ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας - EL09

ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας - EL09

Το ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας έχει έκταση 13.624 km² και υπάγεται διοικητικά στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας (65,1%) και Κεντρικής Μακεδονίας (33,1%) εκ των οποίων η πρώτη υπάγεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου–Δυτικής Μακεδονίας και η δεύτερη στη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας–Θράκης. Μικρά τμήματα του ΥΔ09, υπάγονται στις Περιφέρειες Ηπείρου (0,4%) και Θεσσαλίας (1,4%). Το ΥΔ09 περιλαμβάνει τις Λεκάνες Απορροής Πρεσπών (EL01) και Αλιάκμονα (EL02). Οι κύριες υδρολογικές λεκάνες του διαμερίσματος είναι αυτές του π. Αλιάκμονα (8.813 km²), της κλειστής λεκάνης Πτολεμαΐδας (2.133 km²), της λεκάνης του π. Αξιού (π. Λύγκος) στο Νομό Φλώρινας (863 km²), και της λεκάνης του ποταμού Αίσωνα ή Μαυρονερίου (815 km²).

Λεκάνες Απορροής
0
Έκταση σε km²
0

Δομή Υδατικού Διαμερίσματος

Αξιόλογες λεκάνες, με έκταση μικρότερη των 600 km², είναι αυτές των λιμνών Καστοριάς (353 km²) που περιλαμβάνεται στη λεκάνη του π. Αλιάκμονα, Βεγορίτιδας (346 km²), Χειμαδίτιδας (229 km²), Πετρών (114 km²), καθώς και της κλειστής λεκάνης Σαριγκιόλ (431 km²). Στο YΔ09 υπάρχει σημαντικός αριθμός λιμνών τεχνητών επί του π. Άγρα, καθώς και επί του π. Αλιάκμονα. Στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας οι δασικές περιοχές είναι η κυρίαρχη χρήση με ποσοστό 56,37%. Η γεωργική γη είναι η αμέσως επόμενη κυρίαρχη χρήση στο Υδατικό Διαμέρισμα με ποσοστό 38,95% επί του συνόλου. Η μόνιμα αρδευόμενη γεωργική γη αποτελεί μόνο το 2,5% αυτής, ενώ το υπόλοιπο είναι αρόσιμη γη και ετερογενείς γεωργικές περιοχές (ετήσιες καλλιέργειες, σύνθετες καλλιέργειες κ.α). Οι τεχνητές επιφάνειες που περιλαμβάνουν οικιστικές περιοχές, βιομηχανικές και εμπορικές ζώνες, δίκτυα μεταφορών και άλλες, καταλαμβάνουν ποσοστό κάλυψης 2,7% στο σύνολο του Υδατικού Διαμερίσματος. Το υπόλοιπο τμήμα της έκτασης του Υδατικού Διαμερίσματος το καταλαμβάνουν οι υδάτινες επιφάνειες κυρίως και οι υγρότοποι.

ΛΑΠ Πρεσπών (GR01)

Οι λίμνες Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας είναι φυσικές διασυνοριακές λίμνες του ΥΔ09. Η Μικρή Πρέσπα μοιράζεται ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αλβανία, ενώ η Μεγάλη Πρέσπα ανάμεσα στην Ελλάδα, την Αλβανία και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ). Η λίμνη Μικρή Πρέσπα έχει έκταση 47,37 km2 περίπου, από τα οποία 42,9 km2 αποτελούν το ελληνικό τμήμα, ενώ το υπόλοιπο ανήκει στην Αλβανία. Η λίμνη Μεγάλη Πρέσπα έχει έκταση 281,67 km2 περίπου, από τα οποία μόνο 38,64 km2 ανήκουν στην Ελλάδα. Τόσο οι φυσικές όσο και οι τεχνητές λίμνες που εντοπίζονται σε αυτό το ΥΔ είναι από τις σπουδαιότερες της χώρας από περιβαλλοντική – οικολογική και από ενεργειακή άποψη.

ΛΑΠ Αλιάκμονα (GR02)

Η υδρολογική λεκάνη Αλιάκμονα έχει έκταση 8.813 km². Η ΛΑΠ Αλιάκμονα , μπορεί να διακριθεί σε τέσσερις επιμέρους υδρολογικές υπολεκάνες: του Αλιάκμονα, της Κλειστής Λεκάνης Πτολεμαΐδας, της Περιφερειακής Τάφρου και της Πεδιάδας Κατερίνης. Καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα (91%) του ΥΔ 09 και οριοθετείται προς δύση από τα σύνορα με την Αλβανία, τα όρη Γράμμο, Βόιο, Βασιλίτσα και Λύγκο, προς νότο από τα όρη Χασιά, Καμβούνια και Όλυμπου, προς δυτικά από την ακτογραμμή της Πιερίας, την Περιφερειακή Τάφρο και το όρος Πάικο ενώ προς βορρά από τα σύνορα της πΓΔΜ και τα όρια της ΛΑΠ Πρεσπών. Το μέσο υψόμετρο της ΛΑΠ είναι περίπου 770 m.
Το ανάγλυφο είναι ορεινό - ημιορεινό με την κυριαρχία υψηλών κορυφών, από τις οποίες όπως έχει αναφερθεί παραπάνω οι εννέα ξεπερνούν τα 2.000μ. Εξαίρεση τα πεδινά τμήματα που αναπτύσσονται στην περιοχή της Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, στην Περιφερειακή Τάφρο και στις παράκτιες περιοχές της Πιερίας.

Κλίμα

Το μεγαλύτερο μέρος του διαμερίσματος έχει ηπειρωτικό κλίμα, ενώ τα παράκτια και τα ορεινά τμήματα έχουν θαλάσσιο και ορεινό κλίμα αντίστοιχα. Η γεωγραφική θέση και το ανάγλυφο του διαμερίσματος συμβάλλουν στη μεγάλη κλιματική ποικιλία του. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής κυμαίνεται από 600 μέχρι 1.000 mm, ενώ στα ορεινά τμήματα ξεπερνάει και τα 1.200 mm. Οι χιονοπτώσεις είναι αρκετά συνηθισμένες κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου – Απριλίου. Η μέση ετήσια θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 14.5 και 17°C, με ψυχρότερο μήνα τον Ιανουάριο και θερμότερο τον Ιούλιο.

Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας – (EL09) ΦΕΚ 2689 Β / 6.07.2018:

Για το ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας – EL09 καταρτίστηκαν εξισώσεις όμβριων καμπυλών (παραμετρικές σχέσεις υπολογισμού της έντασης της βροχόπτωσης για δεδομένη διάρκεια και περίοδο επαναφοράς) στις θέσεις των βροχομετρικών σταθμών του Υδατικού Διαμερίσματος. Στόχος ήταν ο υπολογισμός της βροχόπτωσης σχεδιασμού στα διάφορα σενάρια που εξετάστηκαν σχετικά με την πιθανότητα εμφάνισης πλημμύρας, δηλαδή υψηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 50 έτη), μέση πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 100 έτη) και χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 1000 έτη).

Η Τεχνική Έκθεση και οι Χάρτες που τη συνοδεύουν παρουσιάζονται παρακάτω:

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012):

 • GR09RAK0001 Χαμηλή ζώνη περιφερειακής τάφρου και συμβαλλόντων ποταμών, πεδιάδα Κατερίνης και Λιτόχωρου
 • GR09RAK0002 Χαμηλή ζώνη μέσω ρου π. Αλιάκμονα (περοχή Σαρακήνα, Καρπερό)
 • GR09RAK0003 Δεξιά παρόχθια περιοχή τεχνητής λίμνης Πολυφύτου
 • GR09RAK0004 Αριστερή παρόχθια περιοχή τεχνητής λίμνης Πολυφύτου, χαμηλή ζώνη Φτελιάς
 • GR09RAK0005 Πεδιάδα Κοζάνης
 • GR09RAK0006 Χαμηλή ζώνη Ξηρολίμνης
 • GR09RAK0007 Χαμηλή ζώνη άνω ρου π. Αλιάκμονα και λίμνης Καστοριάς
 • GR09RAK0008 Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Πτολεμαΐδας, παραλίμνιες εκτάσεις λιμνών Zάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών και νότια της λίμνης Βεγορίτιδας
 • GR09RAK0009 Περιοχή Άρνισσα, Αγ. Αθανάσιος παρόχθιες εκτάσεις βόρεια της λίμνης Βεγορίτιδας
 • GR09RAK0010 Χαμηλή ζώνη λεκάνης Πρεσπών
 • GR09RAK0011 Άνω ρους περιφερειακής τάφρου Τ66
 • GR09RAK0012 Χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Αξιού στο Ν. Φλώρινας (π. Λύγκος)
 • GR09RAK0013 Χαμηλή ζώνη π. Μαυροπόταμου (περιοχή Αλμωπαίου) και συμβαλλόντων ποταμών

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Οι Σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε

Χωρική Μεταβολή Μέγιστου Βάθους Πλημμύρας λόγω ανύψωσης της ΜΣΘ

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012):

 • GR09RAK0001 Χαμηλή ζώνη περιφερειακής τάφρου και συμβαλλόντων ποταμών, πεδιάδα Κατερίνης και Λιτόχωρου
 • GR09RAK0002 Χαμηλή ζώνη μέσω ρου π. Αλιάκμονα (περοχή Σαρακήνα, Καρπερό)
 • GR09RAK0003 Δεξιά παρόχθια περιοχή τεχνητής λίμνης Πολυφύτου
 • GR09RAK0004 Αριστερή παρόχθια περιοχή τεχνητής λίμνης Πολυφύτου, χαμηλή ζώνη Φτελιάς
 • GR09RAK0005 Πεδιάδα Κοζάνης
 • GR09RAK0006 Χαμηλή ζώνη Ξηρολίμνης
 • GR09RAK0007 Χαμηλή ζώνη άνω ρου π. Αλιάκμονα και λίμνης Καστοριάς
 • GR09RAK0008 Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Πτολεμαΐδας, παραλίμνιες εκτάσεις λιμνών Zάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών και νότια της λίμνης Βεγορίτιδας
 • GR09RAK0009 Περιοχή Άρνισσα, Αγ. Αθανάσιος παρόχθιες εκτάσεις βόρεια της λίμνης Βεγορίτιδας
 • GR09RAK0010 Χαμηλή ζώνη λεκάνης Πρεσπών
 • GR09RAK0011 Άνω ρους περιφερειακής τάφρου Τ66
 • GR09RAK0012 Χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Αξιού στο Ν. Φλώρινας (π.   Λύγκος)
 • GR09RAK0013 Χαμηλή ζώνη π. Μαυροπόταμου (περιοχή Αλμωπαίου) και συμβαλλόντων ποταμών

Χάρτες Κινδύνων πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Οι Σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας λόγω ανύψωσης της ΜΣΘ

Στο χάρτη (κλ. 1/300 000) απεικονίζεται η αξιόλογηση της τρωτότητας από τη διάβρωση εδαφών (απώλεια εδάφών t/ha/y) βάσει της  μεθόδου RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation).

Στο χάρτη μέγιστης πιθανής επίπτωσης πλημμύρας (κλ. 1/300 000) απεικονίζεται η αποτίμηση της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από πλημμύρα στον πληθυσμό, στην οικονομική δραστηριότητα, στο περιβάλλον και στην πολιτιστική κληρονομιά και τα όρια των κατακλιζόμενων περιοχών για περίοδο επαναφοράς Τ= 1000 έτη.

Οι χάρτες Βαθμού επιρροής πλημμύρας από ποτάμιες ροές-λίμνες (κλ. 1/300 000), απεικονίζουν τα αποτελέσματα της συσχέτισης του μέγιστου βάθους και της μέγιστης ταχύτητας ροής όπως αυτά προέκυψαν από την υδραυλική ανάλυση για την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας, για τις τρεις περιόδους επαναφοράς Τ=50, 100, 1000.

Παραδοτέα μελέτης Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ΥΔ EL09: