Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Ευρωπαική Ένωση
ΕΣΠΑ

ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Επικαιρότητα

Στις 2/7/2020 δημοσιεύθηκε η 1η Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας για το σύνολο των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας και μπορείτε να την αναζητήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο. Η 1η   Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας θα οριστικοποιηθεί κατόπιν της αξιολόγησης και ενσωμάτωσης των παρατηρήσεων και σχολίων από τους εμπλεκόμενους φορείς και το κοινό.

Στις 5/07/2018 εγκρίθηκαν από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων τα ΣΔΚΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων EL01 και EL10.

Στις 6/07/2018 εγκρίθηκαν τα ΣΔΚΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων EL02, EL03, EL04, ΕL05, EL06, EL07, EL08, EL09, EL11, EL13, EL14 της χώρας από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων.

Στις 16/10/2017 αναρτήθηκαν:

Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την Ημερίδα Διαβούλευσης, στην Αθήνα στις 24/10/2017, για το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06).

Επισημαίνουμε ότι για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην ημερίδα έχει δημιουργηθεί on line φόρμα εγγραφής η οποία βρίσκεται στο link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddQET-E9sMnfoJTmmL4L305sj5BkjGxla6SI_-TcoPjd9szg/viewform

Στις 16/10/2017 αναρτήθηκαν:

Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την Ημερίδα Διαβούλευσης, στα Ιωάννινα στις 20/10/2017, για το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (EL05).

Στις 13/10/2017 αναρτήθηκαν:

Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την Ημερίδα Διαβούλευσης, στην Κέρκυρα 18/10/2017, για τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Βόρειας Πελοποννήσου (EL02), Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04) και Ηπείρου (EL05) για τα Ιόνια Νησιά.

Στις 12/10/2017 αναρτήθηκαν:

Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την Ημερίδα Διαβούλευσης, στην Καβάλα 20/10/2017, για το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης,  εκτός της λεκάνης απορροής π. Έβρου (EL12).

Στις 10/10/2017 αναρτήθηκαν:

Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την Ημερίδα Διαβούλευσης, στις  Σέρρες, 18/10/2017, για το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11).

Στις 4/10/2017 αναρτήθηκαν:

Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την Ημερίδα Διαβούλευσης, στο  Μεσολόγγι, 11/10/2017, για το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04).

Στις 26/9/2017 αναρτήθηκαν:

Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την Ημερίδα Διαβούλευσης, στο  Ναύπλιο, 03/10/2017, για το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου (EL03).

Στις 20/9/2017 αναρτήθηκαν:

Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την Ημερίδα Διαβούλευσης, στη  Λαμία, 29/9/2017, για το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (EL07).

Στις 20/9/2017 αναρτήθηκαν:

Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την Ημερίδα Διαβούλευσης, στην Λάρισα, 27/9/2017, για το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08).

Στις 11/9/2017 αναρτήθηκαν:

Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την Ημερίδα Διαβούλευσης, στην Κοζάνη, 21/9/2017, για το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09).

Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την Ημερίδα Διαβούλευσης, στη  Μυτιλήνη20/9/2017, για το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (EL14).

Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την Ημερίδα Διαβούλευσης, στη  Θεσσαλονίκη19/9/2017, για το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10).

Στις 4/9/2017 αναρτήθηκαν:

Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την Ημερίδα Διαβούλευσης, στην Πάτρα, 17/9/2017, για το Σxέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (EL02).

Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την Ημερίδα Διαβούλευσης, στο Ηράκλειο, 15/9/2017, για το Σxέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (EL13).

Στις 28/8/2017 αναρτήθηκαν:

Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την Ημερίδα Διαβούλευσης, στην Καλαμάτα6/9/2017, για το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (EL01).

Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την Ημερίδα Διαβούλευσης, στην Ερμούπολη6/9/2017, για το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (EL14).

Στις 18/07/2017 αναρτήθηκε:

Η έναρξη της Διαβούλευσης των Προσχεδίων των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.

Στις 14/07/2017 αναρτήθηκαν:

Τα Προσχέδια των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για το σύνολο των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας.

Στις 31/3/2017 αναρτήθηκαν:

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας και Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας για το σύνολο των Υδατικών Διαμερισματών της χώρας.

Στις 23/12/2016 αναρτήθηκαν:

Τα Κείμενα, Τεύχη και Χάρτες των Όμβριων καμπυλών για το σύνολο των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας.

Στις 04/08/2016 αναρτήθηκε:

Για το Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης (EL12) α) Οριστικό Προσχέδιο Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λ.Α.Π. Έβρου Β) Πίνακας Μέτρων Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λ.Α.Π. Έβρου γ) Έκθεση Αποτελεσμάτων Διαβούλευσης.

Στις 21/12/2015 αναρτήθηκε:

Η 2η έκδοση του Πίνακα των Προτεινομένων Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λ.Α.Π. Έβρου.

Στις 17/12/2015 αναρτήθηκαν:

Η πρόσκληση και το πρόγραμμα της ΗΜΕΡΙΔΑΣ για τη Διαβούλευση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής π. Έβρου - Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ.

Στις 8/12/2015 αναρτήθηκε:

Η 2η έκδοση του Προσχεδίου ΣΔΚΠ Έβρου μετά την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων που ελήφθησαν κατά την συνάντηση διαβούλευσης στην Αλεξ/πολη στις 19/11.

Στις 19/11/2015 αναρτήθηκαν:

Για το Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης (EL12) α) Προσχέδιο Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λ.Α.Π. Έβρου Β) Πίνακας Προτεινόμενων Μέτρων Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λ.Α.Π. Έβρου γ) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το ΣΔΚΠ Λ.Α.Π. Έβρου.

 

 

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.