ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας – EL10

ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας - EL10

Το ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας έχει έκταση 10.158 km². Οριοθετείται από τα όρη Kερδύλια, Βερτίσκος, Kρoύσια και Μπέλες στα ανατολικά, το όρος Πάικο και την Περιφερειακή Τάφρο στα δυτικά και στα βόρεια από την οροσειρά Κερκίνη (Μπέλες) και τα σύνορα Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας.

Στα ανατολικά συνορεύει με το Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας (ΥΔ EL11) και στα δυτικά με το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας (ΥΔ EL09). Το ΥΔ EL10 περιλαμβάνει εκτεταμένες πεδιάδες, κυρίως στο δυτικό του τμήμα, οι σημαντικότερες εκ των οποίων είναι αυτές της Θεσσαλονίκης, των Γιαννιτσών και του Λαγκαδά, ενώ στο ανατολικό του τμήμα διακρίνεται η λεκάνη της Χαλκιδικής. Η μορφολογία του Υδατικού Διαμερίσματος είναι κυρίως ημιορεινή με μέσο υψόμετρο τα 245 m, περίπου, ενώ το 36% της έκτασής του έχει υψόμετρο κάτω από 100 m και μόλις το 3% της έκτασής του έχει υψόμετρο πάνω από 800 m. Οι ακτές του, συνολικού μήκους 910 km, χαρακτηρίζονται από έντονο ανάγλυφο, με αποτέλεσμα το σχηματισμό πολυάριθμων βραχωδών κόλπων.

0
Λεκάνες Απορροής
0
Έκταση σε km²

Δομή Υδατικού Διαμερίσματος

Το Υδατικό Διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας αποτελείται από τέσσερις Λεκάνες Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ): Αξιού (EL1003), Γαλλικού (EL1004), Χαλκιδικής (EL1005) και Άθω (EL1043). Οι κύριοι ποταμοί του ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας είναι ο π. Αξιός, ο π. Γαλλικός και ο π. Λουδίας. Άλλοι σημαντικοί αποδέκτες είναι ο π. Ανθεμούντας, ο π. Βατονιάς, ο π. Χαβρίας και ο π. Δενδροπόταμος.

Στο ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας κυρίαρχη χρήση είναι η γεωργική με ποσοστό 56,95% επί του συνόλου και ακολουθούν τα δάση – δασικές εκτάσεις με 18,79% και οι μεταβατικές δασώδεις – θαμνώδεις εκτάσεις με 14,95%. Μικρότερα ποσοστά καταλαμβάνουν η αστική δόμηση – βιομηχανικές χρήσεις (4,83%) και οι βοσκότοποι (2,03%). Η υπόλοιπη έκταση του ΥΔ καταλαμβάνεται από υδάτινες επιφάνειες (υδατορέμματα, εκβολές, λιμνοθάλασσες και στάσιμα ύδατα) (1,57%), βάλτους – αλυκές (0,70%) και χέρσες εκτάσεις (0,20%). Στις γεωργικές εκτάσεις κυριαρχεί η μη αρδευόμενη αρόσιμη γη (24,69% επί του συνόλου) η οποία εκτείνεται κυρίως στις πεδινές περιοχές των Π.Ε. Κιλκίς, Πέλλας και Ημαθίας και ακολουθούν η μόνιμα αρδευόμενη γη (9,82% επί του συνόλου), η οποία εντοπίζεται κυρίως στο νότιο και δυτικό τμήμα του ΥΔ στις περιοχές των Δήμων Δέλτα, Αλεξάνδρειας, Χαλκηδόνος και Πέλλας και η κυρίως γεωργική γη με σημαντικά τμήματα φυσικής βλάστησης (8,44% επί του συνόλου). Στα δάση – δασικές εκτάσεις επικρατούν τα δάση πλατυφύλλων (12,95% επί του συνόλου), ενώ σημαντικό ποσοστό καταλαμβάνει και η σκληροφυλλική βλάστηση (10,11% επί του συνόλου). Οι δασικές εκτάσεις (κυρίως δάση πλατυφύλλων και μικτά δάση) εκτείνονται επί των ορεινών τμημάτων των Δ. Αριστοτέλη, Πολυγύρου, Παιονίας και Πέλλας.

ΛΑΠ Αξιού (EL1003)

Η ΛΑΠ Αξιού, με έκταση 3.327km2, διοικητικά υπάγεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και αποτελείται κυρίως από τις υδρολογικές λεκάνες απορροής των ποταμών Αξιού και Λουδία. Βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του ΥΔ EL10 και εκτείνεται από τα σύνορα Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας έως τις ακτές του ΥΔ, δυτικά του Θερμαϊκού κόλπου.

Η ΛΑΠ χαρακτηρίζεται από υψηλά υψόμετρα (πάνω από 1.000m) στα ΒΔ (όρος Πάικο) και στα βόρεια (Όρος Κερκίνη) άκρα της και ήπια-πεδινή μορφολογία στην υπόλοιπη έκτασή της. Ο ποταμός Αξιός εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος από Βορρά. Στον ελληνικό χώρο εμπίπτει μόνο το 10% της λεκάνης του Αξιού, ενώ το μεγαλύτερο τμήμα της βρίσκεται στη Βόρεια Μακεδονία. Το συνολικό μήκος του ποταμού Αξιού φθάνει τα 380 χλμ., από τα οποία τα ~80 χλμ. βρίσκονται εντός ελληνικού εδάφους.  Κυριότεροι παραπόταμοι του Αξιού είναι ανατολικά οι χ. Αγιάκ και Σελιμλί και δυτικά οι χ. Κουρμπέ, Γοργόπης και Κοτζά Ντερέ και η τάφρος Βαρδαρόβαση. Ο ποταμός Λουδίας μήκους δέχεται τα νερά των πηγών, χειμάρρων και ποταμών της Ν και ΝΑ περιοχής του Πάικου όρους, από το Μογλενίτσα ποταμό, έως τα όρια του Αξιού και είναι αποδέκτης των στραγγιστικών καναλιών της αποξηρανθείσας λίμνης Γιαννιτσών και του νοτίο-δυτικού τμήματος της λεκάνης Αξιού. Οι κύριες λίμνες της ΛΑΠ Αξιού είναι η φυσική λίμνη της Δοϊράνης, η οποία «μοιράζεται» μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας (συνολική επιφάνεια λίμνης 38,87 km² – επιφάνεια ελληνικού τμήματος 14,2 km²) και η τεχνητή λιμνοδεξαμενή Αρτζάν.

ΛΑΠ Γαλλικού (EL1004)

Η ΛΑΠ Γαλλικού, με έκταση 1.050 km2, διοικητικά υπάγεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει τη λεκάνη απορροής του ομώνυμου ποταμού. Βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο του ΥΔ EL10 και εκτείνεται σχεδόν από τα ΒΑ όρια της Π.Ε. Κιλκίς ως το Θερμαϊκό κόλπο. Το μοναδικό λιμναίο ΥΣ της ΛΑΠ είναι η φυσική λίμνη Πικρολίμνη.

Η ΛΑΠ χαρακτηρίζεται από επιμήκες σχήμα και υψηλά υψόμετρα, πάνω από 1.000 m στα βόρεια (ορεινοί όγκοι Κρουσιών), τα οποία σταδιακά χαμηλώνουν ως το κέντρο της ΛΑΠ, ενώ στη συνέχεια απαντώνται πεδινές εκτάσεις με εξαίρεση την έξαρση στα νοτιοανατολικά όρια της ΛΑΠ (περιοχή μεταξύ των οικισμών Μονόλιθα Μεσαίο και Νεωχωρούδα). Ο κεντρικός αποδέκτης, ποταμός Γαλλικός, εκτείνεται με περίπου ευθύγραμμη διάταξη και μεταφέρει τις απορροές του στην ευρεία πεδινή έκταση των δυτικών συνοικιών της Θεσσαλονίκης πριν την εκβολή στον Θερμαϊκό κόλπο.

ΛΑΠ Χαλκιδικής (EL1005)

Η ΛΑΠ Χαλκιδικής, με έκταση 5.542 km², διοικητικά υπάγεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και αποτελείται από τις υδρολογικές λεκάνες απορροής των λιμνών Βόλβη και Λαγκαδά (Κορώνεια), την τεχνητή λίμνη Μαυρούδας, των ποταμών Ανθεμούντα και Χαβρία, τις υδρολογικές λεκάνες του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και περί αυτού, καθώς και άλλες μικρότερες υπολεκάνες της Π.Ε. Χαλκιδικής. Στο βόρειο τμήμα του βρίσκεται ο ορεινός όγκος Βερτίσκος και στο κεντρικό τμήμα του απαντώνται οι ορεινοί όγκοι του Χορτιάτη και του Χολομώντα. Μεταξύ των προαναφερθέντων ορεινών όγκων, όπως και νότια αυτών, μέχρι τα ακρωτήρια της Χαλκιδικής απλώνονται πεδινές εκτάσεις. Τα ακρωτήρια Κασσάνδρας και Σιθωνίας εμφανίζουν έντονο ανάγλυφο, με εντονότερο αυτό του ακρωτηρίου της Σιθωνίας, όπου εμφανίζονται και τα υψηλότερα υψόμετρα.

ΛΑΠ Άθω (EL1043)

Η ΛΑΠ Άθω, με έκταση 239 km2, είναι η μικρότερη σε έκταση ΛΑΠ του ΥΔ EL10 και αποτελεί το βορειοανατολικό τμήμα της ομώνυμης χερσονήσου, της ανατολικότερης από τις τρεις χερσονήσους της Χαλκιδικής. Βρέχεται ΒΑ από τον κόλπο Ορφανού (Στρυμονικό). Το έδαφος της χερσονήσου του Άθω είναι ορεινό και δυσπρόσιτο. Το σχήμα της χερσονήσου είναι στενό και επιμήκες, με απόκρημνες ακτές, χωρίς φυσικά λιμάνια.

Κλίμα

Το Υδατικό Διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας χαρακτηρίζεται από ποικιλία κλιματικών τύπων, όπως μεσογειακό στην περιοχή της Χαλκιδικής, και τις παράκτιες περιοχές, ηπειρωτικό στο εσωτερικό του και ορεινό στις περιοχές με μεγάλο υψόμετρο. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής κυμαίνεται από 400 μέχρι 800 mm, ενώ στα ορεινά τμήματα ξεπερνάει τα 1000 mm. Οι χιονοπτώσεις είναι αρκετά συνηθισμένες κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου-Απριλίου. Η μέση ετήσια θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 14.5°C και 17°C, με ψυχρότερο μήνα τον Ιανουάριο και θερμότερο τον Ιούλιο.

… Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10) ΦΕΚ… θα ενημερωθεί :

Δείτε τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΥΔ Μακεδονίας (EL10) πατώντας παρακάτω:

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας (ΧΕΠ) καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας:

 1. EL10APSFR001 Παραθαλάσσια ζώνη περιοχών Χανιώτη-Πολύδροσο νότιου τμήματος χερσονήσου Κασσάνδρειας
 2. EL10APSFR002 Παραθαλάσσια ζώνη περιοχής Αγ. Νικολάου και λοιπές χαμηλές περιοχές Δ. Σιθωνίας
 3. EL10APSFR003 Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων Ν. Μουδανιών, Αγ. Μάμα και βόρειου τμήματος χερσονήσου Κασσάνδρειας Χαλκιδικής
 4. EL10APSFR004 Χαμηλή ζώνη λεκάνης ρέματος Ν. Ηρακλειάς-Ν. Καλλικράτειας και Παραθαλάσσια ζώνη Επανομής
 5. EL10APSFR006 Χαμηλές περιοχές λεκάνης απορροής Κορώνειας – Βόλβης και Ρήχιος Ποταμός
 6. EL10APSFR008 Χαμηλή ζώνη λεκανών περιφερειακής τάφρου Τ66, ποταμών Λουδία, Αξιού, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της πρώην λίμνης Αρτζάν, και Γαλλικού, παραλίμνιες εκτάσεις λίμνης Δοϊράνης, χαμηλές ζώνες Πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και ρέματος Ανθεμούντας
 7. EL10APSFR009 Χαμηλές ζώνες λεκάνης απορροής Χαβρία και ρεμάτων του Δ. Αριστοτέλη

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Στη ΖΔΥΚΠ EL10APSFR001 “Παραθαλάσσια ζώνη περιοχών Χανιώτη-Πολύδροσο νότιου τμήματος χερσονήσου Κασσάνδρειας” δεν γίνεται περαιτέρω αξιολόγηση δεδομένου ότι τα αναγνωρισθέντα υδατορεύματα εμφανίζουν μικρές λεκάνες (<10 km²) και η εκτιμώμενη ανύψωση της μέσης στάθμης της θάλασσας είναι <1 m.

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Οι πληροφορίες (χρόνοι άφιξης και παραμονής) στους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας (από ποτάμιες ροές / λίμνες – χωρικής κατανομής μέγιστου βάθους για Τ=100) έχουν επικαιροποιηθεί

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας (ΧΚΠ) καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας:

 1. EL10APSFR001 Παραθαλάσσια ζώνη περιοχών Χανιώτη-Πολύδροσο νότιου τμήματος χερσονήσου Κασσάνδρειας
 2. EL10APSFR002 Παραθαλάσσια ζώνη περιοχής Αγ. Νικολάου και λοιπές χαμηλές περιοχές Δ. Σιθωνίας
 3. EL10APSFR003 Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων Ν. Μουδανιών, Αγ. Μάμα και βόρειου τμήματος χερσονήσου Κασσάνδρειας Χαλκιδικής
 4. EL10APSFR004 Χαμηλή ζώνη λεκάνης ρέματος Ν. Ηρακλειάς-Ν. Καλλικράτειας και Παραθαλάσσια ζώνη Επανομής
 5. EL10APSFR006 Χαμηλές περιοχές λεκάνης απορροής Κορώνειας – Βόλβης και Ρήχιος Ποταμός
 6. EL10APSFR008 Χαμηλή ζώνη λεκανών περιφερειακής τάφρου Τ66, ποταμών Λουδία, Αξιού, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της πρώην λίμνης Αρτζάν, και Γαλλικού, παραλίμνιες εκτάσεις λίμνης Δοϊράνης, χαμηλές ζώνες Πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και ρέματος Ανθεμούντας
 7. EL10APSFR009 Χαμηλές ζώνες λεκάνης απορροής Χαβρία και ρεμάτων του Δ. Αριστοτέλη

Χάρτες Κινδύνων πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Στη ΖΔΥΚΠ EL10APSFR001 “Παραθαλάσσια ζώνη περιοχών Χανιώτη-Πολύδροσο νότιου τμήματος χερσονήσου Κασσάνδρειας” δεν γίνεται περαιτέρω αξιολόγηση δεδομένου ότι τα αναγνωρισθέντα υδατορεύματα εμφανίζουν μικρές λεκάνες (<10 km²) και η εκτιμώμενη ανύψωση της μέσης στάθμης της θάλασσας είναι <1 m.

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε:

Παραδοτέα μελέτης 1ης Αναθεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ΥΔ EL10:

Π01 - Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους