Καλώς ήρθατε στον διαδικτυακό τόπο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων/Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Στον παρόντα ιστότοπο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, παρουσιάζονται οι δράσεις και η πορεία εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για τη διαχείριση των κινδύνων από πλημμύρες.

Εδώ θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για την Οδηγία 2007/60/ΕΚ, για την εξέλιξη των δράσεων που αναλαμβάνονται για την εφαρμογή της στην Ελλάδα και την πορεία υλοποίησης των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας σε όλα τα Υδατικά Διαμερίσματα και Λεκάνες Απορροής Ποταμού της χώρας.

Στον ιστότοπο αυτό θα βρείτε, μεταξύ άλλων:

  • Πληροφορίες για το περιεχόμενο της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

  • Πληροφορίες για την Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΑΚΠ) που υλοποίησε η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

  • Πληροφορίες για τους Χάρτες Επικινδυνότητας και Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας που θα ετοιμαστούν για τις περιοχές που υπέδειξε η ΠΑΚΠ σε όλα τα Υδατικά Διαμερίσματα και τις Λεκάνες Απορροής Ποταμού της χώρας

  • Τα πλήρη κείμενα της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και της ΚΥΑ 31822/2010 με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία στο Ελληνικό δίκαιο.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα ενημερώνεστε από τον ιστότοπο αυτό για:

  • Την πορεία υλοποίησης των δράσεων που αναλαμβάνει η Ειδική Γραμματεία Υδάτων για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ

  • Το χρονοδιάγραμμα και τους τρόπους συμμετοχής στη Δημόσια Διαβούλευση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Στον Χάρτη των Υδατικών Διαμερισμάτων (ΥΔ) της χώρας που ακολουθεί, θα μπορείτε σύντομα να επιλέξετε το ΥΔ που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για την πορεία υλοποίησης της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στην περιοχή ενδιαφέροντός σας.

Σήμερα, έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στην Λεκάνη Απορροής του π. Έβρου (GR10) που υπάγεται στο Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης (ΥΔ12). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε επιλέγοντας το ΥΔ Θράκης στον Χάρτη των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας και στη συνέχεια, επιλέγοντας την Λεκάνη Απορροής π. Έβρου από τον κατάλογο των Λεκανών Απορροής Ποταμού του διαμερίσματος.

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.
Συμφωνώ Διαφωνώ