ΥΔ Βόρειας Πελοποννήσου – EL02

ΥΔ Βόρειας Πελοποννήσου – EL02

Το Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου (EL02), έχει έκταση 7.397 km².

Οριοθετείται στο χερσαίο τμήμα του από τον υδροκρίτη που ξεκινά από το ακρωτήριο Κατάκολο, συνεχίζει στους ορεινούς όγκους Φολόη, Λάμπεια, Ερύμανθο, Αροάνεια, στο υψίπεδο Καλαβρύτων, στο νότιο όριο της κλειστής λεκάνης Φενεού, στους ορεινούς όγκους του Ολιγύρτου, Λύρκειου και Ονείων, και καταλήγει στο ακρωτήριο Τραχήλι μέσω των κορυφών Τραπεζώνα και Πολίτη στην Κορινθία. Επιπλέον περιλαμβάνει τα νησιά Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθο.

0
Λεκάνες Απορροής
0
Έκταση σε km²

Δομή Υδατικού Διαμερίσματος

Το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου αποτελείται από τρείς (3) Λεκάνες Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) αυτές των Ρεμάτων Παραλίας Βόρειας Πελοποννήσου (EL0227), του Πείρου – Βέργα – Πηνειού (EL0228) και της Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου (EL0245).

Οι κύριοι ποταμοί του ΥΔ Βόρειας Πελοποννήσου είναι οι π. Πηνειός, Ασωπός, Πείρος, Σελινούς και Βουραϊκός. Άλλοι σημαντικοί ποταμοί/ρέματα του ΥΔ Βόρειας Πελοποννήσου είναι οι Ξηριάς, Μάνα (Λαρισσός), Ραϊζάνη, Βέργας, και Γλαύκος.

Ρέματα Παραλίας Βόρειας Πελοποννήσου (EL0227)

Η έκταση της ΛΑΠ Ρεμάτων Παραλίας Βόρειας Πελοποννήσου είναι 3.685 km² και καταλαμβάνει το βορειοανατολικό τμήμα της Πελοποννήσου. Η εν λόγω ΛΑΠ εκτείνεται στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας και Αχαΐας.

Πείρου – Βέργα – Πηνειού (EL0228)

Η έκταση της ΛΑΠ Πείρου – Βέργα – Πηνειού είναι 2.423  km² και καταλαμβάνει  το βορειοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου. Η εν λόγω ΛΑΠ εκτείνεται στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας.

Ο Πηνειός είναι ο μεγαλύτερος ποταμός του υδατικού διαμερίσματος της Βόρειας Πελοποννήσου με μήκος περίπου 94,27 km. Οι πηγές του βρίσκονται στο όρος Ερύμανθος σε υψόμετρο περίπου 1128μ. Η απορροή του συγκεντρώνεται στην τεχνητή λίμνη που έχει δημιουργηθεί με την κατασκευή φράγματος στο Κέντρο Ηλείας. Κατάντη του φράγματος ο Πηνειός έχει δυτική κατεύθυνση και κινείται σε πεδινό ανάγλυφο μέχρι την εκβολή του στο Ιόνιο Πέλαγος στην παραλία της Μπούκας.

Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου (EL0245)

Η ΛΑΠ Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου (EL45) είναι νησιωτική και έχει έκταση 1.289 km2. Εκτείνεται στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλονιάς, Ιθάκης και Ζακύνθου.

Κλίμα

Το κλίμα των ορεινών περιοχών είναι υγρό κατά τη διάρκεια του χειμώνα και σχετικά ξηρό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το μέσο ετήσιο ύψος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων φτάνει τα 900mm, με μία χαρακτηριστική αύξηση κατά την περίοδο μεταξύ Νοεμβρίου ‐ Φεβρουαρίου (υπερβαίνει τα 100mm ανά μήνα). Το καλοκαίρι, το κλίμα είναι ξηρό, με το ύψος των βροχοπτώσεων να μην ξεπερνά τα 20‐40mm μηνιαίως.

… Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (EL02) ΦΕΚ… θα ενημερωθεί :

Δείτε τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΥΔ Βόρειας Πελοποννήσου (EL02) πατώντας παρακάτω:

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας (ΧΕΠ) καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας:

 1. EL02APSFR001 Πεδινή περιοχή οικισμών Λουτρών Ωραίας Ελένης
 2. EL02APSFR002 Υψηλή ζώνη π. Ασωπού
 3. EL02APSFR003 Χαμηλά Ζακύνθου
 4. EL02APSFR004 Χαμηλές ζώνες λεκάνης λίμνης Στυμφαλίας και λεκάνης Αλέας
 5. EL02APSFR005 Χαμηλή ζώνη λεκάνης τεχνητής λίμνης Φενεού
 6. EL02APSFR006 Χαμηλή Ζώνη  ρεμάτων Β. Πελοποννήσου από Κόρινθο έως Μελίσσι
 7. EL02APSFR007 Χαμηλές ζώνες π. Σελινούντα και λοιπών ρεμάτων Δυτικής Αχαίας
 8. EL02APSFR008 Χαμηλές Ζώνες λεκανών απορροής Ανατολικής Αχαίας από Σκαφίδια έως Ψαθόπυργο
 9. EL02APSFR009 Χαμηλές ζώνες νήσου Κεφαλονιάς

Χάρτες Επικινδυνότητας πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε:

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας (ΧΚΠ) καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας:

 1. EL02APSFR001 Πεδινή περιοχή οικισμών Λουτρών Ωραίας Ελένης
 2. EL02APSFR002 Υψηλή ζώνη π. Ασωπού
 3. EL02APSFR003 Χαμηλά Ζακύνθου
 4. EL02APSFR004 Χαμηλές ζώνες λεκάνης λίμνης Στυμφαλίας και λεκάνης Αλέας
 5. EL02APSFR005 Χαμηλή ζώνη λεκάνης τεχνητής λίμνης Φενεού
 6. EL02APSFR006 Χαμηλή Ζώνη  ρεμάτων Β. Πελοποννήσου από Κόρινθο έως Μελίσσι
 7. EL02APSFR007 Χαμηλές ζώνες π. Σελινούντα και λοιπών ρεμάτων Δυτικής Αχαίας
 8. EL02APSFR008 Χαμηλές Ζώνες λεκανών απορροής Ανατολικής Αχαίας από Σκαφίδια έως Ψαθόπυργο
 9. EL02APSFR009 Χαμηλές ζώνες νήσου Κεφαλονιάς

Χάρτες Κινδύνων πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε:

Παραδοτέα μελέτης 1ης Αναθεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ΥΔ EL02:

Π01 - Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους