Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Ευρωπαική Ένωση
ΕΣΠΑ

ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραμματεία Υδάτων

ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

03000-43050 03200-43200 03200-43050 03400-43050 03400-42900 03400-42750 03600-43050 03600-42900 03600-42750 03800-43050 03800-42900 03800-42750 03800-42750 03800-42450 04000-42750 04000-42600 04000-42450 04000-42300 04200-43200 04200-43050 04200-42600 04200-42450 04200-42300 04400-42900 04400-42750 04400-42450 04400-42300 04600-42750 04600-42600 04600-42450 04600-42300 04800-42600 04800-42450 05000-42750 05000-42600

 Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε τους συνδέσμους για τους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας από ποτάμιες ροές :

 

Πινακίδες Χωρικής Μεταβολής Μέγιστου Βάθους Πλημμύρας για το Υ.Δ. Ανατ. Στερεάς Ελλάδας
Υδατικό
Διαμέρισμα
Κωδικός ΖΔΥΚΠ
EU_CD_FR
 Περιγραφή Ζώνης Περίοδος Επαναφοράς T = 50 Περίοδος Επαναφοράς T = 100 Περίοδος Επαναφοράς T = 1000
Κωδικός Πινακίδων Κωδικός Πινακίδων Κωδικός Πινακίδων
GR07 GR07RAK0001 Κάτω ρους π. Ασωπού, περιοχή Σκάλας Ωρωπού, Αγ. Κωνσταντίνου. 04600-42300 04600-42450 04600-42300 04600-42450 04600-42300 04600-42450
GR07RAK0002 Χαμηλή ζώνη περιοχής Αυλώνας λεκάνης π. Ασωπού. 04400-42300 04400-42450 04600-42300 04600-42450 04400-42300 04400-42450 04600-42300 04600-42450 04400-42300 04400-42450 04600-42300 04600-42450
GR07RAK0003 Πεδινά ρ. Σαρανταπόταμου, παραλία Αμάρυνθου νήσου Ευβοίας. 04800-42450 04800-42450 04800-42450
GR07RAK0004 Μέσω ρούς ρ. Σαρανταπόταμος, περιοχή Γυμνόν νήσου Ευβοίας. 04800-42450 04800-42600 04800-42450 04800-42600 04800-42450 04800-42600
GR07RAK0005 Κάτω ρους π. Λήδα, παράκτια περιοχή Βασιλικό, Χαλκίδα, Ν. Αρτάκη νήσου Ευβοίας. 04600-42450 04600-42600 04600-42450 04600-42600 04600-42450 04600-42600
GR07RAK0006 Χαμηλή ζώνη ρ. Χονδρός νήσου Ευβοίας. 05000-42600 05000-42600 05000-42600
GR07RAK0007 Μέσος ρούς π. Λήδα, περιοχή Αμφιθέας-Πισσώνα νήσου Ευβοίας. 04600-42600 04600-42600 04600-42600
GR07RAK0008 Παραλία περιοχής Στόμιο νήσου Ευβοίας (κατάντη ρους ρ. Χονδρός). 05000-42600 05000-42600 05000-42600
GR07RAK0009 Χαμηλή ζώνη λεκάνης ρ. Μανικιάτη νήσου Ευβοίας. 04800-42600 05000-42600 05000-42750 04800-42600 05000-42600 05000-42750 04800-42600 05000-42600 05000-42750
GR07RAK0010 Ανω ρους ρ. Ψαχνών. 04600-42600 04600-42750 04600-42600 04600-42750 04600-42600 04600-42750
GR07RAK0011 Χαμηλή ζώνη λεκάνης ρ. Ψαχνών, Παραλία Πολιτικών νήσου Ευβοίας. 04400-42750 04600-42600 04600-42750 04400-42750 04600-42600 04600-42750 04400-42750 04600-42600 04600-42750
GR07RAK0012 Χαμηλή ζώνη μέσω-κάτω ρού λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού-Λιμνών Υλίκης-Παραλίμνης-χαμηλής ζώνης περιοχής Σχοιματαρίου-Δήλεσι. 03600-42750 03800-42450 03800-42600 03800-42750 04000-42450 04000-42600 04000-42750 03600-42750 03800-42450 03800-42600 03800-42750 04000-42450 04000-42600 04000-42750 03600-42750 03800-42450 03800-42600 03800-42750 04000-42450 04000-42600 04000-42750
04200-42450 04200-42600 04200-42450 04200-42600 04200-42450 04200-42600
GR07RAK0013 Περιοχή Αταλάντης ρ. Αλαργινό. 04000-42750 04000-42750 04000-42750
GR07RAK0014 Χαμηλή ζώνη άνω ρου Βοιωτικού Κηφισού. 03400-42750 03400-42900 03600-42750 03600-42900 03400-42750 03400-42900 03600-42750 03600-42900 03400-42750 03400-42900 03600-42750 03600-42900
GR07RAK0015 Χαμηλή ζώνη λεκάνης ρ. Κηρεύς νήσου Ευβοίας. 04400-42900 04400-42900 04400-42900
GR07RAK0016 Παρόχθιες χαμηλές περιοχές π. Σπερχειού-χαμηλή ζώνη ρεμάτων παράκτιας περιοχής Στυλίδας-Καμένων Βούρλων. 03000-43050 03200-43050 03200-43200 03400-42900 03400-43050 03600-42900 03600-43050 03000-43050 03200-43050 03200-43200 03400-42900 03400-43050 03600-42900 03600-43050 03000-43050 03200-43050 03200-43200 03400-42900 03400-43050 03600-42900 03600-43050
03800-42900 03800-43050 03800-42900 03800-43050 03800-42900 03800-43050
GR07RAK0017 Ωραιοί, Ιστιαία, Κανατάδικα νήσου Ευβοίας. 04200-43050 04200-43200 04200-43050 04200-43200 04200-43050 04200-43200
GR07RAK0018 Χαμηλή ζώνη άνω ρου π. Ασωπού. 04000-42300 04000-42450 04200-42300 04200-42450 04200-42600 04400-42300 04400-42450 04000-42300 04000-42450 04200-42300 04200-42450 04200-42600 04400-42300 04400-42450 04000-42300 04000-42450 04200-42300 04200-42450 04200-42600 04400-42300 04400-42450
04600-42450 04600-42450 04600-42450
GR07RAK0019 Ανω ρους ρ. Αλαργινό. 04000-42750 04000-42750 04000-42750

 

Πινακίδες Χωρικής Μεταβολής Μέγιστης Ταχύτητας Πλημμύρας για το Υ.Δ. Ανατ. Στερεάς Ελλάδας
Υδατικό
Διαμέρισμα
Κωδικός ΖΔΥΚΠ
EU_CD_FR
 Περιγραφή Ζώνης Περίοδος Επαναφοράς T = 50 Περίοδος Επαναφοράς T = 100 Περίοδος Επαναφοράς T = 1000
Κωδικός Πινακίδων Κωδικός Πινακίδων Κωδικός Πινακίδων
GR07 GR07RAK0001 Κάτω ρους π. Ασωπού, περιοχή Σκάλας Ωρωπού, Αγ. Κωνσταντίνου. 04600-42300 04600-42450 04600-42300 04600-42450 04600-42300 04600-42450
GR07RAK0002 Χαμηλή ζώνη περιοχής Αυλώνας λεκάνης π. Ασωπού. 04400-42300 04400-42450 04600-42300 04600-42450 04400-42300 04400-42450 04600-42300 04600-42450 04400-42300 04400-42450 04600-42300 04600-42450
GR07RAK0003 Πεδινά ρ. Σαρανταπόταμου, παραλία Αμάρυνθου νήσου Ευβοίας. 04800-42450 04800-42450 04800-42450
GR07RAK0004 Μέσω ρούς ρ. Σαρανταπόταμος, περιοχή Γυμνόν νήσου Ευβοίας. 04800-42450 04800-42600 04800-42450 04800-42600 04800-42450 04800-42600
GR07RAK0005 Κάτω ρους π. Λήδα, παράκτια περιοχή Βασιλικό, Χαλκίδα, Ν. Αρτάκη νήσου Ευβοίας. 04600-42450 04600-42600 04600-42450 04600-42600 04600-42450 04600-42600
GR07RAK0006 Χαμηλή ζώνη ρ. Χονδρός νήσου Ευβοίας. 05000-42600 05000-42600 05000-42600
GR07RAK0007 Μέσος ρούς π. Λήδα, περιοχή Αμφιθέας-Πισσώνα νήσου Ευβοίας. 04600-42600 04600-42600 04600-42600
GR07RAK0008 Παραλία περιοχής Στόμιο νήσου Ευβοίας (κατάντη ρους ρ. Χονδρός). 05000-42600 05000-42600 05000-42600
GR07RAK0009 Χαμηλή ζώνη λεκάνης ρ. Μανικιάτη νήσου Ευβοίας. 04800-42600 05000-42600 05000-42750 04800-42600 05000-42600 05000-42750 04800-42600 05000-42600 05000-42750
GR07RAK0010 Ανω ρους ρ. Ψαχνών. 04600-42600 04600-42750 04600-42600 04600-42750 04600-42600 04600-42750
GR07RAK0011 Χαμηλή ζώνη λεκάνης ρ. Ψαχνών, Παραλία Πολιτικών νήσου Ευβοίας. 04400-42750 04600-42600 04600-42750 04400-42750 04600-42600 04600-42750 04400-42750 04600-42600 04600-42750
GR07RAK0012 Χαμηλή ζώνη μέσω-κάτω ρού λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού-Λιμνών Υλίκης-Παραλίμνης-χαμηλής ζώνης περιοχής Σχοιματαρίου-Δήλεσι. 03600-42750 03800-42450 03800-42600 03800-42750 04000-42450 04000-42600 04000-42750 03600-42750 03800-42450 03800-42600 03800-42750 04000-42450 04000-42600 04000-42750 03600-42750 03800-42450 03800-42600 03800-42750 04000-42450 04000-42600 04000-42750
04200-42450 04200-42600 04200-42450 04200-42600 04200-42450 04200-42600
GR07RAK0013 Περιοχή Αταλάντης ρ. Αλαργινό. 04000-42750 04000-42750 04000-42750
GR07RAK0014 Χαμηλή ζώνη άνω ρου Βοιωτικού Κηφισού. 03400-42750 03400-42900 03600-42750 03600-42900 03400-42750 03400-42900 03600-42750 03600-42900 03400-42750 03400-42900 03600-42750 03600-42900
GR07RAK0015 Χαμηλή ζώνη λεκάνης ρ. Κηρεύς νήσου Ευβοίας. 04400-42900 04400-42900 04400-42900
GR07RAK0016 Παρόχθιες χαμηλές περιοχές π. Σπερχειού-χαμηλή ζώνη ρεμάτων παράκτιας περιοχής Στυλίδας-Καμένων Βούρλων. 03000-43050 03200-43050 03200-43200 03400-42900 03400-43050 03600-42900 03600-43050 03000-43050 03200-43050 03200-43200 03400-42900 03400-43050 03600-42900 03600-43050 03000-43050 03200-43050 03200-43200 03400-42900 03400-43050 03600-42900 03600-43050
03800-42900 03800-43050 03800-42900 03800-43050 03800-42900 03800-43050
GR07RAK0017 Ωραιοί, Ιστιαία, Κανατάδικα νήσου Ευβοίας. 04200-43050 04200-43200 04200-43050 04200-43200 04200-43050 04200-43200
GR07RAK0018 Χαμηλή ζώνη άνω ρου π. Ασωπού. 04000-42300 04000-42450 04200-42300 04200-42450 04200-42600 04400-42300 04400-42450 04000-42300 04000-42450 04200-42300 04200-42450 04200-42600 04400-42300 04400-42450 04000-42300 04000-42450 04200-42300 04200-42450 04200-42600 04400-42300 04400-42450
04600-42450 04600-42450 04600-42450
GR07RAK0019 Ανω ρους ρ. Αλαργινό. 04000-42750 04000-42750 04000-42750

 

 

 

 

 

 

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.