ΥΔ Ηπείρου – EL05

ΥΔ Ηπείρου- EL05

Το Y∆ 05 «Ήπειρος» περιλαµβάνει το σύνολο της Περιφέρειας Ηπείρου, τις νήσους Κέρκυρα, Παξοί, Αντίπαξοι, Οθωνοί και Ερεικούσα από την Περιφέρεια Ιονίων νήσων και πολύ µικρά τµήµατα από τις Περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας.

Συγκεκριµένα περιλαµβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες : Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Καστοριάς (μικρό τμήμα), Γρεβενών (μικρό τμήμα), Αιτωλοκαρνανίας (μικρό τμήμα).

0
Λεκάνες Απορροής
0
Έκταση σε km²

Δομή Υδατικού Διαμερίσματος

Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ηπείρου έχει έκταση 9.980 Km², από τα οποία τα 631 Km² ανήκουν στην Κέρκυρα. Ο πληθυσμός του ΥΔ 05 είναι 442.109 κάτοικοι σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής 2011.

To Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου υπάγεται από διαχειριστική άποψη στην Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας. Το Υδατικό Διαμέρισμα EL05 περιλαμβάνει τις λεκάνες απορροής EL0511 Αώου, EL0512 Καλαμά, EL0513 Αχέροντα,EL0546 Λούρου, EL0514 Αράχθου και EL0534 Κέρκυρας – Παξών.

ΛΑΠ Ποταμού Αώου (EL0511)

Η συνολική έκταση της υδρολογικής λεκάνης του ποταμού Αώου έχει έκταση περίπου 2361 km². Ο ποταμός Αώος πηγάζει από την Πίνδο, εισέρχεται σε αλβανικό έδαφος και εκβάλλει στην Αδριατική Θάλασσα. Το μήκος του στο ελληνικό έδαφος είναι 70 km, ενώ το συνολικό μήκος του είναι 260 km. Οι κυριότεροι παραπόταμοί του είναι ο Δρίνος, ο Σαραντάπορος και ο Βοϊδομάτης. Ο ποταμός Δρίνος συμβάλλει στον Αώο σε αλβανικό έδαφος. Ο Σαραντάπορος πηγάζει από το Γράμμο και από τα βόρεια του όρους Σμόλικας, ενώ ο Βοϊδομάτης από τα νότια του όρους Τύμφη.

ΛΑΠ Ποταμού Καλαμά (EL0512)

Ο ποταμός Καλαμάς πηγάζει από το όρος Δούσκο και εκβάλλει στο Ιόνιο Πέλαγος. Το συνολικό μήκος του είναι 115 km. Η συνολική έκταση της υδρολογικής λεκάνης του Καλαμά είναι περίπου 1900 km²
και σχεδόν το σύνολό της (>99%) ανήκει σε ελληνικό έδαφος, ενώ το μέγιστο υψόμετρό της είναι 2198 m. Παραπόταμοι του Καλαμά είναι οι Σμόλιτσας, Τύρια, Γορμός, Μέζερος, Βελτσιστικός, Κούτσης, Μπανιά, Λαγκαβίστα και Καλπακιώτικο
ρέμα. Επίσης στον ποταμό Καλαμά οδηγούνται, μέσω της σήραγγας Λαψίστας, οι απορροές της κλειστής λεκάνης Ιωαννίνων. Η σήραγγα Λαψίστας εκβάλλει στο ρέμα της Κληματιάς, που συμβάλλει στον Καλαμά κοντά στο Σουλόπουλο. Η κλειστή λεκάνη των Ιωαννίνων συμπεριλαμβάνεται στη ΛΑΠ Καλαμά.

ΛΑΠ Ποταμού Αχέροντα (EL0513)

Ο ποταμός Αχέροντας (έκταση υδρολογικής λεκάνης 705 km² περίπου) πηγάζει νότια του όρους Τόμαρου και δυτικά του Όρους Σουλίου και εκβάλλει στο Ιόνιο πέλαγος. Το συνολικό μήκος του ποταμού είναι 52 km. Παραπόταμοι του Αχέροντα είναι ο Κωκυτός και το ρέμα Ντάλα που πηγάζουν από το Κεφαλόβρυσο Παραμυθιάς ο πρώτος και μεταξύ ορέων Παραμυθιάς και Σουλίου ο δεύτερος.

ΛΑΠ Ποταμού Λούρου (EL0546)

Ο ποταμός Λούρος (έκταση υδρολογικής λεκάνης 963 km² περίπου – περικλείεται και τμήμα μεταβατικής ζώνης εκβολών Λούρου), σε αντίθεση με τον Άραχθο, τροφοδοτείται από τον υπόγειο υδροφορέα, τον οποίο διασχίζει (παρόχθιες πηγές ή αναβλύσεις στην κοίτη του), καθώς και από τις πηγές βάσης του συστήματος Καμπής και Χανόπουλου (4m³/s) στην ανατολική πλευρά και τις πηγές Πριάλας και Σκάλας στη δυτική. Ο ποταμός αυτός παρουσιάζει την πλέον σταθερή δίαιτα, γεγονός που οφείλεται στο ότι το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής του γίνεται μέσα σε καρστικοποιημένους ασβεστόλιθους.

ΛΑΠ Ποταμού Αράχθου (EL0514)

Ο ποταμός Άραχθος κινείται μέσω αδιαπέρατων σχηματισμών (φλύσχη), γεγονός που δημιουργεί τελείως διαφορετική δίαιτα, με πολύ μεγάλες διακυμάνσεις της παροχής του. Έτσι, ανάντη της γέφυρας Άρτας, η συνολική έκταση της υδρολογικής λεκάνης Αράχθου είναι περίπου 2000 km²
και η μέση ετήσια απορροή περίπου 2080 hm³ (66 m³/s). Όμως το
φράγμα Πουρναρίου, που βρίσκεται σε λειτουργία από το 1981, με ρύθμιση ανάντη, μεταβάλλει σημαντικά το υδατικό καθεστώς του ποταμού κατάντη.

ΛΑΠ Κέρκυρας - Παξών (EL0534)

Στο ΥΔ της Ηπείρου, στη ΛΑΠ Κέρκυρας-Παξών (GR34) δεν υπάρχουν κύριοι ποταμοί.

Κλίμα

Λόγω της γεωγραφικής θέσης και της πολυμορφίας του ανάγλυφου, το διαμέρισμα παρουσιάζει ποικιλία κλίματος. Στην Κέρκυρα και στις ακτές του διαμερίσματος επικρατεί το θαλάσσιο μεσογειακό κλίμα, ενώ όσο προχωρούμε στο εσωτερικό το κλίμα αλλάζει και γίνεται ηπειρωτικό. Έτσι στο εσωτερικό το κλίμα είναι ενδιάμεσο του μεσογειακού και του μεσευρωπαϊκού. Στα ορεινά επικρατεί το ορεινό κλίμα. Η μέση ετήσια θερμοκρασία κυμαίνεται από 10°C στα ορεινά τμήματα έως 18°C στα παράλια και νησιωτικά τμήματα. Ο πιο θερμός μήνας της περιοχής είναι ο Αύγουστος και οι πιο ψυχροί ο Ιανουάριος και ο
Φεβρουάριος. 

Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής του υδατικού διαμερίσματος κυμαίνεται από 1.000 μέχρι 1.200 mm στα παράλια και φτάνει μέχρι 2.000 mm στα ορεινά τμήματα. Ο αριθμός των ημερών βροχής του έτους κυμαίνεται μεταξύ 70 και 120 και είναι μεγαλύτερος στα παράκτια από ότι στο εσωτερικό του διαμερίσματος.

… Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (EL05) ΦΕΚ… θα ενημερωθεί :

Δείτε τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΥΔ Ηπείρου (EL05) πατώντας παρακάτω:

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας (ΧΕΠ) καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας:

 1. EL05APSFR001 Χαμηλές ζώνες ποταμών Λούρου-Αράχθου. Πεδιάδες Αρτας
 2. EL05APSFR002 Πεδιάδα Πρέβεζας
 3. EL05APSFR004 Περιοχή Λευκίμμης νήσου Κέρκυρας
 4. EL05APSFR005 Χαμηλές περιοχές λεκάνης π. Αχέροντα, κλειστής λεκάνης Μαργαριτίου και ρεμάτων δυτικά της περιοχής.
 5. EL05APSFR006 Χαμηλή ζώνη νήσου Κέρκυρας από το ύψος της Στρογγυλής μέχρι τους Βιταλάδες
 6. EL05APSFR007 Μέσος ρούς Καλαμά από το ύψος της Βροσίνας έως το Καστρί
 7. EL05APSFR008 Κάτω ρούς – Δέλτα π. Καλαμά και παράκτια ζώνη Ηγουμενίτσας
 8. EL05APSFR009 Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Ιωαννίνων
 9. EL05APSFR010 Χαμηλές Ζώνες άνω ρου του π. Καλαμά και παραποτάμων.
 10. EL05APSFR011 Χαμηλές ζώνες πόλης Κέρκυρας

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε:

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας (ΧΚΠ) καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας:

 1. EL05APSFR001 Χαμηλές ζώνες ποταμών Λούρου-Αράχθου. Πεδιάδες Αρτας
 2. EL05APSFR002 Πεδιάδα Πρέβεζας
 3. EL05APSFR004 Περιοχή Λευκίμμης νήσου Κέρκυρας
 4. EL05APSFR005 Χαμηλές περιοχές λεκάνης π. Αχέροντα, κλειστής λεκάνης Μαργαριτίου και ρεμάτων δυτικά της περιοχής.
 5. EL05APSFR006 Χαμηλή ζώνη νήσου Κέρκυρας από το ύψος της Στρογγυλής μέχρι τους Βιταλάδες
 6. EL05APSFR007 Μέσος ρούς Καλαμά από το ύψος της Βροσίνας έως το Καστρί
 7. EL05APSFR008 Κάτω ρούς – Δέλτα π. Καλαμά και παράκτια ζώνη Ηγουμενίτσας
 8. EL05APSFR009 Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Ιωαννίνων
 9. EL05APSFR010 Χαμηλές Ζώνες άνω ρου του π. Καλαμά και παραποτάμων.
 10. EL05APSFR011 Χαμηλές ζώνες πόλης Κέρκυρας

Χάρτες Κινδύνων πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε:

Παραδοτέα μελέτης 1ης Αναθεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ΥΔ EL05:

Π01 - Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους