ΥΔ Κρήτης – EL13

ΥΔ Κρήτης – EL13

Το Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης (EL13), είναι το νοτιότερο Υδατικό Διαμέρισμα της χώρας και αποτελείται από την ομώνυμη μεγαλόνησο μαζί με τα μικρά νησιά που βρίσκονται γύρω από αυτήν, με κυριότερα τη Γαύδο και το Δία. Η έκταση του είναι 8.345 km². Το ανάγλυφο του νησιού είναι έντονο με μεγάλους ορεινούς όγκους.

0
Λεκάνες Απορροής
0
Έκταση σε km²

Δομή Υδατικού Διαμερίσματος

Το Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης αποτελείται από τρείς (3) Λεκάνες Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) αυτές των Ρεμάτων Βορείου Τμήματος Χανίων – Ρεθύμνου - Ηρακλείου (EL1339), των Ρεμάτων Νοτίου Τμήματος Χανίων – Ρεθύμνου - Ηρακλείου (EL1340) και των Ρεμάτων Ανατολικής Κρήτης (EL1341).

Οι κύριοι ποταμοί του ΥΔ Κρήτης είναι οι π. Γερωπόταμος, Αναποδάρης, Γιόφυρος Ταυρωνίτης, Καλαμαυκιανός, Μπραμιανός, Αποσελέμης.

ΛΑΠ Ρ. Βορείου Τμήματος Χανίων – Ρεθύμνου - Ηρακλείου (EL1339)

Η έκταση της ΛΑΠ Ρεμάτων Βορείου Τμήματος Χανίων – Ρεθύμνου - Ηρακλείου είναι  3676 km. Η εν λόγω ΛΑΠ καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρους του βόρειου τμήματος του νησιού. Περιλαμβάνει εκτάσεις των νομών Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Οριοθετείται κατά τον άξονα Δύση-Ανατολή από τις κορυφογραμμές των Λευκών Όρεων και του Ψηλορείτη ενώ περιλαμβάνει και το οροπέδιο Λασιθίου στο ανατολικότερο της τμήμα.

ΛΑΠ Ρ. Νοτίου Τμήματος Χανίων – Ρεθύμνου - Ηρακλείου (EL1340)

Η έκταση της ΛΑΠ Ρεμάτων Νοτίου Τμήματος Χανίων – Ρεθύμνου - Ηρακλείου είναι 2 798 km2. Η εν λόγω ΛΑΠ καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρους του νότιου τμήματος του νησιού. Περιλαμβάνει εκτάσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και μικρό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Οριοθετείται από τις κορυφογραμμές των Λευκών Όρεων, του Ψηλορείτη και της Δίκτης. Οι δυτικές ακτές της περιοχής προς τον νότο είναι απόκρημνες με μεγάλες κλίσεις και φαράγγια. Στα ανατολικά περιλαμβάνεται η πεδιάδα της Μεσσαράς Ηρακλείου. Επίσης περιλαμβάνεται το οροπέδιο Ομαλού Χανίων.

ΛΑΠ Ρ. Ανατολικής Κρήτης (EL1341)

Η έκταση της ΛΑΠ ρεμάτων Ανατολικής Κρήτης είναι 1870  km2. Η εν λόγω ΛΑΠ καταλαμβάνει το ανατολικό τμήμα του νησιού. Περιλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό της Π.Ε. Λασιθίου. Οριοθετείται από τις κορυφογραμμές του όρους Δίκτη.

Κλίμα

Ο τύπος κλίματος της Κρήτης, είναι ένας μεταβατικός ενδιάμεσος τύπος μεταξύ του χερσαίου Μεσογειακού και του ερημοειδούς Μεσογειακού, στο οποίο υπάγεται κυρίως η νοτιοανατολική Κρήτη. H πεδινή ζώνη της χαρακτηρίζεται από μικρό ύψος βροχοπτώσεων, ήπιο χειμώνα και ξηρή περίοδο μεγάλης διάρκειας. Η ορεινή ζώνη της Κρήτης εμφανίζει μεγαλύτερες θερμοκρασιακές αποκλίσεις, μέση ετήσια θερμοκρασία 2-3°C χαμηλότερη από την πεδινή ζώνη. Το κλίμα των ορεινών περιοχών είναι υγρό κατά τη διάρκεια του χειμώνα και σχετικά ξηρό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το μέσο ετήσιο ύψος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων φτάνει τα 900mm, με μία χαρακτηριστική αύξηση κατά την περίοδο μεταξύ Νοεμβρίου ‐ Φεβρουαρίου. Το καλοκαίρι, το κλίμα είναι ξηρό, με το ύψος των βροχοπτώσεων να μην ξεπερνά τα 20‐40mm μηνιαίως. Η μέση ετήσια βροχόπτωση παρουσιάζει αύξηση από τα ανατολικά προς τα δυτικά και από νότια προς βόρεια.  Η μέση ετήσια βροχόπτωση είναι στην ανατολική Κρήτη κατά 22% μικρότερη σε σχέση με τη Δυτική.

… Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (EL13) ΦΕΚ… θα ενημερωθεί :

Δείτε τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΥΔ Κρήτης (EL13) πατώντας παρακάτω:

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας (ΧΕΠ) καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας:

 • EL13APSFR001 “Μέσω ρούς Γερω-Ποτάμου περιοχή Πόμπιας”
 • EL13APSFR002 “Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων Λυγιάς – Ιεράπετρας”
 • EL13APSFR003 “Μέσω ρούς Γερω-Ποτάμου περιοχή Αγ. Ιωάννη”
 • EL13APSFR004 “Χαμηλή ζώνη περιοχών Στάβιες – Αγ. Φωτιά”
 • EL13APSFR005 “Χαμηλή ζώνη άνω ρου Γερω-Ποταμού”
 • EL13APSFR006 “Χαμηλή ζώνη παραπόταμου Κουτσουλίδη”
 • EL13APSFR007 “Κάτω ρούς Γερω-Ποτάμου περιοχή Τυμπάκι”
 • EL13APSFR008 “Χαμηλή ζώνη λεκάνης οροπεδίου Λασιθίου”
 • EL13APSFR009 “Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων Ηρακλείου”
 • EL13APSFR010 “Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων Χανίων”

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε:

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας (ΧΚΠ) καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας:

 • EL13APSFR001 “Μέσω ρούς Γερω-Ποτάμου περιοχή Πόμπιας”
 • EL13APSFR002 “Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων Λυγιάς – Ιεράπετρας”
 • EL13APSFR003 “Μέσω ρούς Γερω-Ποτάμου περιοχή Αγ. Ιωάννη”
 • EL13APSFR004 “Χαμηλή ζώνη περιοχών Στάβιες – Αγ. Φωτιά”
 • EL13APSFR005 “Χαμηλή ζώνη άνω ρου Γερω-Ποταμού”
 • EL13APSFR006 “Χαμηλή ζώνη παραπόταμου Κουτσουλίδη”
 • EL13APSFR007 “Κάτω ρούς Γερω-Ποτάμου περιοχή Τυμπάκι”
 • EL13APSFR008 “Χαμηλή ζώνη λεκάνης οροπεδίου Λασιθίου”
 • EL13APSFR009 “Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων Ηρακλείου”
 • EL13APSFR010 “Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων Χανίων”

Χάρτες Κινδύνων πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε:

Παραδοτέα μελέτης 1ης Αναθεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ΥΔ EL13:

Π01 - Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους