ΥΔ Νήσων Αιγαίου – EL14

ΥΔ Νήσων Αιγαίου – EL14

Το Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου EL14 περιλαμβάνει τα νησιωτικά συγκροτήματα των Περιφερειών Βόρειου και Νότιου Αιγαίου, εκτός από τη Μακρόνησο. Η συνολική έκτασή του ανέρχεται σε 9.105 km², οριζόμενη (χωρίς να περιλαμβάνονται οι βραχονησίδες), βόρεια από τη Λήμνο, ανατολικά από το Καστελόριζο, νότια από την Κάσο και δυτικά από την Κέα.

0
Λεκάνες Απορροής
0
Έκταση σε km²

Δομή Υδατικού Διαμερίσματος

Το έδαφος του συνόλου των νησιών του Υδατικού Διαμερίσματος κατανέμεται σε πεδινό ως ημιορεινό, με τα μεγαλύτερα υψόμετρα να συναντώνται στη Σάμο (1.433 m), στη Χίο (1.186 m), στη Ρόδο (1.215 m) και στην Κάρπαθο (1.215 m). Το ΥΔ Νήσων Αιγαίου αποτελείται από τρεις (3) λεκάνες απορροής: Ανατολικού Αιγαίου (EL1436), Κυκλάδων (EL1437) και Δωδεκανήσων (EL1438).

ΛΑΠ Ανατολικού Αιγαίου (EL1436)

Η συνολική έκταση της υδρολογικής λεκάνης Ανατολικού Αιγαίου είναι 3.830km2. Ο κύριος ποταμός της ΛΑΠ Ανατολικού Αιγαίου είναι  ο ποταμός  Τσικνιάς στη νήσο Λέσβο.

Ο Τσικνιάς, έχει διαμορφώσει μια λεκάνη απορροής, που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας και κεντρικής Λέσβου. Έχει μήκος κύριας μισγάγγειας 22,5 km, η κεντρική κοίτη του ποταμού έχει γενική διεύθυνση ροής από τα βορειοανατολικά προς τα νοτιοδυτικά ενώ περίπου 3km πριν τις εκβολές του στον κόλπο της Καλλονής διευθύνεται από Βορρά προς Νότο. Οι εκβολές του βρίσκονται περίπου 2km νοτιοανατολικά από το Κεραμί.

ΛΑΠ Κυκλάδων (EL1437)

Η συνολική έκταση της υδρολογικής λεκάνης Κυκλάδων είναι 2.573km2

Στις Κυκλάδες τα μεγαλύτερα υδατορέματα εμφανίζονται στην Άνδρο, στην Πάρο και στην Νάξο. Στο νησί της Άνδρου σημαντικότερο υδατόρεμα είναι ο Μεγάλος Ποταμός με λεκάνη απορροής περίπου 27,85km2 που αποστραγγίζει τον κεντρικό οικισμό του νησιού. Στην Πάρο ο Ξηροπόταμος είναι μόνιμης ροής με μήκος μισγάγγειας που ξεπερνά τα 12,9km,  χωροθετείται  στην βόρεια πλευρά του νησιού και εκβάλλει στον Κόλπο της Νάουσας. Στην Νάξο το μεγαλύτερο υδατόρεμα μη μόνιμης ροής είναι ο Παρατρέχος με κύρια μισγάγγεια 13,6km που εντοπίζεται στη δυτική πλευρά του νησιού.

ΛΑΠ Δωδεκανήσων (EL1438)

Η συνολική έκταση της υδρολογικής λεκάνης Δωδεκανήσων  είναι 2.702km2. Ο κύριος ποταμός της λεκάνης είναι ο ποταμός Γαδουράς στην Ρόδο. Οι πηγές του ποταμού Γαδουρά βρίσκονται στις κατωφέρειες του Όρους Ατταβύρου και στα νότια του Όρους Προφήτη Ηλία. Έχει μήκος κύριας μισγάγγειας 29 km και κατά μήκος της ροής του έχει κατασκευασθεί το Φράγμα του Γαδουρά με τεχνητή λίμνη χωρητικότητας 67x106m3 για την εξυπηρέτηση υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών του νησιού.

Κλίμα

Το μεγαλύτερο μέρος του  ΥΔ Νήσων Αιγαίου είναι πεδινό και στο σύνολο των νησιών κυριαρχεί το ήπιο εύκρατο μεσογειακό κλίμα, το οποίο στις νοτιοανατολικές περιοχές κλίνει προς το θαλάσσιο. Η μέση ετήσια θερμοκρασία του Υδατικού Διαμερίσματος κυμαίνεται από 16.9°C στο βόρειο άκρο (Λήμνος) μέχρι 19.9°C στο νότιο (Ρόδος). Το μεγαλύτερο ύψος βροχής δέχονται τα νησιά που βρίσκονται κοντά στις μικρασιατικές ακτές και το μικρότερο οι Κυκλάδες.

… Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (EL14) ΦΕΚ… θα ενημερωθεί :

Δείτε τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΥΔ Νήσων Αιγαίου (EL14) πατώντας παρακάτω:

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας (ΧΕΠ) καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας:

 • GR14RAK0001 ‘’Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων ανατολικής ακτής νήσου Ρόδου (περιοχή Μάλωνας, Μάσσαρη, Κάλαθος)’’
 • GR14RAK0002 ‘’Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων βόρειο-ανατολικής ακτής νήσου Ρόδου (περιοχή Αφάντου)’’
 • GR14RAK0003 ’’Χαμηλές ζώνες λεκανών ρεμάτων βόρειας ακτής νήσου Ρόδου, από το ύψος των οικισμών Καλαβάρδα έως την πόλη της Ρόδου’’’
 • GR14RAK0004 ‘’Παραθαλάσσια ζώνη βόρειων ακτών νήσου Κω από το ύψος της Αντιμάχειας μέχρι και την πόλη της Κω’’
 • GR14RAK0005 ‘’Παραθαλάσσια περιοχή Αγ. Προκόπης, Αγ. Άννα και πόλης Νάξου νήσου Νάξου’’
 • GR14RAK0006 ‘’Χαμηλή ζώνη ρεμάτων Πυθαγορείου νήσου Σάμου’’
 • GR14RAK0007 ‘’Περιοχή Μεσοκάμπου νήσου Σάμου’’
 • GR14RAK0008 ‘’Χαμηλή ζώνη περιοχής Μυτιληνιών νήσου Σάμου’’
 • GR14RAK0009 ‘’Χαμηλή ζώνη περιοχής Κάμπου Χίου και πόλης Χίου’’
 • GR14RAK0010 ‘’Χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Τσίκνα και ρεμάτων κόλπου Καλλονής νήσου Λέσβου’’
 • GR14RAK0011 ‘’Χαμηλές περιοχές νήσου Λήμνου’’

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε:

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας (ΧΚΠ) καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας:

 • GR14RAK0001 ‘’Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων ανατολικής ακτής νήσου Ρόδου (περιοχή Μάλωνας, Μάσσαρη, Κάλαθος)’’
 • GR14RAK0002 ‘’Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων βόρειο-ανατολικής ακτής νήσου Ρόδου (περιοχή Αφάντου)’’
 • GR14RAK0003 ’’Χαμηλές ζώνες λεκανών ρεμάτων βόρειας ακτής νήσου Ρόδου, από το ύψος των οικισμών Καλαβάρδα έως την πόλη της Ρόδου’’’
 • GR14RAK0004 ‘’Παραθαλάσσια ζώνη βόρειων ακτών νήσου Κω από το ύψος της Αντιμάχειας μέχρι και την πόλη της Κω’’
 • GR14RAK0005 ‘’Παραθαλάσσια περιοχή Αγ. Προκόπης, Αγ. Άννα και πόλης Νάξου νήσου Νάξου’’
 • GR14RAK0006 ‘’Χαμηλή ζώνη ρεμάτων Πυθαγορείου νήσου Σάμου’’
 • GR14RAK0007 ‘’Περιοχή Μεσοκάμπου νήσου Σάμου’’
 • GR14RAK0008 ‘’Χαμηλή ζώνη περιοχής Μυτιληνιών νήσου Σάμου’’
 • GR14RAK0009 ‘’Χαμηλή ζώνη περιοχής Κάμπου Χίου και πόλης Χίου’’
 • GR14RAK0010 ‘’Χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Τσίκνα και ρεμάτων κόλπου Καλλονής νήσου Λέσβου’’
 • GR14RAK0011 ‘’Χαμηλές περιοχές νήσου Λήμνου’’

Χάρτες Κινδύνων πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Οι Σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Παραδοτέα μελέτης 1ης Αναθεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ΥΔ EL14:

Π01 - Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους