ΥΔ Ανατολικής Πελοποννήσου – EL03

ΥΔ Ανατολικής Πελοποννήσου – EL03

Το Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου (EL03), έχει έκταση 8.442 km². Εντός των ορίων του βρίσκονται, επίσης, τα νησιά Πόρος, Ύδρα, Σπέτσες, Σπετσοπούλα, Δοκός, Κύθηρα και Αντικύθηρα καθώς και η χερσόνησος των Μεθάνων. Τα γεωμορφολογικά όρια του διαμερίσματος είναι προς τα δυτικά ο Ταΰγετος και το Μαίναλο, προς τα βόρεια ο ορεογραφικός άξονας Ολύγιρτου – Λυρκείων - Ονείων, προς τα ανατολικά ο Πάρνωνας, ο Αργολικός Κόλπος και ο Κόλπος της Επιδαύρου και προς τα νότια ο Λακωνικός Κόλπος.

0
Λεκάνες Απορροής
0
Έκταση σε km²

Δομή Υδατικού Διαμερίσματος

Το Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου αποτελείται από τρεις Λεκάνες Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) αυτές του Οροπεδίου Τρίπολης (EL30), των Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου (EL31) και του Ποταμού Ευρώτα (EL33). Οι κύριοι ποταμοί του ΥΔ Βόρειας Πελοποννήσου είναι οι π. Ευρώτας, Ίναχος, Τάνος, Βρασιάτης, Μαριόρεμμα και Ράδος.

ΛΑΠ Οροπεδίου Τρίπολης (EL30)

Η έκταση της ΛΑΠ οροπεδίου Τρίπολης είναι 907kmκαι χωροθετείται στο κέντρο της Πελοποννήσου. Η εν λόγω ΛΑΠ εκτείνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, εκτός από ένα πολύ μικρό τμήμα της, που βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας.

ΛΑΠ Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου (EL31)

Η έκταση της ΛΑΠ του ποταμού Ευρώτα είναι 2239 km2. Η εν λόγω ΛΑΠ εκτείνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας. Στο βόρειο μέρος της λεκάνης υπάρχει ένα τμήμα που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας ενώ στα δυτικά η λεκάνη καταλαμβάνει μια μικρή περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

ΛΑΠ Ποταμού Ευρώτα (EL33)

Η έκταση της ΛΑΠ του ποταμού Ευρώτα είναι 2239 km2. Η εν λόγω ΛΑΠ εκτείνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας. Στο βόρειο μέρος της λεκάνης υπάρχει ένα τμήμα που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας ενώ στα δυτικά η λεκάνη καταλαμβάνει μια μικρή περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Ο Ευρώτας είναι ο μεγαλύτερος ποταμός του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου και ο 2ος μεγαλύτερος σε όλη την Πελοπόννησο. Το μήκος του είναι περίπου 118.97 km και η λεκάνη απορροής του έχει έκταση 1668.63 km2. Σημαντικοί συμβάλλοντες κλάδοι του είναι το ρ. Καπελάς, το ρ. Καρδάρη, ο π Οινούς ( ρ. Κελεφίνα), το ρ. Ξεριάς, το Βαθύρεμα, το ρ. Ρασίνα και το ρ. Λεβετοωβίτικο. Ο π. Ευρώτας πηγάζει από το οροπέδιο της Αρκαδίας, νότια της Μαντινείας, κοντά στην Μεγαλόπολη και διερχόμενος μεταξύ των οροσειρών Ταϋγέτου και Πάρνωνα, εισέρχεται στη Λακωνία. περνά από τη Σπάρτη, και εκβάλλει στον Λακωνικό Κόλπο.

Γεωμορφολογία

Το γεωμορφολογικό ανάγλυφο χαρακτηρίζεται γενικά ορεινό και απότομο στο εσωτερικό, ημιορεινό στην εξωτερική του περίμετρο και πεδινό στην παράκτια ζώνη του. Στην περιοχή του ΥΔ 03 βρίσκονται οι πόλγες της Τρίπολης, του Λεβιδίου και της Κανδήλας. Το οροπέδιο της Τρίπολης αποτελεί μία κλειστή τυπική καρστική λεκάνη, η οποία χαρακτηρίζεται από μέτρια ανάπτυξη υδρογραφικού δικτύου. Οι σημαντικότερες πεδιάδες εντοπίζονται στην περιοχή του Άργους, στην περιοχή του Άστρους Βόρειας Κυνουρίας, στο Λεωνίδιο. Προς το νότο απαντώνται οι πεδιάδες των Μολάων, της Νεάπολης και οι μεγάλες πεδιάδες της Σπάρτης και της Σκάλας.

Κλίμα

Το κλίμα των ορεινών περιοχών είναι υγρό κατά τη διάρκεια του χειμώνα και σχετικά ξηρό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το μέσο ετήσιο ύψος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων φτάνει τα 900mm, με μία χαρακτηριστική αύξηση κατά την περίοδο μεταξύ Νοεμβρίου ‐ Φεβρουαρίου (υπερβαίνει τα 100mm ανά μήνα). Το καλοκαίρι, το κλίμα είναι ξηρό, με το ύψος των βροχοπτώσεων να μην ξεπερνά τα 20‐40mm μηνιαίως.

Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου (EL03) ΦΕΚ 2692 Β / 06.07.2018:

 

Για το ΥΔ Ανατολικής Πελοποννήσου (EL03) καταρτίστηκαν εξισώσεις όμβριων καμπυλών (παραμετρικές σχέσεις υπολογισμού της έντασης της βροχόπτωσης για δεδομένη διάρκεια και περίοδο επαναφοράς) στις θέσεις των βροχομετρικών σταθμών του Υδατικού Διαμερίσματος. Στόχος ήταν ο υπολογισμός της βροχόπτωσης σχεδιασμού στα διάφορα σενάρια που εξετάστηκαν σχετικά με την πιθανότητα εμφάνισης πλημμύρας, δηλαδή υψηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 50 έτη), μέση πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 100 έτη) και χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 1000 έτη).

Η σχετική τεχνική έκθεση και οι Χάρτες που τη συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Η τεχνική έκθεση και οι Χάρτες που συνοδεύουν την Ανάλυση Χαρακτηριστικών Περιοχής και Μηχανισμών Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου (GR03) παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας (Flood Hazzard Maps) καταρτίστηκαν στις ακόλουθες 7 Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012):

 • GR03RAK0001 “Χαμηλή ζώνη π. Ευρώτα (περιοχές οικισμών Σκάλας, Έλους)”
 • GR03RAK0002 “Κοιλάδα π. Ευρώτα στο ύψος της Σπάρτης”
 • GR03RAK0003 “Πεδινή περιοχή Άστρους”
 • GR03RAK0004 “Χαμηλή ζώνη π. Ράδου”
 • GR03RAK0005 “Οροπέδιο Τρίπολης”
 • GR03RAK0006 “Πεδιάδα Άργους-Ναυπλίου-Δρεπάνου”
 • GR03RAK0007 “Πεδινή περιοχή Βλαχέρνας”

Χάρτες Επικινδυνότητας πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Οι Σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας καταρτίστηκαν στις ακόλουθες 7 Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012):

 • GR03RAK0001 “Χαμηλή ζώνη π. Ευρώτα (περιοχές οικισμών Σκάλας, Έλους)”
 • GR03RAK0002 “Κοιλάδα π. Ευρώτα στο ύψος της Σπάρτης”  
 • GR03RAK0003 “Πεδινή περιοχή Άστρους”       
 • GR03RAK0004 “Χαμηλή ζώνη π. Ράδου”         
 • GR03RAK0005 “Οροπέδιο Τρίπολης”   
 • GR03RAK0006 “Πεδιάδα Άργους-Ναυπλίου-Δρεπάνου”
 • GR03RAK0007 “Πεδινή περιοχή Βλαχέρνας”   

Χάρτες Κινδύνων πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Οι Σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε

Για την αξιόλογηση της τρωτότητας από διάβρωση εδαφών υιοθετήθηκε η μέθοδος RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation). Για την χαρτογραφική απεικόνιση της τρωτότητας σε εδαφική διάβρωση χρησιμοποιήθηκαν τα ψηφιακά δεδομένα για κάθε παράμετρο της RUSLE που είναι διαθέσιμα από το ESDAC (European Soil Data Centre). Όλες οι πράξεις των ψηφιακών δεδομένων των παραμέτρων της RUSLE γίνονται μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και ειδικότερα μέσα από το λογισμικό ArcGIS. Η διαβάθμιση των κλάσεων στον χάρτη τρωτότητας γίνεται χρωματικά μεταξύ ανοιχτού πράσινου (πολύ χαμηλή τρωτότητα) έως έντονο κόκκινο (πολύ υψηλή τρωτότητα). Η σχηματική απεικόνιση της τρωτότητας σε εδαφική διάβρωση υλοποιείται στο σύνολο του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου στον παρακάτω χάρτη κλίμακας 1:200.000:

Η αποτίμηση των μέγιστων δυνητικών επιπτώσεων από πλημμύρα υλοποιείται σε τετραγωνικό κάνναβο με κελιά (c) διαστάσεων 500μ x 500μ που οριοθετούνται μέσα στην μέγιστη έκταση κατάκλυσης. Ως βάση για την δημιουργία του καννάβου χρησιμοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Πλέγμα Αναφοράς (European Environment Agency reference grid). Η αποτίμηση των μέγιστων δυνητικών επιπτώσεων από πλημμύρα Εκc σε κάθε κελί c, έγινε μέσω ενός συστήματος αριθμητικών δεικτών για την Πληθυσμιακή τρωτότητα ΕκΑc, την Οικονομική Τρωτότητα, ΕκΟc, την περιβαλλοντική τρωτότητα ΕκΠεc και την Πολιτιστική τρωτότητα ΕκΠοc. Για την αξιολόγηση της συνολικής αποτίμησης της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από πλημμύρα Εκc σε κάθε κελί, αθροίστηκαν για κάθε κατηγορία επίπτωσης οι δείκτες των επί μέρους επιπτώσεων και έγινε διαβάθμιση σε πέντε κλάσεις τρωτότητας.

Η συνολική χωρική αποτίμηση της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από πλημμύρα ποταμών στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου απεικονίζεται στον παρακάτω χάρτη κλίμακας 1:200.000:

Στο συγκεκριμένο Υδατικό Διαμέρισμα δεν καταγράφονται πλημμύρες από ανύψωση της μέσης στάθμης της θάλασσας.

Για την εκτίμηση του βαθμού επιρροής της έντασης πλημμύρας στην διαμόρφωση των επιπτώσεων συσχετίζονται σε κάθε κελί 500m x 500m οι μέγιστες δυνητικές επιπτώσεις μιας θεωρητικής μέγιστης πλημμύρας με βάθος νερού >2μ, με τα χαρακτηριστικά και την ένταση της πλημμύρας των τριών εξεταζόμενων περιόδων επαναφοράς για Τ50, Τ100 και Τ1000 έτη. Ως υδραυλικά χαρακτηριστικά των πλημμυρών λαμβάνονται εκείνα που έχουν προκύψει από την υδραυλική ανάλυση για την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας. Τα χωρικά αποτελέσματα υπολογισμού του βαθμού επιρροής έντασης πλημμύρας από ποτάμια για τις εξεταζόμενες περιόδους επαναφοράς Τ=50, 100 και 1000έτη απεικονίζονται για το Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου στους παρακάτω χάρτες κλίμακας 1:200.000:

Στο συγκεκριμένο Υδατικό Διαμέρισμα δεν καταγράφονται πλημμύρες από ανύψωση της μέσης στάθμης της θάλασσας.

Η αποτίμηση των μέγιστων δυνητικών επιπτώσεων από πλημμύρα υλοποιείται σε τετραγωνικό κάνναβο με κελιά (c) διαστάσεων 500μ x 500μ που οριοθετούνται μέσα στην μέγιστη έκταση κατάκλυσης. Ως βάση για την δημιουργία του καννάβου χρησιμοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Πλέγμα Αναφοράς (European Environment Agency reference grid). Η αποτίμηση των μέγιστων δυνητικών επιπτώσεων από πλημμύρα Εκc σε κάθε κελί c, έγινε μέσω ενός συστήματος αριθμητικών δεικτών για την Πληθυσμιακή τρωτότητα ΕκΑc, την Οικονομική Τρωτότητα, ΕκΟc, την περιβαλλοντική τρωτότητα ΕκΠεc και την Πολιτιστική τρωτότητα ΕκΠοc. Για την αξιολόγηση της συνολικής αποτίμησης της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από πλημμύρα Εκc σε κάθε κελί, αθροίστηκαν για κάθε κατηγορία επίπτωσης οι δείκτες των επί μέρους επιπτώσεων και έγινε διαβάθμιση σε πέντε κλάσεις τρωτότητας.

Η συνολική χωρική αποτίμηση της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από πλημμύρα ποταμών στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου απεικονίζεται στον παρακάτω χάρτη κλίμακας 1:200.000:

Στο συγκεκριμένο Υδατικό Διαμέρισμα δεν καταγράφονται πλημμύρες από ανύψωση της μέσης στάθμης της θάλασσας.

Παραδοτέα μελέτης Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ΥΔ EL03: