόπολης”
  • GR01RAK0004  “Χαμηλές περιοχές π. Αλφειού και παράκτια ζώνη χειμάρρων από το ύψος της πόλης Κρέστενα μέχρι τα Φιλιατρά (περιοχές π. Νέδα, ρ. Καλού Νερού, ρ. Φιλιατρινό και λοιπών χειμάρρων)”

Χάρτες Κινδύνων πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Οι Σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε

Πινακίδες 01-Α, 01-Β, 01-Γ, 01-Δ

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας λόγω ανύψωσης της ΜΣΘ

Για την αξιόλογηση της τρωτότητας από διάβρωση εδαφών υιοθετήθηκε η μέθοδος RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation). Για την χαρτογραφική απεικόνιση της τρωτότητας σε εδαφική διάβρωση χρησιμοποιήθηκαν τα ψηφιακά δεδομένα για κάθε παράμετρο της RUSLE που είναι διαθέσιμα από το ESDAC (European Soil Data Centre). Όλες οι πράξεις των ψηφιακών δεδομένων των παραμέτρων της RUSLE γίνονται μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και ειδικότερα μέσα από το λογισμικό ArcGIS. Η διαβάθμιση των κλάσεων στον χάρτη τρωτότητας γίνεται χρωματικά μεταξύ ανοιχτού πράσινου (πολύ χαμηλή τρωτότητα) έως έντονο κόκκινο (πολύ υψηλή τρωτότητα). Η σχηματική απεικόνιση της τρωτότητας σε εδαφική διάβρωση υλοποιείται στο σύνολο του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου στον παρακάτω χάρτη κλίμακας 1:200.000:

Η αποτίμηση των μέγιστων δυνητικών επιπτώσεων από πλημμύρα υλοποιείται σε τετραγωνικό κάνναβο με κελιά (c) διαστάσεων 500μ x 500μ που οριοθετούνται μέσα στην μέγιστη έκταση κατάκλυσης. Ως βάση για την δημιουργία του καννάβου χρησιμοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Πλέγμα Αναφοράς (European Environment Agency reference grid). Η αποτίμηση των μέγιστων δυνητικών επιπτώσεων από πλημμύρα Εκc σε κάθε κελί c, έγινε μέσω ενός συστήματος αριθμητικών δεικτών για την Πληθυσμιακή τρωτότητα ΕκΑc, την Οικονομική Τρωτότητα, ΕκΟc, την περιβαλλοντική τρωτότητα ΕκΠεc και την Πολιτιστική τρωτότητα ΕκΠοc. Για την αξιολόγηση της συνολικής αποτίμησης της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από πλημμύρα Εκc σε κάθε κελί, αθροίστηκαν για κάθε κατηγορία επίπτωσης οι δείκτες των επί μέρους επιπτώσεων και έγινε διαβάθμιση σε πέντε κλάσεις τρωτότητας.

Η συνολική χωρική αποτίμηση της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από πλημμύρα ποταμών στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου απεικονίζεται στον παρακάτω χάρτη κλίμακας 1:200.000:

Η συνολική χωρική αποτίμηση της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από την πλημμύρα λόγω ανύψωσης της μέσης στάθμης της θάλασσας στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου απεικονίζεται στον παρακάτω χάρτη κλίμακας 1:200.000:

Για την εκτίμηση του βαθμού επιρροής της έντασης πλημμύρας στην διαμόρφωση των επιπτώσεων συσχετίζονται σε κάθε κελί 500m x 500m οι μέγιστες δυνητικές επιπτώσεις μιας θεωρητικής μέγιστης πλημμύρας με βάθος νερού >2μ, με τα χαρακτηριστικά και την ένταση της πλημμύρας των τριών εξεταζόμενων περιόδων επαναφοράς για Τ50, Τ100 και Τ1000 έτη. Ως υδραυλικά χαρακτηριστικά των πλημμυρών λαμβάνονται εκείνα που έχουν προκύψει από την υδραυλική ανάλυση για την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας. Τα χωρικά αποτελέσματα υπολογισμού του βαθμού επιρροής έντασης πλημμύρας από ποτάμια για τις εξεταζόμενες περιόδους επαναφοράς Τ=50, 100 και 1000έτη απεικονίζονται για το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου στους παρακάτω χάρτες κλίμακας 1:200.000:

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τις πλημμύρες λόγω ανύψωσης της μέσης στάθμης της θάλασσας θεωρώντας ότι το κρίσιμο υδραυλικό μέγεθος είναι το βάθος ροής. Τα χωρικά αποτελέσματα υπολογισμού του βαθμού επιρροής έντασης πλημμύρας από ανύψωση της μέσης στάθμης της θάλασσας απεικονίζονται για το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου στον παρακάτω χάρτη κλίμακας 1:200.000:

Η αποτίμηση των μέγιστων δυνητικών επιπτώσεων από πλημμύρα υλοποιείται σε τετραγωνικό κάνναβο με κελιά (c) διαστάσεων 500μ x 500μ που οριοθετούνται μέσα στην μέγιστη έκταση κατάκλυσης. Ως βάση για την δημιουργία του καννάβου χρησιμοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Πλέγμα Αναφοράς (European Environment Agency reference grid). Η αποτίμηση των μέγιστων δυνητικών επιπτώσεων από πλημμύρα Εκc σε κάθε κελί c, έγινε μέσω ενός συστήματος αριθμητικών δεικτών για την Πληθυσμιακή τρωτότητα ΕκΑc, την Οικονομική Τρωτότητα, ΕκΟc, την περιβαλλοντική τρωτότητα ΕκΠεc και την Πολιτιστική τρωτότητα ΕκΠοc. Για την αξιολόγηση της συνολικής αποτίμησης της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από πλημμύρα Εκc σε κάθε κελί, αθροίστηκαν για κάθε κατηγορία επίπτωσης οι δείκτες των επί μέρους επιπτώσεων και έγινε διαβάθμιση σε πέντε κλάσεις τρωτότητας.

Η συνολική χωρική αποτίμηση της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από πλημμύρα ποταμών στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου απεικονίζεται στον παρακάτω χάρτη κλίμακας 1:200.000:

Η συνολική χωρική αποτίμηση της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από την πλημμύρα λόγω ανύψωσης της μέσης στάθμης της θάλασσας στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου απεικονίζεται στον παρακάτω χάρτη κλίμακας 1:200.000:

Παραδοτέα μελέτης Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ΥΔ EL01: