Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Ευρωπαική Ένωση
ΕΣΠΑ

ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Χάρτης Βαθμού Επιρροής Πλημμύρας

 

Για την εκτίμηση του βαθμού επιρροής της έντασης πλημμύρας στην διαμόρφωση των επιπτώσεων συσχετίζονται σε κάθε κελί 500m x 500m οι μέγιστες δυνητικές επιπτώσεις μιας θεωρητικής μέγιστης πλημμύρας με βάθος νερού >2μ, με τα χαρακτηριστικά και την ένταση της πλημμύρας των τριών εξεταζόμενων περιόδων επαναφοράς για Τ50, Τ100 και Τ1000 έτη. Ως υδραυλικά χαρακτηριστικά των πλημμυρών λαμβάνονται εκείνα που έχουν προκύψει από την υδραυλική ανάλυση για την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας. Τα χωρικά αποτελέσματα υπολογισμού του βαθμού επιρροής έντασης πλημμύρας από ποτάμια για τις εξεταζόμενες περιόδους επαναφοράς Τ=50, 100 και 1000έτη απεικονίζονται για το Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου στους παρακάτω χάρτες κλίμακας 1:200.000:

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τις πλημμύρες λόγω ανύψωσης της μέσης στάθμης της θάλασσας θεωρώντας ότι το κρίσιμο υδραυλικό μέγεθος είναι το βάθος ροής. Τα χωρικά αποτελέσματα υπολογισμού του βαθμού επιρροής έντασης πλημμύρας από ανύψωση της μέσης στάθμης της θάλασσας απεικονίζονται για το Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου στον παρακάτω χάρτη κλίμακας 1:200.000:

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.