ΥΔ Κρήτης – EL13

ΥΔ Κρήτης – EL13

Το Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης (EL13), είναι το νοτιότερο Υδατικό Διαμέρισμα της χώρας και αποτελείται από την ομώνυμη μεγαλόνησο μαζί με τα μικρά νησιά που βρίσκονται γύρω από αυτήν, με κυριότερα τη Γαύδο και το Δία. Η έκταση του είναι 8.345 km². Το ανάγλυφο του νησιού είναι έντονο με μεγάλους ορεινούς όγκους.

0
Λεκάνες Απορροής
0
Έκταση σε km²

Δομή Υδατικού Διαμερίσματος

Το Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης αποτελείται από τρείς (3) Λεκάνες Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) αυτές των Ρεμάτων Βορείου Τμήματος Χανίων – Ρεθύμνου - Ηρακλείου (GR39), των Ρεμάτων Νοτίου Τμήματος Χανίων – Ρεθύμνου - Ηρακλείου (GR40) και των Ρεμάτων Ανατολικής Κρήτης (GR41). Οι κύριοι ποταμοί του ΥΔ Κρήτης είναι οι π. Γερωπόταμος, Αναποδάρης, Γιόφυρος Ταυρωνίτης, Καλαμαυκιανός, Μπραμιανός, Αποσελέμης.

ΛΑΠ Ρ. Βορείου Τμήματος Χανίων – Ρεθύμνου - Ηρακλείου (GR39)

Η έκταση της ΛΑΠ Ρεμάτων Βορείου Τμήματος Χανίων – Ρεθύμνου - Ηρακλείου είναι  3676 km. Η εν λόγω ΛΑΠ καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρους του βόρειου τμήματος του νησιού. Περιλαμβάνει εκτάσεις των νομών Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Οριοθετείται κατά τον άξονα Δύση-Ανατολή από τις κορυφογραμμές των Λευκών Όρεων και του Ψηλορείτη ενώ περιλαμβάνει και το οροπέδιο Λασιθίου στο ανατολικότερο της τμήμα.

ΛΑΠ Ρ. Νοτίου Τμήματος Χανίων – Ρεθύμνου - Ηρακλείου (GR40)

Η έκταση της ΛΑΠ Ρεμάτων Νοτίου Τμήματος Χανίων – Ρεθύμνου - Ηρακλείου είναι 2 798 km2. Η εν λόγω ΛΑΠ καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρους του νότιου τμήματος του νησιού. Περιλαμβάνει εκτάσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και μικρό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Οριοθετείται από τις κορυφογραμμές των Λευκών Όρεων, του Ψηλορείτη και της Δίκτης. Οι δυτικές ακτές της περιοχής προς τον νότο είναι απόκρημνες με μεγάλες κλίσεις και φαράγγια. Στα ανατολικά περιλαμβάνεται η πεδιάδα της Μεσσαράς Ηρακλείου. Επίσης περιλαμβάνεται το οροπέδιο Ομαλού Χανίων.

ΛΑΠ Ρ. Ανατολικής Κρήτης (GR41)

Η έκταση της ΛΑΠ του ποταμού Ευρώτα είναι 1870  km2. Η εν λόγω ΛΑΠ καταλαμβάνει το ανατολικό τμήμα του νησιού. Περιλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό της Π.Ε. Λασιθίου. Οριοθετείται από τις κορυφογραμμές του όρους Δίκτη.

Κλίμα

Ο τύπος κλίματος της Κρήτης, είναι ένας μεταβατικός ενδιάμεσος τύπος μεταξύ του χερσαίου Μεσογειακού και του ερημοειδούς Μεσογειακού, στο οποίο υπάγεται κυρίως η νοτιοανατολική Κρήτη. H πεδινή ζώνη της χαρακτηρίζεται από μικρό ύψος βροχοπτώσεων, ήπιο χειμώνα και ξηρή περίοδο μεγάλης διάρκειας. Η ορεινή ζώνη της Κρήτης εμφανίζει μεγαλύτερες θερμοκρασιακές αποκλίσεις, μέση ετήσια θερμοκρασία 2-3°C χαμηλότερη από την πεδινή ζώνη. Το κλίμα των ορεινών περιοχών είναι υγρό κατά τη διάρκεια του χειμώνα και σχετικά ξηρό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το μέσο ετήσιο ύψος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων φτάνει τα 900mm, με μία χαρακτηριστική αύξηση κατά την περίοδο μεταξύ Νοεμβρίου ‐ Φεβρουαρίου. Το καλοκαίρι, το κλίμα είναι ξηρό, με το ύψος των βροχοπτώσεων να μην ξεπερνά τα 20‐40mm μηνιαίως. Η μέση ετήσια βροχόπτωση παρουσιάζει αύξηση από τα ανατολικά προς τα δυτικά και από νότια προς βόρεια.  Η μέση ετήσια βροχόπτωση είναι στην ανατολική Κρήτη κατά 22% μικρότερη σε σχέση με τη Δυτική.

Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (EL 13) [ΦΕΚ 2687 Β / 6.07.2018], [ΦΕΚ 5646 Β 14.12.2018 (Διόρθωση Σφάλματος] :

Για το ΥΔ Κρήτης (EL13) καταρτίστηκαν εξισώσεις όμβριων καμπυλών (παραμετρικές σχέσεις υπολογισμού της έντασης της βροχόπτωσης για δεδομένη διάρκεια και περίοδο επαναφοράς) στις θέσεις των βροχομετρικών σταθμών του Υδατικού Διαμερίσματος. Στόχος ήταν ο υπολογισμός της βροχόπτωσης σχεδιασμού στα διάφορα σενάρια που εξετάστηκαν σχετικά με την πιθανότητα εμφάνισης πλημμύρας, δηλαδή υψηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 50 έτη), μέση πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 100 έτη) και χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 1000 έτη).

Η Τεχνική Έκθεση και οι Χάρτες που τη συνοδεύουν παρουσιάζονται παρακάτω:

Η Τεχνική Έκθεση και οι Χάρτες που συνοδεύουν την Ανάλυση Χαρακτηριστικών Περιοχής και Μηχανισμών Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (GR13) παρουσιάζονται παρακάτω:

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012):

 • GR13RAK0001 “Μέσω ρούς Γερω-Ποτάμου περιοχή Πόμπιας”
 • GR13RAK0002 “Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων Λυγιάς – Ιεράπετρας”
 • GR13RAK0003 “Μέσω ρούς Γερω-Ποτάμου περιοχή Αγ. Ιωάννη”
 • GR13RAK0004 “Χαμηλή ζώνη περιοχών Στάβιες – Αγ. Φωτιά”
 • GR13RAK0005 “Χαμηλή ζώνη άνω ρου Γερω-Ποταμού”
 • GR13RAK0006 “Χαμηλή ζώνη παραπόταμου Κουτσουλίδη”
 • GR13RAK0007 “Κάτω ρούς Γερω-Ποτάμου περιοχή Τυμπάκι”
 • GR13RAK0008 “Χαμηλή ζώνη λεκάνης οροπεδίου Λασιθίου”
 • GR13RAK0009 “Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων Ηρακλείου”
 • GR13RAK0010 “Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων Χανίων”

Χάρτες Επικινδυνότητας πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km2 αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Οι Σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012):

 • GR13RAK0001 “Μέσω ρούς Γερω-Ποτάμου περιοχή Πόμπιας”
 • GR13RAK0002 “Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων Λυγιάς – Ιεράπετρας”
 • GR13RAK0003 “Μέσω ρούς Γερω-Ποτάμου περιοχή Αγ. Ιωάννη”
 • GR13RAK0004 “Χαμηλή ζώνη περιοχών Στάβιες – Αγ. Φωτιά”
 • GR13RAK0005 “Χαμηλή ζώνη άνω ρου Γερω-Ποταμού”
 • GR13RAK0006 “Χαμηλή ζώνη παραπόταμου Κουτσουλίδη”
 • GR13RAK0007 “Κάτω ρούς Γερω-Ποτάμου περιοχή Τυμπάκι”
 • GR13RAK0008 “Χαμηλή ζώνη λεκάνης οροπεδίου Λασιθίου”
 • GR13RAK0009 “Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων Ηρακλείου”
 • GR13RAK0010 “Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων Χανίων”

Χάρτες Κινδύνων πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km2 αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Οι Σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε

Για την αξιόλογηση της τρωτότητας από διάβρωση εδαφών υιοθετήθηκε η μέθοδος RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation). Για την χαρτογραφική απεικόνιση της τρωτότητας σε εδαφική διάβρωση χρησιμοποιήθηκαν τα ψηφιακά δεδομένα για κάθε παράμετρο της RUSLE που είναι διαθέσιμα από το ESDAC (European Soil Data Centre). Όλες οι πράξεις των ψηφιακών δεδομένων των παραμέτρων της RUSLE γίνονται μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και ειδικότερα μέσα από το λογισμικό ArcGIS. Η διαβάθμιση των κλάσεων στον χάρτη τρωτότητας γίνεται χρωματικά μεταξύ ανοιχτού πράσινου (πολύ χαμηλή τρωτότητα) έως έντονο κόκκινο (πολύ υψηλή τρωτότητα). Η σχηματική απεικόνιση της τρωτότητας σε εδαφική διάβρωση υλοποιείται στο σύνολο του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης στον παρακάτω χάρτη κλίμακας 1:200.000:

Η αποτίμηση των μέγιστων δυνητικών επιπτώσεων από πλημμύρα υλοποιείται σε τετραγωνικό κάνναβο με κελιά (c) διαστάσεων 500μ x 500μ που οριοθετούνται μέσα στην μέγιστη έκταση κατάκλυσης. Ως βάση για την δημιουργία του καννάβου χρησιμοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Πλέγμα Αναφοράς (European Environment Agency reference grid). Η αποτίμηση των μέγιστων δυνητικών επιπτώσεων από πλημμύρα Εκc σε κάθε κελί c, έγινε μέσω ενός συστήματος αριθμητικών δεικτών για την Πληθυσμιακή τρωτότητα ΕκΑc, την Οικονομική Τρωτότητα, ΕκΟc, την περιβαλλοντική τρωτότητα ΕκΠεc και την Πολιτιστική τρωτότητα ΕκΠοc. Για την αξιολόγηση της συνολικής αποτίμησης της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από πλημμύρα Εκc σε κάθε κελί, αθροίστηκαν για κάθε κατηγορία επίπτωσης οι δείκτες των επί μέρους επιπτώσεων και έγινε διαβάθμιση σε πέντε  κλάσεις τρωτότητας.

Η συνολική χωρική αποτίμηση της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από πλημμύρα ποταμών στο Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης απεικονίζεται στον παρακάτω χάρτη κλίμακας 1:200.000:

Στο συγκεκριμένο Υδατικό Διαμέρισμα δεν καταγράφονται πλημμύρες από ανύψωση της μέσης στάθμης της θάλασσας.

 
 

Για την εκτίμηση του βαθμού επιρροής της έντασης πλημμύρας στην διαμόρφωση των επιπτώσεων συσχετίζονται σε κάθε κελί 500m x 500m οι μέγιστες δυνητικές επιπτώσεις μιας θεωρητικής μέγιστης πλημμύρας με βάθος νερού >2μ, με τα χαρακτηριστικά και την ένταση της πλημμύρας των τριών εξεταζόμενων περιόδων επαναφοράς για Τ50, Τ100 και Τ1000 έτη. Ως υδραυλικά χαρακτηριστικά των πλημμυρών λαμβάνονται εκείνα που έχουν προκύψει από την υδραυλική ανάλυση για την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας. Τα χωρικά αποτελέσματα υπολογισμού του βαθμού επιρροής έντασης πλημμύρας από ποτάμια για τις εξεταζόμενες περιόδους επαναφοράς Τ=50, 100 και 1000έτη απεικονίζονται για το Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης στους παρακάτω χάρτες κλίμακας 1:200.000:

Στο συγκεκριμένο Υδατικό Διαμέρισμα δεν καταγράφονται πλημμύρες από ανύψωση της μέσης στάθμης της θάλασσας.

Η αποτίμηση των μέγιστων δυνητικών επιπτώσεων από πλημμύρα υλοποιείται σε τετραγωνικό κάνναβο με κελιά (c) διαστάσεων 500μ x 500μ που οριοθετούνται μέσα στην μέγιστη έκταση κατάκλυσης. Ως βάση για την δημιουργία του καννάβου χρησιμοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Πλέγμα Αναφοράς (European Environment Agency reference grid). Η αποτίμηση των μέγιστων δυνητικών επιπτώσεων από πλημμύρα Εκc σε κάθε κελί c, έγινε μέσω ενός συστήματος αριθμητικών δεικτών για την Πληθυσμιακή τρωτότητα ΕκΑc, την Οικονομική Τρωτότητα, ΕκΟc, την περιβαλλοντική τρωτότητα ΕκΠεc και την Πολιτιστική τρωτότητα ΕκΠοc. Για την αξιολόγηση της συνολικής αποτίμησης της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από πλημμύρα Εκc σε κάθε κελί, αθροίστηκαν για κάθε κατηγορία επίπτωσης οι δείκτες των επί μέρους επιπτώσεων και έγινε διαβάθμιση σε πέντε  κλάσεις τρωτότητας.

Η συνολική χωρική αποτίμηση της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από πλημμύρα ποταμών στο Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης απεικονίζεται στον παρακάτω χάρτη κλίμακας 1:200.000:

Στο συγκεκριμένο Υδατικό Διαμέρισμα δεν καταγράφονται πλημμύρες από ανύψωση της μέσης στάθμης της θάλασσας.

Παραδοτέα μελέτης Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ΥΔ EL13: