Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Ευρωπαική Ένωση
ΕΣΠΑ

ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Γεωπύλη

Η διάχυση των γεωγραφικά προσδιορισμένων στοιχείων της Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων / ΥΠΕΝ πραγματοποιείται μέσω της γεωπύλης αυτής:

  • Στον Διαδραστικό Χάρτη γίνεται η χαρτογραφική παρουσίαση των πληροφοριών.
  • Στο Γεωευρετήριο γίνεται αναζήτηση πληροφοριών και παρέχεται η δυνατότητα προσπέλασης και ανάκτησης σύμφωνα με την Οδηγία Inspire και τις προδιαγραφές του Open Geospatial Consortium (OGC)
  • Με τις Διαδικτυακές Γεωχωρικές Υπηρεσίες παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης, επίκλησης και χρήσης των πληροφοριών από συστήματα του χρήστη

Για την επιτυχή χρήση της Γεωπύλης παρέχονται λεπτομερείς Οδηγίες Χρήσης

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.