ΥΔ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας - EL07

ΥΔ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας - EL07

Το Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (ΥΔ07), έχει έκταση 12.291 km² και περιλαμβάνει ολόκληρες τις Περιφερειακές Ενότητες Ευβοίας (και τη Σκύρο), Βοιωτίας και Σποράδων μεγάλα τμήματα των ΠΕ Φθιώτιδας (87,2%) και Φωκίδας (42,2%) και μικρά τμήματα των ΠΕ Δυτικής Αττικής (8,2%), Ανατολικής Αττικής (13%) και Μαγνησίας(1%).

0
Λεκάνες Απορροής
0
Έκταση σε km²

Δομή Υδατικού Διαμερίσματος

Οι κυριότερες πεδινές περιοχές του ΥΔ είναι οι κοιλάδες του Σπερχειού και του Βοιωτικού Κηφισού – Κωπαΐδας, ενώ μικρότερες είναι οι πεδιάδες της Ιστιαίας και της Αρτάκης στην Εύβοια. Οι λίμνες του υδατικού διαμερίσματος είναι η Υλίκη (20Km²), η Παραλίμνη (11Km²) και Δύστος (5 Km²). Το ΥΔ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας αποτελείται από επτά (7) λεκάνες απορροής: Σπερχειού (GR18), Εύβοιας (GR19), ΒΑ Παραλίας Καλλίδρομου (GR22), Βοιωτικού Κηφισού (GR23), Άμφισσας (GR24), Ασωπού (GR25) , Σποράδων (GR35).

ΛΑΠ Ποταμού Σπερχειού (GR18)

Η συνολική έκταση της υδρολογικής λεκάνης του Σπερχειού ποταμού είναι περίπου 2.318 km².

ΛΑΠ Ευβοίας (GR19)

Η συνολική έκταση της υδρολογικής λεκάνης Ευβοίας είναι περίπου 3.687 km².

ΛΑΠ ΒΑ Παραλίας Καλλίδρομου (GR22)

Η συνολική έκταση της υδρολογικής λεκάνης ΒΑ Παραλίας Καλλίδρομου είναι 920 km².

ΛΑΠ Βοιωτικού Κηφισού (GR23)

Η συνολική έκταση της υδρολογικής λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού είναι 2.720 km².

ΛΑΠ Άμφισας (GR24)

Η συνολική έκταση της υδρολογικής λεκάνης Άμφισας είναι 785 km².

ΛΑΠ Ασωπού (GR25)

Η συνολική έκταση της υδρολογικής λεκάνης Ασωπού είναι 1.362 km².

ΛΑΠ Σποράδων (GR35)

Η συνολική έκταση της υδρολογικής λεκάνης Σποράδων είναι 499 km².

Κλίμα

Το μεγαλύτερο μέρος του Υδατικού Διαμερίσματος χαρακτηρίζεται πεδινό έως ημιορεινό. Η μεγάλη κλιματική ποικιλία του Υδατικού Διαμερίσματος περιλαμβάνει από θαλάσσιο μεσογειακό μέχρι ορεινό κλίμα. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής κυμαίνεται από 500 mm στη λεκάνη του Ασωπού μέχρι 1.200 mm στα ορεινά τμήματα της λεκάνης του Σπερχειού και της Εύβοιας. Η μέση ετήσια θερμοκρασία κυμαίνεται από 11°C μέχρι 18°C, ανάλογα με το υψόμετρο και την απόσταση από τη θάλασσα.

Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (EL 07) ΦΕΚ 2682 Β / 6.07.2018:

Για το ΥΔ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (EL07) καταρτίστηκαν εξισώσεις όμβριων καμπυλών (παραμετρικές σχέσεις υπολογισμού της έντασης της βροχόπτωσης για δεδομένη διάρκεια και περίοδο επαναφοράς) στις θέσεις των βροχομετρικών σταθμών του Υδατικού Διαμερίσματος. Στόχος ήταν ο υπολογισμός της βροχόπτωσης σχεδιασμού στα διάφορα σενάρια που εξετάστηκαν σχετικά με την πιθανότητα εμφάνισης πλημμύρας, δηλαδή υψηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 50 έτη), μέση πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 100 έτη) και χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 1000 έτη).

Η Τεχνική Έκθεση και οι Χάρτες που τη συνοδεύουν παρουσιάζονται παρακάτω:

Η Τεχνική Έκθεση και οι Χάρτες που συνοδεύουν την Ανάλυση Χαρακτηριστικών Περιοχής και Μηχανισμών Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας – EL07 παρουσιάζονται παρακάτω:

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012):

 • GR07RAK0001 ‘’Κάτω ρους π. Ασωπού, περιοχή Σκάλας Ωρωπού, Αγ. Κωνσταντίνου’’
 • GR07RAK0002 ‘’Χαμηλή ζώνη περιοχής Αυλώνας λεκάνης π. Ασωπού’’
 • GR07RAK0003 ‘’Πεδινά ρ. Σαρανταπόταμου, παραλία Αμάρυνθου νήσου Ευβοίας’’
 • GR07RAK0004 ‘’Μέσος ρους ρ. Σαρανταπόταμος, περιοχή Γυμνόν νήσου Ευβοίας’’
 • GR07RAK0005 ‘’Κάτω ρους π. Λήδα, παράκτια περιοχή Βασιλικό, Χαλκίδα, Ν. Αρτάκη νήσου Ευβοίας’’
 • GR07RAK0006 ‘’Χαμηλή ζώνη ρ. Χονδρός νήσου Ευβοίας’’
 • GR07RAK0007 ‘’Μέσος ρους π. Λήδα, περιοχή Αμφιθέας-Πισσώνα νήσου Ευβοίας’’
 • GR07RAK0008 ‘’Παραλία περιοχής Στόμιο νήσου Ευβοίας (κατάντη ρους ρ. Χονδρός)
 • GR07RAK0009 ‘’Χαμηλή ζώνη λεκάνης ρ. Μανικιάτη νήσου Ευβοίας’’
 • GR07RAK0010 ‘’Άνω ρους ρ. Ψαχνών’’
 • GR07RAK0011 ‘’Χαμηλή ζώνη λεκάνης ρ. Ψαχνών, Παραλία Πολιτικών νήσου Ευβοίας’’
 • GR07RAK0012 ‘’Χαμηλή ζώνη μέσου-κάτω ρου λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού-Λιμνών Υλίκης-Παραλίμνης-χαμηλής ζώνης περιοχής Σχηματαρίου – Δήλεσι’’
 • GR07RAK0013 ‘’Περιοχή Αταλάντης ρ. Αλαργινό’’
 • GR07RAK0014 ‘’Χαμηλή ζώνη άνω ρου Βοιωτικού Κηφισού’’
 • GR07RAK0015 ‘’Χαμηλή ζώνη λεκάνης ρ. Κηρεύς νήσου Ευβοίας’’
 • GR07RAK0016 ‘’Παρόχθιες χαμηλές περιοχές π. Σπερχειού-χαμηλή ζώνη ρεμάτων παράκτιας περιοχής Στυλίδας-Καμένων Βούρλων‘’
 • GR07RAK0017 ‘’Ωραιοί, Ιστιαία, Κανατάδικα νήσου Ευβοίας’’
 • GR07RAK0018 ‘’Χαμηλή ζώνη άνω ρου π. Ασωπού’’
 • GR07RAK0019 ‘’Άνω ρους ρ. Αλαργινό’’

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Οι Σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012):

 • GR07RAK0001 ‘’Κάτω ρους π. Ασωπού, περιοχή Σκάλας Ωρωπού, Αγ. Κωνσταντίνου’’
 • GR07RAK0002 ‘’Χαμηλή ζώνη περιοχής Αυλώνας λεκάνης π. Ασωπού’’
 • GR07RAK0003 ‘’Πεδινά ρ. Σαρανταπόταμου, παραλία Αμάρυνθου νήσου Ευβοίας’’
 • GR07RAK0004 ‘’Μέσος ρους ρ. Σαρανταπόταμος, περιοχή Γυμνόν νήσου Ευβοίας’’
 • GR07RAK0005 ‘’Κάτω ρους π. Λήδα, παράκτια περιοχή Βασιλικό, Χαλκίδα, Ν. Αρτάκη νήσου Ευβοίας’’
 • GR07RAK0006 ‘’Χαμηλή ζώνη ρ. Χονδρός νήσου Ευβοίας’’
 • GR07RAK0007 ‘’Μέσος ρους π. Λήδα, περιοχή Αμφιθέας-Πισσώνα νήσου Ευβοίας’’
 • GR07RAK0008 ‘’Παραλία περιοχής Στόμιο νήσου Ευβοίας (κατάντη ρους ρ. Χονδρός)
 • GR07RAK0009 ‘’Χαμηλή ζώνη λεκάνης ρ. Μανικιάτη νήσου Ευβοίας’’
 • GR07RAK0010 ‘’Άνω ρους ρ. Ψαχνών’’
 • GR07RAK0011 ‘’Χαμηλή ζώνη λεκάνης ρ. Ψαχνών, Παραλία Πολιτικών νήσου Ευβοίας’’
 • GR07RAK0012 ‘’Χαμηλή ζώνη μέσου-κάτω ρου λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού-Λιμνών Υλίκης-Παραλίμνης-χαμηλής ζώνης περιοχής Σχηματαρίου – Δήλεσι’’
 • GR07RAK0013 ‘’Περιοχή Αταλάντης ρ. Αλαργινό’’
 • GR07RAK0014 ‘’Χαμηλή ζώνη άνω ρου Βοιωτικού Κηφισού’’
 • GR07RAK0015 ‘’Χαμηλή ζώνη λεκάνης ρ. Κηρεύς νήσου Ευβοίας’’
 • GR07RAK0016 ‘’Παρόχθιες χαμηλές περιοχές π. Σπερχειού-χαμηλή ζώνη ρεμάτων παράκτιας περιοχής Στυλίδας-Καμένων Βούρλων‘’
 • GR07RAK0017 ‘’Ωραιοί, Ιστιαία, Κανατάδικα νήσου Ευβοίας’’
 • GR07RAK0018 ‘’Χαμηλή ζώνη άνω ρου π. Ασωπού’’
 • GR07RAK0019 ‘’Άνω ρους ρ. Αλαργινό’’

Χάρτες Κινδύνων πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Οι Σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε

Ο Χάρτης Τρωτότητας σε Εδαφική Διάβρωση, απεικονίζει την εδαφική απώλεια σε t/ha στο ΥΔ, αποτέλεσμα της εφαρμογής του μοντέλου εδαφικής διάβρωσης RUSLE. Ο χάρτης τρωτότητας σε εδαφική διάβρωση δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη περίοδο επαναφοράς, αφορά το σύνολο του Υδατικού Διαμερίσματος και έχει συνταχθεί σε κλίμακα 1:400.000.

Ο Χάρτης Τρωτότητας σε Εδαφική Διάβρωση παρουσιάζεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Στο Χάρτη Μέγιστης Πιθανής Επίπτωσης Πλημμύρας, παρουσιάζεται η αποτίμηση της τρωτότητας, όπως αυτή προέκυψε από τις δυνητικές επιπτώσεις που καταγράφηκαν στον πληθυσμό, στην οικονομική δραστηριότητα, στο περιβάλλον και στην πολιτιστική κληρονομιά. Δημιουργήθηκε ένας (1) χάρτης για περίοδο επαναφοράς Τ=1000 έτη (πλημμύρες από ποτάμιες ροές), με κλίμακα 1:350.000.

Ο Χάρτης Μέγιστης Πιθανής Επίπτωσης Πλημμύρας παρουσιάζεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Οι Χάρτες Βαθμού Επιρροής Πλημμύρας, απεικονίζουν το αποτέλεσμα της συσχέτισης του βάθους και ταχύτητας ροής όπως αυτά προέκυψαν από την υδραυλική ανάλυση για την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας. Δημιουργήθηκαν τρεις (3) χάρτες για ποτάμιες ροές (ένας για κάθε περίοδο επαναφοράς Τ=50, 100, 1000 έτη) με κλίμακες 1:350.000.

Οι Χάρτες Βαθμού Επιρροής Πλημμύρας παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Ο Χάρτης Μέγιστης Πιθανής Επίπτωσης Πλημμύρας παρουσιάζεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Οι Χάρτες Βαθμού Επιρροής Πλημμύρας, απεικονίζουν το αποτέλεσμα της συσχέτισης του βάθους και ταχύτητας ροής όπως αυτά προέκυψαν από την υδραυλική ανάλυση για την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας. Δημιουργήθηκαν τρεις (3) χάρτες για ποτάμιες ροές (ένας για κάθε περίοδο επαναφοράς Τ=50, 100, 1000 έτη) με κλίμακες 1:350.000.

Οι Χάρτες Βαθμού Επιρροής Πλημμύρας παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Ο Χάρτης Μέγιστης Πιθανής Επίπτωσης Πλημμύρας παρουσιάζεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Παραδοτέα μελέτης Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ΥΔ EL07: