Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Ευρωπαική Ένωση
ΕΣΠΑ

ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Όμβριες Καμπύλες

 Για το Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης (EL 12) καταρτίστηκαν δύο (2) Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ). Ένα ΣΔΚΠ που αφορά στην Λεκάνη Απορροής του π. Έβρου και ένα ΣΔΚΠ που αφορά στο υπόλοιπο Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης. Στην παρούσα σελίδα παρουσιάζεται το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Λεκάνης Απορροής Έβρου.

Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Ελληνικού Τμήματος της Λεκάνης Απορροής του π. Έβρου ΦΕΚ 2639 Β 5.07.2018 : [ΦΕΚ 2639 05072018 ΕΒΡΟΣ.pdf]

Flood Risk Management Plan of Evros River Basin (Executive Summary) [FRMP Evros Basin - Executive Summary v2.pdf (2.51MB)]

EL1210

 

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.