Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Ευρωπαική Ένωση
ΕΣΠΑ

ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραμματεία Υδάτων

ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

apsfr0001_1 apsfr0001_2 apsfr0001_3 apsfr0001_4 apsfr0001_5 apsfr0001_6 apsfr0001_7 apsfr0001_8 apsfr0001_9 apsfr0001_10 apsfr0001_11 apsfr0001_12 apsfr0001_13 apsfr0001_14 apsfr0002_1 apsfr0002_2 apsfr0002_3 apsfr0003_1 apsfr0003_2 apsfr0004_1 apsfr0005_1 apsfr0006_1 apsfr0007_1 apsfr0007_2 apsfr0007_3 apsfr0007_4 apsfr0007_5 apsfr0007_6 apsfr0007_7 apsfr0007_8 apsfr0007_9 apsfr0007_10 apsfr0007_11 apsfr0007_12 apsfr0008_1 apsfr0008_2 apsfr0008_3 apsfr0008_4 apsfr0008_5 apsfr0008_6 apsfr0008_7 apsfr0008_8 apsfr0009_1 apsfr0010_1 apsfr0010_2 apsfr0011_1 apsfr0012_1 apsfr0012_2 apsfr0012_3 apsfr0012_4 apsfr0013_1 apsfr0013_2 apsfr0013_3 apsfr0013_4

 

Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε τους συνδέσμους για τους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας από ποτάμιες ροές:

 

 

Πινακίδες Χωρικής Μεταβολής Μέγιστου Βάθους Πλημμύρας για το Υ.Δ. Δυτ. Μακεδονίας
Κωδικός ΖΔΥΚΠ
EU_CD_FR
Γεωγραφική Περιγραφή Ζώνης Περίοδος Επαναφοράς T = 50 Περίοδος Επαναφοράς T = 100 Περίοδος Επαναφοράς T = 1000
GR09RAK0001 Χαμηλή ζώνη περιφερειακής τάφρου και συμβαλλόντων ποταμών, πεδιάδα Κατερίνης και Λιτόχωρου EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0001_1 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0001_1 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0001_1
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0001_2 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0001_2 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0001_2
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0001_3 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0001_3 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0001_3
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0001_4 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0001_4 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0001_4
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0001_5 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0001_5 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0001_5
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0001_6 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0001_6 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0001_6
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0001_7 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0001_7 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0001_7
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0001_8 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0001_8 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0001_8
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0001_9 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0001_9 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0001_9
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0001_10 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0001_10 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0001_10
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0001_11 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0001_11 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0001_11
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0001_12 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0001_12 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0001_12
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0001_13 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0001_13 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0001_13
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0001_14 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0001_14 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0001_14
GR09RAK0002   Χαμηλή ζώνη μέσω ρου π. Αλιάκμονα (περοχή Σαρακήνα, Καρπερό)   EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0002_1 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0002_1 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0002_1
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0002_2 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0002_2 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0002_2
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0002_3 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0002_3 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0002_3
GR09RAK0003  Δεξιά παρόχθια περιοχή τεχνητής λίμνης Πολυφύτου  EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0003_1 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0003_1 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0003_1
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0003_2 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0003_2 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0003_2
GR09RAK0004 Αριστερή παρόχθια περιοχή τεχνητής λίμνης Πολυφύτου, χαμηλή ζώνη Φτελιάς EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0004_1 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0004_1 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0004_1
GR09RAK0005 Πεδιάδα Κοζάνης EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0005_1 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0005_1 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0005_1
GR09RAK0006 Χαμηλή ζώνη Ξηρολίμνης EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0006_1 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0006_1 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0006_1
                        GR09RAK0007            Χαμηλή ζώνη άνω     ρου΄π. Αλιάκμονα και   λίμνης Καστοριάς             EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0007_1 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0007_1 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0007_1
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0007_2 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0007_2 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0007_2
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0007_3 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0007_3 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0007_3
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0007_4 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0007_4 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0007_4
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0007_5 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0007_5 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0007_5
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0007_6 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0007_6 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0007_6
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0007_7 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0007_7 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0007_7
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0007_8 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0007_8 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0007_8
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0007_9 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0007_9 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0007_9
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0007_10 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0007_10 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0007_10
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0007_11 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0007_11 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0007_11
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0007_12 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0007_12 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0007_12
GR09RAK0008        Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Πτολεμαίδας, παραλίμνιες εκτάσεις λιμνών Zάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών και νότια της λίμνης Βεγορίτιδας        EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_1 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_1 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_1
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_2 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_2 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_2
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_3 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_3 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_3
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_4 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_4 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_4
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_5 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_5 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_5
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_6 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_6 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_6
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_7 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_7 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_7
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0008_8 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0008_8 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0008_8
GR09RAK0009 Περιοχή Άρνισσα, Αγ. Αθανάσιος παρόχθιες εκτάσεις βόρεια της λίμνης Βεγορίτιδας EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0009_1 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0009_1 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0009_1
GR09RAK0010  Χαμηλή ζώνη λεκάνης Πρεσπών  EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0010_1 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0010_1 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0010_1
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0010_2 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0010_2 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0010_2
GR09RAK0011 Ανω ρους περιφερειακής τάφρου Τ66 EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0011_1 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0011_1 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0011_1
GR09RAK0012    Χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Αξιού στο Ν. Φλώρινας (π. Λύγκος)    EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0012_1 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0012_1 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0012_1
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0012_2 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0012_2 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0012_2
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0012_3 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0012_3 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0012_3
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0012_4 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0012_4 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0012_4
GR09RAK0013    Χαμηλή ζώνη π. Μαυροπόταμου (περιοχή Αλμωπαίου) και συμβαλλόντων ποταμών    EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0013_1 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0013_1 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0013_1
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0013_2 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0013_2 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0013_2
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0013_3 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0013_3 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0013_3
EL09_P05_DEPTH_MAP_T50_apsfr0013_4 EL09_P05_DEPTH_MAP_T100_apsfr0013_4 EL09_P05_DEPTH_MAP_T1000_apsfr0013_4


  

 

Πινακίδες Χωρικής Μεταβολής Μέγιστης Ταχύτητας Πλημμύρας για το Υ.Δ. Δυτ. Μακεδονίας
Κωδικός ΖΔΥΚΠ
EU_CD_FR
Γεωγραφική Περιγραφή Ζώνης Περίοδος Επαναφοράς T = 50  Περίοδος Επαναφοράς T = 100  Περίοδος Επαναφοράς T = 1000 
GR09RAK0001 Χαμηλή ζώνη περιφερειακής τάφρου και συμβαλλόντων ποταμών, πεδιάδα Κατερίνης και Λιτόχωρου EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0001_1 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0001_1 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0001_1
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0001_2 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0001_2 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0001_2
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0001_3 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0001_3 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0001_3
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0001_4 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0001_4 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0001_4
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0001_5 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0001_5 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0001_5
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0001_6 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0001_6 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0001_6
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0001_7 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0001_7 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0001_7
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0001_8 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0001_8 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0001_8
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0001_9 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0001_9 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0001_9
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0001_10 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0001_10 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0001_10
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0001_11 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0001_11 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0001_11
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0001_12 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0001_12 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0001_12
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0001_13 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0001_13 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0001_13
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0001_14 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0001_14 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0001_14
GR09RAK0002   Χαμηλή ζώνη μέσω ρου π. Αλιάκμονα (περοχή Σαρακήνα, Καρπερό)   EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0002_1 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0002_1 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0002_1
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0002_2 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0002_2 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0002_2
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0002_3 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0002_3 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0002_3
GR09RAK0003  Δεξιά παρόχθια περιοχή τεχνητής λίμνης Πολυφύτου  EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0003_1 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0003_1 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0003_1
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0003_2 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0003_2 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0003_2
GR09RAK0004 Αριστερή παρόχθια περιοχή τεχνητής λίμνης Πολυφύτου, χαμηλή ζώνη Φτελιάς EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0004_1 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0004_1 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0004_1
GR09RAK0005 Πεδιάδα Κοζάνης EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0005_1 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0005_1 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0005_1
GR09RAK0006 Χαμηλή ζώνη Ξηρολίμνης EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0006_1 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0006_1 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0006_1
                        GR09RAK0007            Χαμηλή ζώνη άνω     ρου΄π. Αλιάκμονα και   λίμνης Καστοριάς             EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0007_1 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0007_1 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0007_1
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0007_2 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0007_2 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0007_2
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0007_3 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0007_3 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0007_3
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0007_4 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0007_4 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0007_4
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0007_5 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0007_5 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0007_5
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0007_6 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0007_6 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0007_6
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0007_7 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0007_7 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0007_7
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0007_8 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0007_8 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0007_8
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0007_9 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0007_9 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0007_9
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0007_10 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0007_10 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0007_10
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0007_11 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0007_11 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0007_11
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0007_12 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0007_12 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0007_12
GR09RAK0008        Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Πτολεμαίδας, παραλίμνιες εκτάσεις λιμνών Zάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών και νότια της λίμνης Βεγορίτιδας        EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_1 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_1 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_1
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_2 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_2 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_2
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_3 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_3 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_3
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_4 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_4 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_4
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_5 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_5 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_5
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_6 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_6 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_6
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_7 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_7 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_7
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0008_8 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0008_8 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0008_8
GR09RAK0009 Περιοχή Άρνισσα, Αγ. Αθανάσιος παρόχθιες εκτάσεις βόρεια της λίμνης Βεγορίτιδας EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0009_1 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0009_1 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0009_1
GR09RAK0010  Χαμηλή ζώνη λεκάνης Πρεσπών  EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0010_1 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0010_1 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0010_1
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0010_2 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0010_2 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0010_2
GR09RAK0011 Ανω ρους περιφερειακής τάφρου Τ66 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0011_1 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0011_1 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0011_1
GR09RAK0012    Χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Αξιού στο Ν. Φλώρινας (π. Λύγκος)    EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0012_1 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0012_1 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0012_1
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0012_2 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0012_2 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0012_2
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0012_3 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0012_3 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0012_3
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0012_4 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0012_4 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0012_4
GR09RAK0013    Χαμηλή ζώνη π. Μαυροπόταμου (περιοχή Αλμωπαίου) και συμβαλλόντων ποταμών    EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0013_1 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0013_1 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0013_1
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0013_2 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0013_2 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0013_2
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0013_3 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0013_3 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0013_3
EL09_P05_VELOCITY_MAP_T50_apsfr0013_4 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T100_apsfr0013_4 EL09_P05_VELOCITY_MAP_T1000_apsfr0013_4

 

 

 

 

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.