ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας – EL09

ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας - EL09

Το ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας έχει έκταση 13.615,56 km² και υπάγεται διοικητικά στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας (61,8%) και Κεντρικής Μακεδονίας (36,2%) εκ των οποίων η πρώτη υπάγεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου–Δυτικής Μακεδονίας και η δεύτερη στη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας–Θράκης.

Μικρά τμήματα του ΥΔ09, υπάγονται στις Περιφέρειες Ηπείρου (0,5%) και Θεσσαλίας (1,5%). Το ΥΔ09 περιλαμβάνει τις Λεκάνες Απορροής Πρεσπών (EL0901) και Αλιάκμονα (EL0902). Οι κύριες υδρολογικές λεκάνες του διαμερίσματος είναι αυτές του π. Αλιάκμονα (8.843 km²), της κλειστής λεκάνης Πτολεμαΐδας (2.118 km²), της λεκάνης του π. Αξιού (π. Λύγκος) στο Νομό Φλώρινας (796 km²), και της λεκάνης του ποταμού Αίσωνα ή Μαυρονερίου (781 km²).

0
Λεκάνες Απορροής
0
Έκταση σε km²

Δομή Υδατικού Διαμερίσματος

Αξιόλογες λεκάνες είναι αυτές των ρεμάτων Πλατανάκια (109 km²), Σμίξη (86 km²), Ουρλιάς (72 km²) και Καλόγηρος (69 km²). Στο YΔ09 υπάρχει σημαντικός αριθμός λιμνών τεχνητών επί του π. Άγρα, καθώς και επί του π. Αλιάκμονα.

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας κυρίαρχη χρήση είναι αυτή της γεωργικής γης με ποσοστό 37,30% επί του συνόλου και ακολουθούν τα δάση – δασικές εκτάσεις με 30,24%, οι μεταβατικές δασώδεις – θαμνώδεις εκτάσεις με 14,52% και οι βοσκότοποι με 8,91%. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις γεωργικές εκτάσεις, κυριαρχεί η μη αρδευόμενη αρόσιμη γη (15,03% επί του συνόλου) και ακολουθεί η κυρίως γεωργική γη με σημαντικά τμήματα φυσικής βλάστησης (9,07% επί του συνόλου).Μικρότερα ποσοστά καταλαμβάνουν οι χέρσες περιοχές (3,25%), η αστική δόμηση – βιομηχανικές χρήσεις (3,21%) και τα ύδατα (2,12%).

ΛΑΠ Πρεσπών (EL0901)

Οι λίμνες Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας είναι φυσικές διασυνοριακές λίμνες του ΥΔ09. Η Μικρή Πρέσπα μοιράζεται ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αλβανία, ενώ η Μεγάλη Πρέσπα ανάμεσα στην Ελλάδα, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Η λίμνη Μικρή Πρέσπα έχει έκταση 47,37 km2 περίπου, από τα οποία 42,9 km2 αποτελούν το ελληνικό τμήμα, ενώ το υπόλοιπο ανήκει στην Αλβανία. Η λίμνη Μεγάλη Πρέσπα έχει έκταση 281,67 km2 περίπου, από τα οποία μόνο 38,64 km2 ανήκουν στην Ελλάδα. Τόσο οι φυσικές όσο και οι τεχνητές λίμνες που εντοπίζονται σε αυτό το ΥΔ είναι από τις σπουδαιότερες της χώρας από περιβαλλοντική – οικολογική και από ενεργειακή άποψη.

ΛΑΠ Αλιάκμονα (EL0902)

Η υδρολογική λεκάνη Αλιάκμονα έχει έκταση 8.843 km². Η ΛΑΠ Αλιάκμονα , μπορεί να διακριθεί σε τέσσερις επιμέρους υδρολογικές υπολεκάνες: του Αλιάκμονα, της Κλειστής Λεκάνης Πτολεμαΐδας, της Περιφερειακής Τάφρου και της Πεδιάδας Κατερίνης. Καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα (91%) του ΥΔ 09 και οριοθετείται προς δύση από τα σύνορα με την Αλβανία, τα όρη Γράμμο, Βόιο, Βασιλίτσα και Λύγκο, προς νότο από τα όρη Χασιά, Καμβούνια και Όλυμπου, προς δυτικά από την ακτογραμμή της Πιερίας, την Περιφερειακή Τάφρο και το όρος Πάικο ενώ προς βορρά από τα σύνορα της Βόρειας Μακεδονίας και τα όρια της ΛΑΠ Πρεσπών. Το μέσο υψόμετρο της ΛΑΠ είναι περίπου 770 m.

Κλίμα

Το μεγαλύτερο μέρος του διαμερίσματος έχει ηπειρωτικό κλίμα, ενώ τα παράκτια και τα ορεινά τμήματα έχουν θαλάσσιο και ορεινό κλίμα αντίστοιχα. Η γεωγραφική θέση και το ανάγλυφο του διαμερίσματος συμβάλλουν στη μεγάλη κλιματική ποικιλία του. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής κυμαίνεται από 600 μέχρι 1.000 mm, ενώ στα ορεινά τμήματα ξεπερνάει και τα 1.200 mm. Οι χιονοπτώσεις είναι αρκετά συνηθισμένες κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου – Απριλίου. Η μέση ετήσια θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 14.5 και 17°C, με ψυχρότερο μήνα τον Ιανουάριο και θερμότερο τον Ιούλιο.

… Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09) ΦΕΚ… θα ενημερωθεί :

Δείτε τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας (EL09) πατώντας παρακάτω:

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας (ΧΕΠ) καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας:

 1. EL09APSFR001 Χαμηλή ζώνη περιφερειακής τάφρου και συμβαλλόντων ποταμών, πεδιάδα Κατερίνης και Λιτόχωρου
 2. EL09APSFR002 Χαμηλή ζώνη μέσω ρου π. Αλιάκμονα (περιοχή Σαρακήνα, Καρπερό)
 3. EL09APSFR003 Δεξιά παρόχθια περιοχή τεχνητής λίμνης Πολυφύτου
 4. EL09APSFR004 Αριστερή παρόχθια περιοχή τεχνητής λίμνης Πολυφύτου, χαμηλή ζώνη Φτελιάς
 5. EL09APSFR005 Πεδιάδα Κοζάνης
 6. EL09APSFR006 Χαμηλή ζώνη Ξηρολίμνης
 7. EL09APSFR007 Χαμηλή ζώνη άνω ρου π. Αλιάκμονα και λίμνης Καστοριάς
 8. EL09APSFR008 Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Πτολεμαΐδας, παραλίμνιες εκτάσεις λιμνών Zάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών και νότια της λίμνης Βεγορίτιδας
 9. EL09APSFR009 Περιοχή Άρνισσα, Αγ. Αθανάσιος παρόχθιες εκτάσεις βόρεια της λίμνης Βεγορίτιδας
 10. EL09APSFR010 Χαμηλή ζώνη λεκάνης Πρεσπών
 11. EL09APSFR011 Άνω ρους περιφερειακής τάφρου Τ66
 12. EL09APSFR012 Χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Αξιού στο Ν. Φλώρινας (π. Λύγκος)
 13. EL09APSFR013 Χαμηλή ζώνη π. Μαυροπόταμου (περιοχή Αλμωπαίου) και συμβαλλόντων ποταμών

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε:

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας (ΧΚΠ) καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας:

 1. EL09APSFR001 Χαμηλή ζώνη περιφερειακής τάφρου και συμβαλλόντων ποταμών, πεδιάδα Κατερίνης και Λιτόχωρου
 2. EL09APSFR002 Χαμηλή ζώνη μέσω ρου π. Αλιάκμονα (περιοχή Σαρακήνα, Καρπερό)
 3. EL09APSFR003 Δεξιά παρόχθια περιοχή τεχνητής λίμνης Πολυφύτου
 4. EL09APSFR004 Αριστερή παρόχθια περιοχή τεχνητής λίμνης Πολυφύτου, χαμηλή ζώνη Φτελιάς
 5. EL09APSFR005 Πεδιάδα Κοζάνης
 6. EL09APSFR006 Χαμηλή ζώνη Ξηρολίμνης
 7. EL09APSFR007 Χαμηλή ζώνη άνω ρου π. Αλιάκμονα και λίμνης Καστοριάς
 8. EL09APSFR008 Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Πτολεμαΐδας, παραλίμνιες εκτάσεις λιμνών Zάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών και νότια της λίμνης Βεγορίτιδας
 9. EL09APSFR009 Περιοχή Άρνισσα, Αγ. Αθανάσιος παρόχθιες εκτάσεις βόρεια της λίμνης Βεγορίτιδας
 10. EL09APSFR010 Χαμηλή ζώνη λεκάνης Πρεσπών
 11. EL09APSFR011 Άνω ρους περιφερειακής τάφρου Τ66
 12. EL09APSFR012 Χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Αξιού στο Ν. Φλώρινας (π. Λύγκος)
 13. EL09APSFR013 Χαμηλή ζώνη π. Μαυροπόταμου (περιοχή Αλμωπαίου) και συμβαλλόντων ποταμών

Χάρτες Κινδύνων πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε:

Παραδοτέα μελέτης 1ης Αναθεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ΥΔ EL09:

Π01 - Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους