Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Ευρωπαική Ένωση
ΕΣΠΑ

ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Χάρτης Μέγιστης Πιθανής Επίπτωσης Πλημμύρας

Στο Χάρτη Μέγιστης Πιθανής Επίπτωσης Πλημμύρας, παρουσιάζεται η αποτίμηση της τρωτότητας, όπως αυτή προέκυψε από τις δυνητικές επιπτώσεις που καταγράφηκαν στον πληθυσμό, στην οικονομική δραστηριότητα, στο περιβάλλον και στην πολιτιστική κληρονομιά. Δημιουργήθηκε ένας (1) χάρτης για περίοδο επαναφοράς Τ=1000 έτη (πλημμύρες από ποτάμιες ροές/λίμνες), ο οποίος περιλαμβάνει δύο πινακίδες με κλίμακες Ν. Σάμος – Ν. Νάξος (1:100.000), Ν. Ρόδος – Ν. Κως – Ν. Λήμνος (1:150.000) και Ν. Λέσβος – Ν. Χίος (1:200.000) και ένας (1) χάρτης για περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη (πλημμύρες από ανύψωση ΜΣΘ), ο οποίος περιλαμβάνει δύο πινακίδες με κλίμακες Ν. Λήμνος – Ν. Σάμος (1:75.000), Ν. Νάξος (1:100.000) και Ν. Κως (1:125.000).

Οι Χάρτες Μέγιστης Πιθανής Επίπτωσης Πλημμύρας παρουσιάζονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

  • Χάρτης Μέγιστης Πιθανής Επίπτωαης Πλημμύρας από ποτάμιες ροές για Τ=1000έτη
  1. Ν. Κω, Ν. Νάξος, Ν. Ρόδος , Ν. Σάμος (GR14_P08_S7Α_Vulnerability_T1000)
  2. Ν. Λέσβος, Ν. Λήμνος, Ν. Χίος (GR14_P08_S7Β_Vulnerability_T1000)
  • Χάρτης Μέγιστης Πιθανής Επίπτωαης Πλημμύρας λόγω ανύψωσης της ΜΣΘ για Τ=1000έτη
  1. Ν. Κω, Ν. Νάξος, Ν. Ρόδος , Ν. Σάμος (GR14_P08_S8Α_Vulnerability_Sea_T1000)
  2. Ν. Λέσβος, Ν. Λήμνος, Ν. Χίος (GR14_P08_S8Β_Vulnerability_Sea_T1000)

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.