Διαβούλευση – Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (1η Αναθεώρηση) – ΥΔ Νήσων Αιγαίου (EL14)

ΥΔ Νήσων Αιγαίου – EL14 Υπό διαβούλευση Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (EL14) (1η Αναθεώρηση):  Δείτε το αρχείο

Continue ReadingΔιαβούλευση – Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (1η Αναθεώρηση) – ΥΔ Νήσων Αιγαίου (EL14)

Διαβούλευση – Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (1η Αναθεώρηση) – ΥΔ Κρήτης (EL13)

ΥΔ Κρήτης – EL13 Υπό διαβούλευση Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (EL13) (1η Αναθεώρηση):  Δείτε το αρχείο

Continue ReadingΔιαβούλευση – Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (1η Αναθεώρηση) – ΥΔ Κρήτης (EL13)

Διαβούλευση – Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (1η Αναθεώρηση) – ΥΔ Θράκης (EL12)

ΥΔ Θράκης – EL12 Υπό διαβούλευση Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) (1η Αναθεώρηση):  Δείτε το αρχείο

Continue ReadingΔιαβούλευση – Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (1η Αναθεώρηση) – ΥΔ Θράκης (EL12)

Διαβούλευση – Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (1η Αναθεώρηση) – ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας (EL11)

ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας – EL11 Υπό διαβούλευση Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) (1η Αναθεώρηση):  Δείτε το αρχείο

Continue ReadingΔιαβούλευση – Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (1η Αναθεώρηση) – ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας (EL11)

Διαβούλευση – Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (1η Αναθεώρηση) – ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας (EL10)

ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας – EL10 Υπό διαβούλευση Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10) (1η Αναθεώρηση):  Δείτε το αρχείο

Continue ReadingΔιαβούλευση – Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (1η Αναθεώρηση) – ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας (EL10)

Διαβούλευση – Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (1η Αναθεώρηση) – ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας (EL09)

ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας – EL09 Υπό διαβούλευση Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09) (1η Αναθεώρηση):  Δείτε το αρχείο

Continue ReadingΔιαβούλευση – Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (1η Αναθεώρηση) – ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας (EL09)

Διαβούλευση – Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (1η Αναθεώρηση) – ΥΔ Θεσσαλίας (EL08)

ΥΔ Θεσσαλίας – EL08 Υπό διαβούλευση Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Θεσσαλίας (EL08) (1η Αναθεώρηση):  Δείτε το αρχείο

Continue ReadingΔιαβούλευση – Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (1η Αναθεώρηση) – ΥΔ Θεσσαλίας (EL08)

Διαβούλευση – Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (1η Αναθεώρηση) – ΥΔ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (EL07)

ΥΔ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας – EL07 Υπό διαβούλευση Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (EL07) (1η Αναθεώρηση):  Δείτε το αρχείο

Continue ReadingΔιαβούλευση – Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (1η Αναθεώρηση) – ΥΔ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (EL07)

Διαβούλευση – Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (1η Αναθεώρηση) – ΥΔ Αττικής (EL06)

ΥΔ Αττικής – EL06 Υπό διαβούλευση Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) (1η Αναθεώρηση):  Δείτε το αρχείο

Continue ReadingΔιαβούλευση – Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (1η Αναθεώρηση) – ΥΔ Αττικής (EL06)

Διαβούλευση – Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (1η Αναθεώρηση) – ΥΔ Ηπείρου (EL05)

ΥΔ Ηπείρου – EL05 Υπό διαβούλευση Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (EL05) (1η Αναθεώρηση):  Δείτε το αρχείο

Continue ReadingΔιαβούλευση – Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (1η Αναθεώρηση) – ΥΔ Ηπείρου (EL05)