ΥΔ Νήσων Αιγαίου – EL14

ΥΔ Νήσων Αιγαίου – EL14

Το Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου (ΥΔ14) έχει έκταση 9.104 km², περιλαμβάνει τα νησιωτικά συγκροτήματα των Περιφερειών Βόρειου και Νότιου Αιγαίου, εκτός από τη Μακρόνησο.

Λεκάνες Απορροής
0
Έκταση σε km²
0

Δομή Υδατικού Διαμερίσματος

Το έδαφος του συνόλου των νησιών του Υδατικού Διαμερίσματος κατανέμεται σε πεδινό, ορεινό και ημιορεινό, με τα μεγαλύτερα υψόμετρα να συναντώνται στη Σάμο (1.433 m), στη Χίο (1.297 m), στη Ρόδο (1.215 m) και στην Κάρπαθο (1.215 m). Tο μεγαλύτερο μέρος τόσο των επιμέρους ΛΑΠ όσο και του συνόλου του ΥΔ Νήσων Αιγαίου καλύπτεται από δάση και ημιφυσικές περιοχές, ενώ σημαντικό τμήμα καλύπτεται από γεωργικές περιοχές. Από τις υπόλοιπες χρήσεις γης, μικρή έκταση καταλαμβάνουν οι τεχνητές επιφάνειες, ενώ πολύ μικρό τμήμα αντιστοιχεί στους υγγότοπους και τις υδάτινες επιφάνειες.

ΛΑΠ Ανατολικού Αιγαίου (GR36)

Η ΛΑΠ Ανατολικού Αιγαίου (GR36) έχει έκταση 3.836 km2. Οι κύριοι ποταμοί του ΥΔ Νήσων Αιγαίου είναι ο ποταμός Γαδουράς στην νήσο Ρόδο και ο ποταμός Τσικνιάς στη νήσο Λέσβο.

Οι πηγές του ποταμού Γαδουρά βρίσκονται στις κατωφέρειες του Όρους Ατταβύρου και στα νότια του Όρους Προφήτη Ηλία. Έχει μήκος κύριας μισγάγγειας 29 km και κατά μήκος της ροής του έχει κατασκευασθεί το Φράγμα του Γαδουρά με τεχνητή λίμνη χωρητικότητας 67x106m3 για την εξυπηρέτηση υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών του νησιού. Ο Τσικνιάς, έχει διαμορφώσει μια λεκάνη απορροής, που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας και κεντρικής Λέσβου. Η κεντρική κοίτη του ποταμού έχει γενική διεύθυνση ροής από τα βορειοανατολικά προς τα νοτιοδυτικά ενώ περίπου 3km πριν τις εκβολές του στον κόλπο της Καλλονής διευθύνεται από Βορρά προς Νότο. Οι εκβολές του βρίσκονται περίπου 2km νοτιοανατολικά από το Κεραμί.

ΛΑΠ Κυκλάδων (GR37)

Η ΛΑΠ Κυκλάδων (GR37) έχει έκταση 2554 km2.

ΛΑΠ Δωδεκανήσων (GR38)

Η ΛΑΠ Δωδεκανήσων (GR38) έχει έκταση 2714 km2.

Κλίμα

Το μεγαλύτερο μέρος του ΥΔ Νήσων Αιγαίου είναι πεδινό Και στο σύνολο των νησιών κυριαρχεί το ήπιο εύκρατο μεσογειακό κλίμα, το οποίο στις νοτιοανατολικές περιοχές κλίνει προς το θαλάσσιο. Η μέση ετήσια θερμοκρασία του Υδατικού Διαμερίσματος κυμαίνεται από 16.9°C στο βόρειο άκρο (Λήμνος) μέχρι 19.9°C στο νότιο (Ρόδος). Το μεγαλύτερο ύψος βροχής δέχονται τα νησιά που βρίσκονται κοντά στις μικρασιατικές ακτές και το μικρότερο οι Κυκλάδες.

Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (EL 14) ΦΕΚ 2683 Β / 6.07.2018:

Για το ΥΔ Νήσων Αιγαίου (EL14) καταρτίστηκαν εξισώσεις όμβριων καμπυλών (παραμετρικές σχέσεις υπολογισμού της έντασης της βροχόπτωσης για δεδομένη διάρκεια και περίοδο επαναφοράς) στις θέσεις των βροχομετρικών σταθμών του Υδατικού Διαμερίσματος. Στόχος ήταν ο υπολογισμός της βροχόπτωσης σχεδιασμού στα διάφορα σενάρια που εξετάστηκαν σχετικά με την πιθανότητα εμφάνισης πλημμύρας, δηλαδή υψηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 50 έτη), μέση πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 100 έτη) και χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 1000 έτη).

Η Τεχνική Έκθεση και οι Χάρτες που τη συνοδεύουν παρουσιάζονται παρακάτω:

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012):

 • GR14RAK0001 ‘’Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων ανατολικής ακτής νήσου Ρόδου (περιοχή Μάλωνας, Μάσσαρη, Κάλαθος)’’
 • GR14RAK0002 ‘’Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων βόρειο-ανατολικής ακτής νήσου Ρόδου (περιοχή Αφάντου)’’
 • GR14RAK0003 ’’Χαμηλές ζώνες λεκανών ρεμάτων βόρειας ακτής νήσου Ρόδου, από το ύψος των οικισμών Καλαβάρδα έως την πόλη της Ρόδου’’’
 • GR14RAK0004 ‘’Παραθαλάσσια ζώνη βόρειων ακτών νήσου Κω από το ύψος της Αντιμάχειας μέχρι και την πόλη της Κω’’
 • GR14RAK0005 ‘’Παραθαλάσσια περιοχή Αγ. Προκόπης, Αγ. Άννα και πόλης Νάξου νήσου Νάξου’’
 • GR14RAK0006 ‘’Χαμηλή ζώνη ρεμάτων Πυθαγορείου νήσου Σάμου’’
 • GR14RAK0007 ‘’Περιοχή Μεσοκάμπου νήσου Σάμου’’
 • GR14RAK0008 ‘’Χαμηλή ζώνη περιοχής Μυτιληνιών νήσου Σάμου’’
 • GR14RAK0009 ‘’Χαμηλή ζώνη περιοχής Κάμπου Χίου και πόλης Χίου’’
 • GR14RAK0010 ‘’Χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Τσίκνα και ρεμάτων κόλπου Καλλονής νήσου Λέσβου’’
 • GR14RAK0011 ‘’Χαμηλές περιοχές νήσου Λήμνου’’

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Στη Ζώνη GR14RAK0008 ‘’Χαμηλή ζώνη περιοχής Μυτιληνιών νήσου Σάμου’’  δεν γίνεται περαιτέρω αξιολόγηση δεδομένου ότι τα αναγνωρισθέντα υδατορεύματα εμφανίζουν μικρές λεκάνες (<10 km²) και η εκτιμώμενη ανύψωση της μέσης στάθμης της θάλασσας είναι <1 m.

Οι Σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012):

 • GR14RAK0001 ‘’Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων ανατολικής ακτής νήσου Ρόδου (περιοχή Μάλωνας, Μάσσαρη, Κάλαθος)’’
 • GR14RAK0002 ‘’Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων βόρειο-ανατολικής ακτής νήσου Ρόδου (περιοχή Αφάντου)’’
 • GR14RAK0003 ’’Χαμηλές ζώνες λεκανών ρεμάτων βόρειας ακτής νήσου Ρόδου, από το ύψος των οικισμών Καλαβάρδα έως την πόλη της Ρόδου’’’
 • GR14RAK0004 ‘’Παραθαλάσσια ζώνη βόρειων ακτών νήσου Κω από το ύψος της Αντιμάχειας μέχρι και την πόλη της Κω’’
 • GR14RAK0005 ‘’Παραθαλάσσια περιοχή Αγ. Προκόπης, Αγ. Άννα και πόλης Νάξου νήσου Νάξου’’
 • GR14RAK0006 ‘’Χαμηλή ζώνη ρεμάτων Πυθαγορείου νήσου Σάμου’’
 • GR14RAK0007 ‘’Περιοχή Μεσοκάμπου νήσου Σάμου’’
 • GR14RAK0008 ‘’Χαμηλή ζώνη περιοχής Μυτιληνιών νήσου Σάμου’’
 • GR14RAK0009 ‘’Χαμηλή ζώνη περιοχής Κάμπου Χίου και πόλης Χίου’’
 • GR14RAK0010 ‘’Χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Τσίκνα και ρεμάτων κόλπου Καλλονής νήσου Λέσβου’’
 • GR14RAK0011 ‘’Χαμηλές περιοχές νήσου Λήμνου’’

Χάρτες Κινδύνων πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Στη ζώνη GR14RAK0008 ‘’Χαμηλή ζώνη περιοχής Μυτιληνιών νήσου Σάμου’’  δεν γίνεται περαιτέρω αξιολόγηση δεδομένου ότι τα αναγνωρισθέντα υδατορεύματα εμφανίζουν μικρές λεκάνες (<10 km²) και η εκτιμώμενη ανύψωση της μέσης στάθμης της θάλασσας είναι <1 m.

Οι Σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε

Ο Χάρτης Τρωτότητας σε Εδαφική Διάβρωση, απεικονίζει την εδαφική απώλεια σε t/ha στο ΥΔ, αποτέλεσμα της εφαρμογής του μοντέλου εδαφικής διάβρωσης RUSLE. Ο χάρτης τρωτότητας σε εδαφική διάβρωση δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη περίοδο επαναφοράς, αφορά το σύνολο των νήσων στα οποία οριοθετούνται ΖΔΥΚΠ και έχει συνταχθεί σε δύο πινακίδες με κλίμακες: Ν. Σάμος – Ν. Νάξος (1:100.000), Ν. Ρόδος – Ν. Κως – Ν. Λήμνος (1:150.000) και Ν. Λέσβος – Ν. Χίος (1:200.000).

Οι Χάρτες Τρωτότητας σε Εδαφική Διάβρωση παρουσιάζονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Στο Χάρτη Μέγιστης Πιθανής Επίπτωσης Πλημμύρας, παρουσιάζεται η αποτίμηση της τρωτότητας, όπως αυτή προέκυψε από τις δυνητικές επιπτώσεις που καταγράφηκαν στον πληθυσμό, στην οικονομική δραστηριότητα, στο περιβάλλον και στην πολιτιστική κληρονομιά. Δημιουργήθηκε ένας (1) χάρτης για περίοδο επαναφοράς Τ=1000 έτη (πλημμύρες από ποτάμιες ροές/λίμνες), ο οποίος περιλαμβάνει δύο πινακίδες με κλίμακες Ν. Σάμος – Ν. Νάξος (1:100.000), Ν. Ρόδος – Ν. Κως – Ν. Λήμνος (1:150.000) και Ν. Λέσβος – Ν. Χίος (1:200.000) και ένας (1) χάρτης για περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη (πλημμύρες από ανύψωση ΜΣΘ), ο οποίος περιλαμβάνει δύο πινακίδες με κλίμακες Ν. Λήμνος – Ν. Σάμος (1:75.000), Ν. Νάξος (1:100.000) και Ν. Κως (1:125.000).

Οι Χάρτες Μέγιστης Πιθανής Επίπτωσης Πλημμύρας παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Χάρτες Μέγιστης Πιθανής Επίπτωσης Πλημμύρας από ποτάμιες ροές για Τ=1000έτη

Χάρτες Μέγιστης Πιθανής Επίπτωσης Πλημμύρας λόγω ανύψωσης της ΜΣΘ για Τ=100έτη

Οι Χάρτες Βαθμού Επιρροής Πλημμύρας, απεικονίζουν το αποτέλεσμα της συσχέτισης του βάθους και ταχύτητας ροής όπως αυτά προέκυψαν από την υδραυλική ανάλυση για την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας. Δημιουργήθηκαν τρεις (3) χάρτες για ποτάμιες ροές, ένας για κάθε περίοδο επαναφοράς (Τ=50, 100, 1000 έτη), όπου κάθε χάρτης περιλαμβάνει δύο πινακίδες με κλίμακες Ν. Σάμος – Ν. Νάξος (1:100.000), Ν. Ρόδος – Ν. Κως – Ν. Λήμνος (1:150.000) και Ν. Λέσβος – Ν. Χίος (1:200.000) και δύο (2) χάρτες λόγω ανύψωσης της ΜΣΘ, ένας για κάθε επαναφορά (Τ=50,100 έτη), όπου κάθε χάρτης περιλαμβάνει δύο πινακίδες με κλίμακες Ν. Λήμνος – Ν. Σάμος (1:75.000), Ν. Νάξος (1:100.000) και Ν. Κως (1:125.000).

Οι Χάρτες Βαθμού Επιρροής Πλημμύρας παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Χάρτης Βαθμού Επιρροής Πλημμύρας από ποτάμιες ροές για Τ=50έτη 

Χάρτης Βαθμού Επιρροής Πλημμύρας από ποτάμιες ροές για Τ=100έτη 

Χάρτης Βαθμού Επιρροής Πλημμύρας από ποτάμιες ροές για Τ=1000έτη 

Χάρτης Βαθμού Επιρροής Πλημμύρας λόγω ανύψωσης της ΜΣΘ για Τ=50έτη

Χάρτης Βαθμού Επιρροής Πλημμύρας λόγω ανύψωσης της ΜΣΘ για Τ=100έτη

Οι Χάρτες Αποτίμησης Επιπτώσεων Πλημμύρας, απεικονίζουν το αποτέλεσμα της συσχέτισης των μέγιστων δυνητικών επιπτώσεων με την επικινδυνότητα της πλημμύρας. Δημιουργήθηκαν τρεις (3) χάρτες για ποτάμιες ροές, ένας για κάθε περίοδο επαναφοράς (Τ=50, 100, 1000 έτη) όπου κάθε χάρτης περιλαμβάνει δύο πινακίδες με κλίμακες Ν. Σάμος – Ν. Νάξος (1:100.000), Ν. Ρόδος – Ν. Κως – Ν. Λήμνος (1:150.000) και Ν. Λέσβος – Ν. Χίος (1:200.000) και δύο (2) χάρτες λόγω ανύψωσης της ΜΣΘ, ένας για κάθε επαναφορά (Τ=50,100 έτη), όπου κάθε χάρτης περιλαμβάνει δύο πινακίδες με κλίμακες Ν. Λήμνος – Ν. Σάμος (1:75.000), Ν. Νάξος (1:100.000) και Ν. Κως (1:125.000).

Οι Χάρτες Αποτίμησης Επιπτώσεων Πλημμύρας παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Χάρτης Αποτίμησης Επιπτώσεων Πλημμύρας από ποτάμιες ροές για Τ=50έτη 

Χάρτης Αποτίμησης Επιπτώσεων Πλημμύρας από ποτάμιες ροές για Τ=100έτη 

Χάρτης Αποτίμησης Επιπτώσεων Πλημμύρας από ποτάμιες ροές για Τ=1000έτη 

Χάρτης Αποτίμησης Επιπτώσεων Πλημμύρας λόγω ανύψωσης της ΜΣΘ για Τ=50έτη

Χάρτης Αποτίμησης Επιπτώσεων Πλημμύρας από ποτάμιες ροές για Τ=100έτη 

Παραδοτέα μελέτης Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ΥΔ EL14: