Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Ευρωπαική Ένωση
ΕΣΠΑ

ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Δυτ. Στερεά Ελλάδα (EL04)

 Το Y∆04 «∆υτική Στερεά Ελλάδα» περιλαµβάνει την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας πλην Πελοποννήσου, το ∆υτικό τµήµα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τη νήσο Λευκάδα της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων, µικρό µέρος της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ελάχιστο µέρος της Περιφέρειας Ηπείρου, και συγκεκριµένα τις Περιφερειακές Ενότητες:

  • Αιτωλοκαρνανίας (98%)
  • Ευρυτανίας (100%)
  • Φωκίδας (δυτικό τµήµα, 58%)
  • Καρδίτσας (δυτικό τµήµα, 19%)
  • Tρικάλων (νοτιοδυτικό τµήµα, 20%)
  • Λευκάδας (100%)
  • Άρτας (ένα µικρό τµήµα που βρίσκεται στην υδρολογική λεκάνη του π. Αχελώου, 15%)..

     

Η συνολική έκταση του διαµερίσµατος είναι 10.498 km2. Ο πληθυσµός του διαµερίσµατος, µε βάση τα απογραφικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ του 2011 ήταν 309.871 κάτοικοι.

To Υδατικό Διαμέρισμα Δυτ. Στερεάς Ελλάδας  υπάγεται από διαχειριστική άποψη στην Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Για ορισμένα ζητήματα υπάρχουν συναρμοδιότητες με την Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας  και την Διεύθυνση Υδάτων Δυτ. Ελλάδας/Αττικής.

Το ΥΔ Δυτ. Στερεάς Ελλάδας περιλαμβάνει τέσσερεις λεκάνες απορροής:

EL15 Αχελώου, EL20 Eυήνου, EL21 Μόρνου και EL4 Λευκάδας με τους αντίστοιχους ποταμούς για τις τρείς πρώτες. 

 

 

 

 

 

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.