ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου – EL01

ΥΔ EL01 Δυτικής Πελοποννήσου

Το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου (EL01), έχει έκταση 7.235 km². Ορίζεται από τους ορεινούς όγκους Ερύμανθου και Αροανίων στα βόρεια και Αρτεμισίου, Μαίναλου και Ταΰγετου στα ανατολικά.

Στα νότια το τοπογραφικό ανάγλυφο ποικίλει από πεδινό στα παράλια και στις κοιλάδες των ποταμών, έως ορεινό στα νοτιοανατολικά τμήματα. Στα δυτικά το ανάγλυφο είναι πεδινό και περιλαμβάνει τον κάμπο του Αλφειού ποταμού, την παραλιακή ζώνη Πύργου – Πύλου και τον κάμπο της Μεσσηνίας.

0
Λεκάνες Απορροής
0
Έκταση σε km²

Δομή Υδατικού Διαμερίσματος

Το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου αποτελείται από δύο Λεκάνες Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) αυτές του ποταμού Αλφειού (EL0129) και των ποταμών Πάμισου – Νέδοντος – Νέδα (EL0132).

Οι κύριοι ποταμοί του ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου είναι ο π. Αλφειός με τους παραποτάμους του Λάδωνα και Ευρύμανθο καθώς και ο π. Πάμισος. Άλλοι σημαντικοί ποταμοί/ρέματα του ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου είναι οι Νέδα, Άρις, Καλό Νερό, Βελίκα, και Νέδων.

ΛΑΠ Αλφειού (EL0129)

Η έκταση της ΛΑΠ Αλφειού είναι 3.810 km² και καταλαμβάνει το δυτικό τμήμα της Πελοποννήσου. Το μεγαλύτερο τμήμα της εκτείνεται στις Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας και Ηλείας.

Ο Αλφειός είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποταμούς της Ελλάδας με μήκος περίπου 127 km. Σημαντικοι παραπόταμοι του π Αλφειου είναι οι Λάδωνας, Ευρύμανθος, Σελινούντας, Λεστενίτσας. Λούσιος. Ο π. Αλφειός πηγάζει από την ορεινή Αρκαδία και ακολουθώντας πορεία δυτική – βόρειο δυτική εκβάλλει στο Ιόνιο Πέλαγος στον Κυπαρισσιακό κόλπο.

ΛΑΠ Πάμισου – Νέδοντος – Νέδα (EL0132)

Η έκταση της ΛΑΠ Πάμισου – Νέδοντος – Νέδα είναι 3.425 km2 και καταλαμβάνει το νοτιοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου. Το μεγαλύτερο τμήμα της εκτείνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.

Ο Πάμισος είναι ένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια της Πελοποννήσου. Πηγάζει από τις πηγές Αγ. Φλώρου και κινείται προς τα νότια εκβάλλοντας στον Μεσσηνιακό κόλπο. Η λεκάνη απορροής του έχει έκταση 564 km2, ενώ το μήκος του από τα ορεινά έως την εκβολή είναι περίπου 53 χλμ. Σημαντικοί κλάδοι του π. Πάμισου είναι τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Τζαμής, Μαυροζούμενα και Ξερίλας (Τσάκωνας).

Κλίμα

Το κλίμα των ορεινών περιοχών είναι υγρό κατά τη διάρκεια του χειμώνα και σχετικά ξηρό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το μέσο ετήσιο ύψος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων φτάνει τα 900mm, με μία χαρακτηριστική αύξηση κατά την περίοδο μεταξύ Νοεμβρίου ‐ Φεβρουαρίου (υπερβαίνει τα 100mm ανά μήνα). Το καλοκαίρι, το κλίμα είναι ξηρό, με το ύψος των βροχοπτώσεων να μην ξεπερνά τα 20‐40mm μηνιαίως.

… Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (EL01) ΦΕΚ….θα ενημερωθεί : 

Δείτε τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου (EL01) πατώντας παρακάτω:

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας (ΧΕΠ) καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας:

  1. EL01APSFR001 Πεδινές Περιοχές π. Πάμισου και λοιπών ρεμάτων
  2. EL01APSFR003 Χαμηλές περιοχές οροπεδίου Μεγαλόπολης
  3. EL01APSFR004 Χαμηλές Περιοχές π. Αλφειού, χειμάρρων της δυτικής ακτής ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου και της χερσονήσου Πυλίας

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε:

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας (ΧΚΠ) καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας:

  1. EL01APSFR001 Πεδινές Περιοχές π. Πάμισου και λοιπών ρεμάτων
  2. EL01APSFR003 Χαμηλές περιοχές οροπεδίου Μεγαλόπολης
  3. EL01APSFR004 Χαμηλές Περιοχές π. Αλφειού, χειμάρρων της δυτικής ακτής ΥΔ Δυτικής. Πελοπονήσσου και της χερσονήσου Πυλίας

Χάρτες Κινδύνων πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε:

Παραδοτέα μελέτης 1ης Αναθεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ΥΔ EL01:

Π01 - Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους