ΥΔ Ανατολικής Πελοποννήσου – EL03

ΥΔ EL03 Ανατολικής Πελοποννήσου

Το Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου (EL03), έχει έκταση 8.442 km². Εντός των ορίων του βρίσκονται, επίσης, τα νησιά Πόρος, Ύδρα, Σπέτσες, Σπετσοπούλα, Δοκός, Κύθηρα και Αντικύθηρα καθώς και η χερσόνησος των Μεθάνων.

Τα γεωμορφολογικά όρια του διαμερίσματος είναι προς τα δυτικά ο Ταΰγετος και το Μαίναλο, προς τα βόρεια ο ορεογραφικός άξονας Ολύγιρτου – Λυρκείων – Ονείων, προς τα ανατολικά ο Πάρνωνας, ο Αργολικός Κόλπος και ο Κόλπος της Επιδαύρου και προς τα νότια ο Λακωνικός Κόλπος.

0
Λεκάνες Απορροής
0
Έκταση σε km²

Δομή Υδατικού Διαμερίσματος

Το Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου αποτελείται από τρεις Λεκάνες Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) αυτές του Οροπεδίου Τρίπολης (EL0330), των Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου (EL0331) και του Ποταμού Ευρώτα (EL0333).

Οι κύριοι ποταμοί του ΥΔ Βόρειας Πελοποννήσου είναι οι π. Ευρώτας, Ίναχος, Τάνος, Βρασιάτης, Μαριόρεμμα και Ράδος.

ΛΑΠ Οροπεδίου Τρίπολης (EL0330)

Η έκταση της ΛΑΠ οροπεδίου Τρίπολης είναι 907kmκαι χωροθετείται στο κέντρο της Πελοποννήσου. Η εν λόγω ΛΑΠ εκτείνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, εκτός από ένα πολύ μικρό τμήμα της, που βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας.

ΛΑΠ Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου (EL0331)

Η έκταση της ΛΑΠ Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου είναι 5300 km2. Η εν λόγω ΛΑΠ εκτείνεται στις Περιφερειακές Ενότητες Νήσων Αττικής, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας. Στα βόρεια η ΛΑΠ EL0331 συνορεύει με την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας και καλύπτει γεωγραφικά ένα μικρό τμήμα της.

ΛΑΠ Ποταμού Ευρώτα (EL0333)

Η έκταση της ΛΑΠ του ποταμού Ευρώτα είναι 2239 km2. Η εν λόγω ΛΑΠ εκτείνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας. Στο βόρειο μέρος της λεκάνης υπάρχει ένα τμήμα που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας ενώ στα δυτικά η λεκάνη καταλαμβάνει μια μικρή περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Ο Ευρώτας είναι ο μεγαλύτερος ποταμός του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου και ο 2ος μεγαλύτερος σε όλη την Πελοπόννησο. Το μήκος του είναι περίπου 118.97 km και η λεκάνη απορροής του έχει έκταση 1668.63 km2. Σημαντικοί συμβάλλοντες κλάδοι του είναι το ρ. Καπελάς, το ρ. Καρδάρη, ο π Οινούς ( ρ. Κελεφίνα), το ρ. Ξεριάς, το Βαθύρεμα, το ρ. Ρασίνα και το ρ. Λεβετσιώτικο. Ο π. Ευρώτας πηγάζει από το οροπέδιο της Αρκαδίας, νότια της Μαντινείας, κοντά στην Μεγαλόπολη και διερχόμενος μεταξύ των οροσειρών Ταϋγέτου και Πάρνωνα, εισέρχεται στη Λακωνία. περνά από τη Σπάρτη, και εκβάλλει στον Λακωνικό Κόλπο.

Γεωμορφολογία

Το γεωμορφολογικό ανάγλυφο χαρακτηρίζεται γενικά ορεινό και απότομο στο εσωτερικό, ημιορεινό στην εξωτερική του περίμετρο και πεδινό στην παράκτια ζώνη του. Στην περιοχή του ΥΔ 03 βρίσκονται οι πόλγες της Τρίπολης, του Λεβιδίου και της Κανδήλας. Το οροπέδιο της Τρίπολης αποτελεί μία κλειστή τυπική καρστική λεκάνη, η οποία χαρακτηρίζεται από μέτρια ανάπτυξη υδρογραφικού δικτύου. Οι σημαντικότερες πεδιάδες εντοπίζονται στην περιοχή του Άργους, στην περιοχή του Άστρους Βόρειας Κυνουρίας, στο Λεωνίδιο. Προς το νότο απαντώνται οι πεδιάδες των Μολάων, της Νεάπολης και οι μεγάλες πεδιάδες της Σπάρτης και της Σκάλας.

Κλίμα

Το κλίμα των ορεινών περιοχών είναι υγρό κατά τη διάρκεια του χειμώνα και σχετικά ξηρό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το μέσο ετήσιο ύψος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων φτάνει τα 900mm, με μία χαρακτηριστική αύξηση κατά την περίοδο μεταξύ Νοεμβρίου ‐ Φεβρουαρίου (υπερβαίνει τα 100mm ανά μήνα). Το καλοκαίρι, το κλίμα είναι ξηρό, με το ύψος των βροχοπτώσεων να μην ξεπερνά τα 20‐40mm μηνιαίως.

… Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου (EL03) ΦΕΚ… θα ενημερωθεί : 

Δείτε τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΥΔ Ανατολικής Πελοποννήσου (EL03) πατώντας παρακάτω:

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας (ΧΕΠ) καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας:

 1. EL03APSFR001 Χαμηλή ζώνη π. Ευρώτα (περιοχές οικισμών Σκάλας, Έλους) και λοιπών ρεμάτων Λακωνικού Κόλπου
 2. EL03APSFR002 Κοιλάδα π. Ευρώτα στο ύψος της Σπάρτης
 3. EL03APSFR003 Πεδινή περιοχή Άστρους και ρέματος Δαφνών
 4. EL03APSFR004 Χαμηλές ζώνες π. Ράδου
 5. EL03APSFR005 Οροπέδιο Τρίπολης
 6. EL03APSFR006 Χαμηλές ζώνες ρεμάτων πεδιάδα Άργους – Ναυπλίου – Δρεπάνου
 7. EL03APSFR007 Πεδινή περιοχή Βλαχέρνας
 8. EL03APSFR008 Λοιπές χαμηλές ζώνες ρεμάτων  Δήμων Ερμιονίδας και Επιδαύρου

Χάρτες Επικινδυνότητας πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε:

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας (ΧΚΠ) καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας:

 1. EL03APSFR001 Χαμηλή ζώνη π. Ευρώτα (περιοχές οικισμών Σκάλας, Έλους) και λοιπών ρεμάτων Λακωνικού Κόλπου
 2. EL03APSFR002 Κοιλάδα π. Ευρώτα στο ύψος της Σπάρτης
 3. EL03APSFR003 Πεδινή περιοχή Άστρους και ρέματος Δαφνών
 4. EL03APSFR004 Χαμηλές ζώνες π. Ράδου
 5. EL03APSFR005 Οροπέδιο Τρίπολης
 6. EL03APSFR006 Χαμηλές ζώνες ρεμάτων πεδιάδα Άργους – Ναυπλίου – Δρεπάνου
 7. EL03APSFR007 Πεδινή περιοχή Βλαχέρνας
 8. EL03APSFR008 Λοιπές χαμηλές ζώνες ρεμάτων  Δήμων Ερμιονίδας και Επιδαύρου

Χάρτες Κινδύνων πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε:

Παραδοτέα μελέτης 1ης Αναθεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ΥΔ EL03:

Π01 - Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους