Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Ευρωπαική Ένωση
ΕΣΠΑ

ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Αρχική

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜEΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΡΘ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Π01

Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας

Π02

Χάρτες Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας - Τεχνική Έκθεση

Π03

Φάκελλος στοιχείων Χαρτών προς κοινοποιηση στην ΕΕ και συμπλήρωσης βάσεων δεδομένων του ΕΙΟΝΕΤ

Π04

Έκθεση Αποτελεσμάτων Διαβούλευσης

Π05

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Π06

Φάκελος στοιχείων ΣΔΚΠ προς κοινοποίηση στην ΕΕ και συμπλήρωσης βάσεων δεδομένων του ΕΙΟΝΕΤ

Χωρικής Μεταβολής Μέγιστου Βάθους Πλημμύρας Πινακίδας 05400-45300

Περίοδος Επαναφοράς T = 50

Περίοδος Επαναφοράς T = 100

Περίοδος Επαναφοράς T = 1000

Χωρικής Μεταβολής Μέγιστης Ταχύτητας Πλημμύρας Πινακίδας 05400-45300

Περίοδος Επαναφοράς T = 50

Περίοδος Επαναφοράς T = 100

Περίοδος Επαναφοράς T = 1000

Χωρικής Μεταβολής Μέγιστου Βάθους Πλημμύρας Πινακίδας 05400-45150

Περίοδος Επαναφοράς T = 50

Περίοδος Επαναφοράς T = 100

Περίοδος Επαναφοράς T = 1000

Χωρικής Μεταβολής Μέγιστης Ταχύτητας Πλημμύρας Πινακίδας 05400-45150

Περίοδος Επαναφοράς T = 50

Περίοδος Επαναφοράς T = 100

Περίοδος Επαναφοράς T = 1000

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.