Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Ευρωπαική Ένωση
ΕΣΠΑ

ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας (Flood Hazzard Maps) καταρτίστηκαν στις ακόλουθες 10 Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012):

  • GR13RAK0001 "Μέσω ρούς Γερω-Ποτάμου περιοχή Πόμπιας"
  • GR13RAK0002 "Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων Λυγιάς - Ιεράπετρας"
  • GR13RAK0003 "Μέσω ρούς Γερω-Ποτάμου περιοχή Αγ. Ιωάννη"
  • GR13RAK0004 "Χαμηλή ζώνη περιοχών Στάβιες - Αγ. Φωτιά"
  • GR13RAK0005 "Χαμηλή ζώνη άνω ρου Γερω-Ποταμού"
  • GR13RAK0006 "Χαμηλή ζώνη παραπόταμου Κουτσουλίδη"
  • GR13RAK0007 "Κάτω ρούς Γερω-Ποτάμου περιοχή Τυμπάκι"
  • GR13RAK0008 "Χαμηλή ζώνη λεκάνης οροπεδίου Λασιθίου"
  • GR13RAK0009 "Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων Ηρακλείου"
  • GR13RAK0010 "Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων Χανίων"

Χάρτες Επικινδυνότητας πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km2 αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Οι Σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.