Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Ευρωπαική Ένωση
ΕΣΠΑ

ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των ΣΔΚΠ απαιτείται η εκπόνηση των αντίστοιχων Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων / ΣΜΠΕ (ΚΥΑ οικ. 107017/05.09.2006, Οδηγία 2001/42/ΕΚ). Εκπονήθηκαν Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τα ΣΔΚΠ των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων και για το ΣΔΚΠ της Λεκάνης Απορροής Ποταμού του Έβρου.

Οι φάκελοι των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΕΝ στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.4.1 και 4.2 της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/06 (Β’ 1225) κ.υ.α. όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 40238/17 (Β’ 3759) κ.υ.α.. (ανάρτηση εδώ)

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.