Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Ευρωπαική Ένωση
ΕΣΠΑ

ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Αρχική

Η Λεκάνη Απορροής π. Έβρου (EL10) – Γενικά στοιχεία

Η Λεκάνη Απορροής του ποταμού Έβρου (EL10) είναι μία από τις πέντε διαχειριστικές λεκάνες απορροής που έχουν καθορισθεί από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων και συναπαρτίζουν το Υ.Δ. 12 Θράκης. Περιλαμβάνει την υδρολογική λεκάνη του π. Έβρου (το τμήμα της λεκάνης του Έβρου καθώς και των παραποτάμων του Άρδα και Ερυθροπόταμου που ανήκουν στην Ελλάδα), τις λεκάνες των μικρότερων υδατορευμάτων χ. Λουτρού, ρ. Ειρήνη, ρ. Αράπης καθώς και μικρότερες λεκάνες απορροής παράκτιων περιοχών πέριξ της Αλεξανδρούπολης. Η Λ.Α. Έβρου παρουσιάζεται στον Χάρτη 1.


Χάρτης 1: Η Λ.Α. Έβρου (GR10)

Η διασυνοριακή υδρολογική λεκάνη του π. Έβρου, συνολικής έκτασης 53.000 km2, καταλαμβάνει τμήμα της ανατολικής Βαλκανικής Χερσονήσου και μοιράζεται ανάμεσα στην Βουλγαρία, την Τουρκία και την Ελλάδα. Βόρεια και δυτικά η λεκάνη αναπτύσσεται επί Βουλγαρικού εδάφους, στα νοτιοανατολικά κυρίως επί Τουρκικού εδάφους και στα νοτιοδυτικά επί ελληνικού εδάφους. Το συνολικό μήκος του ποταμού είναι 528 km, από τα οποία τα 310 km ανήκουν στην Βουλγαρία, ενώ 208 km καθορίζουν τα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και την Τουρκία. Η λεκάνη απορροής του ποταμού μοιράζεται ανάμεσα στα τρία κράτη που διασχίζει ως εξής:

  • τα 35.085 km2 (66,2%) ανήκουν στην Βουλγαρία,

  • τα 14.575 km2 (27,5%) ανήκουν στην Τουρκία, και

  • τα 3.340 km2 (6,3%) ανήκουν στην Ελλάδα.

Κυριότεροι παραπόταμοι του Έβρου είναι ο π. Άρδας (Arda), ο Τούντζας (Tundjha) και ο Εργίνης (Ergene). Στο ελληνικό τμήμα κυριότεροι παραπόταμοι είναι ο Άρδας και ο Ερυθροπόταμος. Η συνολική λεκάνη του π. Έβρου με τα σύνορα των κρατών που διασχίζει φαίνεται στον Χάρτη 2.Χάρτης 2: Η διασυνοριακή λεκάνη απορροής του π. Έβρου.

Ο Έβρος είναι ο δεύτερος σε μέγεθος ποταμός στα Βαλκάνια (μετά τον Δούναβη) και χαρακτηρίζεται για τις φερτές ύλες που μεταφέρει και αποθέτει ανάμεσα στην Αλεξανδρούπολη και στην Αίνο, δημιουργώντας τη Δελταϊκή πεδιάδα. Σήμερα, η επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας στην ισορροπία του υγροβιοτόπου του Έβρου έχει δημιουργήσει σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία στη λεκάνη απορροής του ποταμού Έβρου παρατηρούνται πλημμυρικά φαινόμενα, μικρής ή μεγάλης έκτασης, σχεδόν κάθε έτος, και οποιονδήποτε μήνα αυτού. Η λεκάνη παρουσιάζει την μεγαλύτερη συχνότητα πλημμυρικών φαινομένων και με την μεγαλύτερη ένταση σε όλο τον ελληνικό χώρο. Όπως επανειλημμένα αναφέρεται από σχεδόν όλες τις διαθέσιμες πηγές, η συχνότητα των πλημμυρών την τελευταία δεκαετία εμφανίζεται αυξημένη, ενώ υπάρχει και αυξητική τάση της έντασης των φαινομένων. Τα πλημμυρικά φαινόμενα προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή (γεωργία, κτηνοτροφία) και αρκετές φορές προκαλούνται εκτεταμένες ζημιές στον αστικό ιστό και σε κατοικίες των παρέβριων οικισμών. Οι πλημμύρες προκαλούν επίσης και πλήθος άλλων επιπτώσεων, όπως παρεμπόδιση της κυκλοφορίας για αρκετές ημέρες, κατάκλυση προστατευόμενων περιβαλλοντικά περιοχών και καταστροφές σε υποδομές (αναχώματα, αρδευτικά αντλιοστάσια, κλπ.)

Λόγω της ιδιαιτερότητας των πλημμυρικών προβλημάτων στην Λ.Α. Έβρου, προβλήματα τα οποία δυσχεραίνονται από τον διασυνοριακό χαρακτήρα της λεκάνης, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων αποφάσισε να αναθέσει μια μελέτη ειδικά για την Λ.Α. Έβρου ώστε να εκτελεστούν κατά προτεραιότητα σε αυτήν οι δράσεις που προβλέπονται από την Οδηγία 2007/60/ΕΚ.

 

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.