Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Ευρωπαική Ένωση
ΕΣΠΑ

ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Χάρτης Βαθμού Επιρροής Πλημμύρας

Οι Χάρτες Βαθμού Επιρροής Πλημμύρας, απεικονίζουν το αποτέλεσμα της συσχέτισης του βάθους και ταχύτητας ροής όπως αυτά προέκυψαν από την υδραυλική ανάλυση για την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας. Δημιουργήθηκαν τρεις (3) χάρτες για ποτάμιες ροές, ένας για κάθε περίοδο επαναφοράς (Τ=50, 100, 1000 έτη), όπου κάθε χάρτης περιλαμβάνει δύο πινακίδες με κλίμακες Ν. Σάμος – Ν. Νάξος (1:100.000), Ν. Ρόδος – Ν. Κως – Ν. Λήμνος (1:150.000) και Ν. Λέσβος – Ν. Χίος (1:200.000) και δύο (2) χάρτες λόγω ανύψωσης της ΜΣΘ, ένας για κάθε επαναφορά (Τ=50,100 έτη), όπου κάθε χάρτης περιλαμβάνει δύο πινακίδες με κλίμακες Ν. Λήμνος – Ν. Σάμος (1:75.000), Ν. Νάξος (1:100.000) και Ν. Κως (1:125.000).

Οι Χάρτες Βαθμού Επιρροής Πλημμύρας παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

 • Χάρτης Βαθμού Επιρροής Πλημμύρας από ποτάμιες ροές για Τ=50έτη 
 1. Ν. Κω, Ν. Νάξος, Ν. Ρόδος , Ν. Σάμος (GR14_P08_S9Α_Hazard_T50)
 2. Ν. Λέσβος, Ν. Λήμνος, Ν. Χίος (GR14_P08_S9Β_Hazard_T50)
 • Χάρτης Βαθμού Επιρροής Πλημμύρας από ποτάμιες ροές για Τ=100έτη 
 1. Ν. Κω, Ν. Νάξος, Ν. Ρόδος , Ν. Σάμος (GR14_P08_S10Α_Hazard_T100)
 2. Ν. Λέσβος, Ν. Λήμνος, Ν. Χίος (GR14_P08_S10B_Hazard_T100)
 • Χάρτης Βαθμού Επιρροής Πλημμύρας από ποτάμιες ροές για Τ=1000έτη 
 1. Ν. Κω, Ν. Νάξος, Ν. Ρόδος , Ν. Σάμος (GR14_P08_S11Α_Hazard_T1000)
 2. Ν. Λέσβος, Ν. Λήμνος, Ν. Χίος (GR14_P08_S11B_Hazard_T1000)
 • Χάρτης Βαθμού Επιρροής Πλημμύρας λόγω ανύψωσης της ΜΣΘ για Τ=50έτη
 1. Ν. Κω, Ν. Νάξος, Ν. Ρόδος , Ν. Σάμος (GR14_P08_S12Α_Hazard_Sea_T50)
 2. Ν. Λέσβος, Ν. Λήμνος, Ν. Χίος (GR14_P08_S12Β_Hazard_Sea_T50)
 • Χάρτης Βαθμού Επιρροής Πλημμύρας λόγω ανύψωσης της ΜΣΘ για Τ=100έτη
 1. Ν. Κω, Ν. Νάξος, Ν. Ρόδος , Ν. Σάμος (GR14_P08_S13Α_Hazard_Sea_T100)
 2. Ν. Λέσβος, Ν. Λήμνος, Ν. Χίος (GR14_P08_S13Β_Hazard_Sea_T100)

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.