ΥΔ Αττικής – EL06

ΥΔ Αττικής – EL06

Το Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής (ΥΔ 06), έχει έκταση 3186 km² και περιλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της Περιφέρειας Αττικής, τα νησιά Αίγινα, Σαλαμίνα και Μακρόνησο, μικρό τμήμα των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Λεκάνες Απορροής
0
Έκταση σε km²
0

Δομή Υδατικού Διαμερίσματος

Το Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής αποτελείται από μία (1) λεκάνη απορροής, αυτή της Αττικής (GR26).

ΛΑΠ Αττικής (GR26)

Οι κύριοι ποταμοί του ΥΔ Αττικής είναι π. Κηφισός με πολλούς μικροχειμάρρους, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι τα ρέματα της Χελιδονούς, του Κοκκιναρά, της Λαμπρινής και του Χαλανδρίου και στο ανατολικό τμήμα ο Ιλισός. Στο ΥΔ Αττικής εντοπίζεται η τεχνητή λίμνη του Μαραθώνα έκτασης 2,98 km², καθώς και οι φυσικές λίμνες Βουλιαγμένης και Κουμουνδούρου.

Κλίμα

Το μεγαλύτερο μέρος του ΥΔ Αττικής είναι πεδινό έως ημιορεινό. Το κλίμα χαρακτηρίζεται μεσογειακό, με εξαίρεση τα υψηλά σημεία, όπου το κλίμα είναι ορεινό. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής είναι 411mm και κυμαίνεται από 350mm στο λεκανοπέδιο Αττικής μέχρι 1.000mm στα ορεινά τμήματα (Πάρνηθα) και η μέση ετήσια θερμοκρασία κυμαίνεται από 16°C μέχρι 18°C, ανάλογα με το υψόμετρο και την απόσταση από τη θάλασσα.

Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL 06) ΦΕΚ 2693 Β / 6.07.2018:

Για το ΥΔ Αττικής (EL06) καταρτίστηκαν εξισώσεις όμβριων καμπυλών (παραμετρικές σχέσεις υπολογισμού της έντασης της βροχόπτωσης για δεδομένη διάρκεια και περίοδο επαναφοράς) στις θέσεις των βροχομετρικών σταθμών του Υδατικού Διαμερίσματος. Στόχος ήταν ο υπολογισμός της βροχόπτωσης σχεδιασμού στα διάφορα σενάρια που εξετάστηκαν σχετικά με την πιθανότητα εμφάνισης πλημμύρας, δηλαδή υψηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 50 έτη), μέση πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 100 έτη) και χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 1000 έτη).

Η Τεχνική Έκθεση και οι Χάρτες που τη συνοδεύουν παρουσιάζονται παρακάτω:

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012):

 • Παράκτιες περιοχές Σαρωνίδας-Αναβύσσου-Παλαιάς Φώκαιας (GR06RAK0001)
 • Χαμηλή ζώνη Λουτρακίου (GR06RAK0002)
 • Περιοχή των Μεσογείων (GR06RAK0003)
 • Χαμηλή ζώνη Μεγάρων-Ν. Περάμου (GR06RAK0004)
 • Χαμηλή ζώνη Ασπροπύργου-Ελευσίνας (GR06RAK0005)
 • Χαμηλή ζώνη λεκάνης τεχνητής λίμνης Μαραθώνα (GR06RAK0006)
 • Παράκτια πεδινή περιοχή Μαραθώνα-Νέας Μάκρης(GR06RAK0007)
 • Λεκάνη π. Κηφισού (GR06RAK0011)
 • Παράκτιες περιοχές Γλυφάδας-Βούλας (GR06RAK0012) – Στη συνέχεια η ΖΔΥΚΠ GR06RAK0012 αναφέρεται ως Παράκτιες περιοχές Βάρης-Αγίας Μαρίνας Κορωπίου.

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Οι Σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012):

 • Παράκτιες περιοχές Σαρωνίδας-Αναβύσσου-Παλαιάς Φώκαιας (GR06RAK0001)
 • Χαμηλή ζώνη Λουτρακίου (GR06RAK0002)
 • Περιοχή των Μεσογείων (GR06RAK0003)
 • Χαμηλή ζώνη Μεγάρων-Ν. Περάμου (GR06RAK0004)
 • Χαμηλή ζώνη Ασπροπύργου-Ελευσίνας (GR06RAK0005)
 • Χαμηλή ζώνη λεκάνης τεχνητής λίμνης Μαραθώνα (GR)
 • Παράκτια πεδινή περιοχή Μαραθώνα-Νέας Μάκρης(GR06RAK0007)
 • Λεκάνη π. Κηφισού (GR06RAK0011)
 • Παράκτιες περιοχές Γλυφάδας-Βούλας (GR06RAK0012) – Στη συνέχεια η ΖΔΥΚΠ GR06RAK0012 αναφέρεται ως Παράκτιες περιοχές Βάρης-Αγίας Μαρίνας Κορωπίου.

Χάρτες Κινδύνων πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Οι Σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε

Ο Χάρτης Τρωτότητας σε Εδαφική Διάβρωση, απεικονίζει την εδαφική απώλεια σε t/ha στο ΥΔ, αποτέλεσμα της εφαρμογής του μοντέλου εδαφικής διάβρωσης RUSLE. Ο χάρτης τρωτότητας σε εδαφική διάβρωση δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη περίοδο επαναφοράς, αφορά το σύνολο του Υδατικού Διαμερίσματος και έχει συνταχθεί σε κλίμακα 1:200.000.

Ο Χάρτης Τρωτότητας σε Εδαφική Διάβρωση παρουσιάζεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Στο Χάρτη Μέγιστης Πιθανής Επίπτωσης Πλημμύρας, παρουσιάζεται η αποτίμηση της τρωτότητας, όπως αυτή προέκυψε από τις δυνητικές επιπτώσεις που καταγράφηκαν στον πληθυσμό, στην οικονομική δραστηριότητα, στο περιβάλλον και στην πολιτιστική κληρονομιά. Δημιουργήθηκε ένας (1) χάρτης για περίοδο επαναφοράς Τ=1000 έτη (πλημμύρες από ποτάμιες ροές), με κλίμακα 1:175.000.

Ο Χάρτης Μέγιστης Πιθανής Επίπτωσης Πλημμύρας παρουσιάζεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Οι Χάρτες Βαθμού Επιρροής Πλημμύρας, απεικονίζουν το αποτέλεσμα της συσχέτισης του βάθους και ταχύτητας ροής όπως αυτά προέκυψαν από την υδραυλική ανάλυση για την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας. Δημιουργήθηκαν τρεις (3) χάρτες για ποτάμιες ροές (ένας για κάθε περίοδο επαναφοράς Τ=50, 100, 1000 έτη) με κλίμακες 1:175.000.

Οι Χάρτες Βαθμού Επιρροής Πλημμύρας παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Οι χάρτες Αποτίμησης Επιπτώσεων Πλημμύρας, απεικονίζουν το αποτέλεσμα της συσχέτισης των μέγιστων δυνητικών επιπτώσεων με την επικινδυνότητα της πλημμύρας. Δημιουργήθηκαν τρεις (3) χάρτες για ποτάμιες ροές (ένας για κάθε περίοδο επαναφοράς Τ=50, 100, 1000 έτη) με κλίμακες 1:175.000.

Οι Χάρτες Αποτίμησης Επιπτώσεων Πλημμύρας  παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Παραδοτέα μελέτης Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ΥΔ EL06: