Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Ευρωπαική Ένωση
ΕΣΠΑ

ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραμματεία Υδάτων

ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

  apsfr0001_1 apsfr0002_1 apsfr0003_1 apsfr0003_2 apsfr0003_3 apsfr0003_4 apsfr0004_1 apsfr0005_1 apsfr0006_1 apsfr0006_2 apsfr0007_1 apsfr0007_2 apsfr0008_1 apsfr0008_2 apsfr0008_3 apsfr0008_4 apsfr0008_5 apsfr0008_6 apsfr0008_7 apsfr0008_8 apsfr0008_9 apsfr0008_10 apsfr0008_11 apsfr0008_12 apsfr0008_13 apsfr0008_14 apsfr0008_15 apsfr0008_16 apsfr0008_17 apsfr0008_18 apsfr0008_19 apsfr0008_20 apsfr0008_21 apsfr0008_22 apsfr0008_23 apsfr0008_24 apsfr0008_25 apsfr0008_26 apsfr0008_27 apsfr0008_28 apsfr0008_29 apsfr0008_30 apsfr0008_31 apsfr0009_1 apsfr0009_2

Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε τους συνδέσμους για τους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας από ποτάμιες ροές:

 

Πινακίδες Χωρικής Μεταβολής Μέγιστου Βάθους Πλημμύρας για το Υ.Δ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κωδικός ΖΔΥΚΠ
EU_CD_FR
Γεωγραφική Περιγραφή Ζώνης Περίοδος Επαναφοράς T = 50  Περίοδος Επαναφοράς T = 100 Περίοδος Επαναφοράς T = 1000 
GR10RAK0002 Παραθάσσια ζώνη περιοχής Αγ. Νικολάου EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0002_1 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0002_1 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0002_1
 GR10RAK0003    Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων Ν. Μουδανιών, Αγ. Μάμα και βόρειου τμήματος χερσονήσου Κασσάνδρειας Χαλκιδικής    EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0003_1 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0003_1 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0003_1
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0003_2 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0003_2 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0003_2
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0003_3 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0003_3 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0003_3
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0003_4 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0003_4 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0003_4
GR10RAK0004 Χαμηλή ζώνη λεκάνης ρέματος Ν. Ηρακλειάς-Ν. Καλλικράτειας EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0004_1 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0004_1 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0004_1
GR10RAK0005 Παραθαλάσσια ζώνη Επανομής EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0005_1 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0005_1 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0005_1
GR10RAK0006 Άνω ρους Νότιων ρεμάτων λιμνών Κορώνεια - Βόλβη (περιοχή Ζαγκλιβέριο) EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0006_1 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0006_1 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0006_1
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0006_2 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0006_2 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0006_2
GR10RAK0007  Χαμηλή ζώνη περιοχή Ξηροποτάμου λεκάνης λίμνης Βόλβης  EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0007_1 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0007_1 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0007_1
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0007_2 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0007_2 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0007_2
 GR10RAK0008     Χαμηλή ζώνη λεκ περιφ τάφρ Τ66, π Λουδία, Αξιού, συμπμένης της περιοχής της πρώην λίμνης Αρτζάν, και Γαλλικού, παραλίμνιες εκτάσεις λίμνης Δοϊράνης                               EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_1 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_1 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_1
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_2 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_2 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_2
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_3 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_3 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_3
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_4 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_4 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_4
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_5 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_5 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_5
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_6 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_6 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_6
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_7 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_7 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_7
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_8 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_8 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_8
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_9 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_9 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_9
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_10 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_10 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_10
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_11 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_11 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_11
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_12 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_12 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_12
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_13 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_13 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_13
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_14 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_14 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_14
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_15 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_15 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_15
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_16 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_16 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_16
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_17 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_17 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_17
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_18 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_18 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_18
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_19 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_19 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_19
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_20 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_20 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_20
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_21 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_21 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_21
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_22 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_22 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_22
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_23 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_23 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_23
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_24 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_24 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_24
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_25 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_25 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_25
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_26 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_26 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_26
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_27 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_27 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_27
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_28 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_28 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_28
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_29 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_29 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_29
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_30 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_30 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_30
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_31 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_31 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_31
GR10RAK0009  Κατάντη ρους π. Χαβρία  EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0009_1 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0009_1 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0009_1
EL10_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0009_2 EL10_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0009_2 EL10_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0009_2

 

Πινακίδες Χωρικής Μεταβολής Μέγιστης Ταχύτητας Πλημμύρας για το Υ.Δ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κωδικός ΖΔΥΚΠ
EU_CD_FR 
Γεωγραφική Περιγραφή Ζώνης  Περίοδος Επαναφοράς T = 50  Περίοδος Επαναφοράς T = 100 Περίοδος Επαναφοράς T = 1000 
 GR10RAK0001 Παραθαλάσσια ζώνη περιοχών Χανιώτη - Πολύδροσο Νότιου Τμήματος Χερσονήσου Κασσάνδρειας EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0001_1 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0001_1 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0001_1
GR10RAK0002 Παραθάσσια ζώνη περιοχής Αγ. Νικολάου EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0002_1 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0002_1 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0002_1
GR10RAK0003    Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων Ν. Μουδανιών, Αγ. Μάμα και βόρειου τμήματος χερσονήσου Κασσάνδρειας Χαλκιδικής    EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0003_1 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0003_1 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0003_1
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0003_2 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0003_2 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0003_2
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0003_3 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0003_3 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0003_3
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0003_4 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0003_4 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0003_4
GR10RAK0004 Χαμηλή ζώνη λεκάνης ρέματος Ν. Ηρακλειάς-Ν. Καλλικράτειας EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0004_1 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0004_1 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0004_1
GR10RAK0005 Παραθαλάσσια ζώνη Επανομής EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0005_1 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0005_1 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0005_1
GR10RAK0006 Άνω ρους Νότιων ρεμάτων λιμνών Κορώνεια - Βόλβη (περιοχή Ζαγκλιβέριο) EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0006_1 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0006_1 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0006_1
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0006_2 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0006_2 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0006_2
GR10RAK0007  Χαμηλή ζώνη περιοχή Ξηροποτάμου λεκάνης λίμνης Βόλβης  EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0007_1 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0007_1 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0007_1
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0007_2 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0007_2 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0007_2
 GR10RAK0008     Χαμηλή ζώνη λεκ περιφ τάφρ Τ66, π Λουδία, Αξιού, συμπμένης της περιοχής της πρώην λίμνης Αρτζάν, και Γαλλικού, παραλίμνιες εκτάσεις λίμνης Δοϊράνης                               EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_1 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_1 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_1
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_2 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_2 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_2
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_3 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_3 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_3
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_4 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_4 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_4
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_5 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_5 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_5
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_6 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_6 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_6
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_7 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_7 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_7
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_8 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_8 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_8
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_9 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_9 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_9
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_10 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_10 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_10
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_11 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_11 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_11
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_12 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_12 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_12
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_13 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_13 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_13
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_14 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_14 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_14
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_15 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_15 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_15
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_16 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_16 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_16
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_17 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_17 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_17
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_18 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_18 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_18
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_19 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_19 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_19
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_20 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_20 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_20
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_21 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_21 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_21
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_22 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_22 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_22
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_23 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_23 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_23
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_24 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_24 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_24
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_25 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_25 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_25
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_26 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_26 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_26
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_27 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_27 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_27
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_28 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_28 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_28
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_29 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_29 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_29
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_30 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_30 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_30
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_31 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_31 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_31
GR10RAK0009  Κατάντη ρους π. Χαβρία  EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0009_1 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0009_1 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0009_1
EL10_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0009_2 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0009_2 EL10_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0009_2

 

 

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.