Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Ευρωπαική Ένωση
ΕΣΠΑ

ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Χάρτης Βαθμού Επιρροής Πλημμύρας

 

 

Οι χάρτες Βαθμού επιρροής πλημμύρας από ποτάμιες ροές-λίμνες (κλ. 1/300 000), απεικονίζουν τα αποτελέσματα της συσχέτισης του μέγιστου βάθους και της μέγιστης ταχύτητας ροής όπως αυτά προέκυψαν από την υδραυλική ανάλυση για την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας, για τις τρεις περιόδους επαναφοράς Τ=50, 100, 1000.

- EL10_Βαθμός επιρροής πλημμύρας από ποτάμιες ροές-λίμνες για περίοδο επαναφοράς Τ50 έτη

- EL10_Βαθμός επιρροής πλημμύρας από θάλασσα για περίοδο επαναφοράς Τ50 έτη

- EL10_Βαθμός επιρροής πλημμύρας από ποτάμιες ροές-λίμνες για περίοδο επαναφοράς Τ100 έτη

- EL10_Βαθμός επιρροής πλημμύρας από θάλασσα για περίοδο επαναφοράς Τ100 έτη

- EL10_Βαθμός επιρροής πλημμύρας από ποτάμιες ροές-λίμνες για περίοδο επαναφοράς Τ1000 έτη

 

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.