Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Ευρωπαική Ένωση
ΕΣΠΑ

ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας

Η Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΑΚΠ) περιλαμβάνει :

(α) καταγραφή των πλημμυρών οι οποίες σημειώθηκαν κατά το παρελθόν και είχαν αρνητικές επιπτώσεις στις ανθρώπινες ζωές, στις οικονομικές δραστηριότητες και στο περιβάλλον. Kαταχωρήθηκαν για το σύνολο της χώρας 1.627 πλημμυρικά γεγονότα σε 1.076 θέσεις

(β) εκτίμηση των συνεπειών των πλημμυρών που σημειώθηκαν στο παρελθόν στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και την οικονομική δραστηριότητα λαμβανομένων υπόψη όλων των παραμέτρων που επηρεάζουν το φαινόμενο της πλημμύρας και τις επιπτώσεις από την πλημμύρα

(γ) προσδιορισμό των σημαντικών ιστορικών γεγονότων με βάση τα τα παρακάτω κριτήρια:

  • Ύπαρξη ανθρώπινων θυμάτων
  • Ύψος χρηματικής αποζημίωσης (αποζημιώσεις ΕΛ.Γ.Α. για ζημιές στη γεωργία και ΥΑΣ για ζημιές σε οικισμούς)
  • Μέγεθος κατακλυζόμενης έκτασης

Βάσει της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας προσδιορίστηκαν οι περιοχές όπου υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι πιθανόν να προκύψουν στο μέλλον. Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως «Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας».
Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας από τα Εσωτερικά Ύδατα - Έκθεση

Στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας πραγματοποιήθηκε και εκτίμηση της Πιθανής Ανύψωσης της Μέσης Στάθμης Θάλασσας για την εκτίμηση πιθανών πλημμυρών από θάλασσα.
Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας από την Θάλασσα - Έκθεση

Λόγω της ιδιαιτερότητας των πλημμυρικών προβλημάτων στην ΛΑΠ Έβρου, προβλήματα τα οποία δυσχεραίνονται από τον διασυνοριακό χαρακτήρα της λεκάνης, εκπονήθηκε ξεχωριστή μελέτη κατάρτισης Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για τη ΛΑΠ Έβρου ώστε να εκτελεστούν κατά προτεραιότητα σε αυτήν οι δράσεις που προβλέπονται από την Οδηγία 2007/60/ΕΚ. Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής εκπονήθηκε Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας στην ΛΑΠ Έβρου, η οποία αποτελεί επικαιροποίηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας που έγινε σε επίπεδο χώρας.

Η Τεχνική Έκθεση που συνοδεύει την ΠΑΚΠ της ΛΑΠ Έβρου παρουσιάζεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Τεύχος του Α΄ Σταδίου της μελέτης «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της ΛΑΠ Έβρου – Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ [P1_PA_GR10_V2.pdf (10ΜΒ)]

 

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.