Οι Χάρτες Αποτίμησης Επιπτώσεων Πλημμύρας, απεικονίζουν το αποτέλεσμα της συσχέτισης των μέγιστων δυνητικών επιπτώσεων με την επικινδυνότητα της πλημμύρας. Δημιουργήθηκαν τρεις (3) χάρτες για ποτάμιες ροές, ένας για κάθε περίοδο επαναφοράς (Τ=50, 100, 1000 έτη) όπου κάθε χάρτης περιλαμβάνει δύο πινακίδες με κλίμακες Ν. Σάμος – Ν. Νάξος (1:100.000), Ν. Ρόδος – Ν. Κως – Ν. Λήμνος (1:150.000) και Ν. Λέσβος – Ν. Χίος (1:200.000) και δύο (2) χάρτες λόγω ανύψωσης της ΜΣΘ, ένας για κάθε επαναφορά (Τ=50,100 έτη), όπου κάθε χάρτης περιλαμβάνει δύο πινακίδες με κλίμακες Ν. Λήμνος – Ν. Σάμος (1:75.000), Ν. Νάξος (1:100.000) και Ν. Κως (1:125.000).

Οι Χάρτες Αποτίμησης Επιπτώσεων Πλημμύρας παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

 • Χάρτης Αποτίμησης Επιπτώσεων Πλημμύρας από ποτάμιες ροές για Τ=50έτη 
 1. Ν. Κω, Ν. Νάξος, Ν. Ρόδος , Ν. Σάμος (GR14_P08_S14Α_Risk_T50)
 2. Ν. Λέσβος, Ν. Λήμνος, Ν. Χίος (GR14_P08_S14Β_Risk_T50)
 • Χάρτης Αποτίμησης Επιπτώσεων Πλημμύρας από ποτάμιες ροές για Τ=100έτη 
 1. Ν. Κω, Ν. Νάξος, Ν. Ρόδος , Ν. Σάμος (GR14_P08_S15Α_Risk_T100)
 2. Ν. Λέσβος, Ν. Λήμνος, Ν. Χίος (GR14_P08_S15B_Risk_T100)
 • Χάρτης Αποτίμησης Επιπτώσεων Πλημμύρας από ποτάμιες ροές για Τ=1000έτη 
 1. Ν. Κω, Ν. Νάξος, Ν. Ρόδος , Ν. Σάμος (GR14_P08_S16Α_Risk_T1000)
 2. Ν. Λέσβος, Ν. Λήμνος, Ν. Χίος (GR14_P08_S16B_Risk_T1000)
 • Χάρτης Αποτίμησης Επιπτώσεων Πλημμύρας λόγω ανύψωσης της ΜΣΘ για Τ=50έτη
 1. Ν. Κω, Ν. Νάξος, Ν. Ρόδος , Ν. Σάμος (GR14_P08_S17Α_Risk_Sea_T50)
 2. Ν. Λέσβος, Ν. Λήμνος, Ν. Χίος (GR14_P08_S17Β_Risk_Sea_T50)
 • Χάρτης Αποτίμησης Επιπτώσεων Πλημμύρας λόγω ανύψωσης της ΜΣΘ για Τ=100έτη
 1. Ν. Κω, Ν. Νάξος, Ν. Ρόδος , Ν. Σάμος (GR14_P08_S18Α_Risk_Sea_T100)
 2. Ν. Λέσβος, Ν. Λήμνος, Ν. Χίος (GR14_P08_S18Β_Risk_Sea_T100)

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.