Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Ευρωπαική Ένωση
ΕΣΠΑ

ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Παραδοτέα μελέτης

Θέσεις με σημαντικές πλημμύρες, που έχουν καταγραφεί στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης, αλλά βρίσκονται έξω από τις επιλεγείσες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, αποτέλεσαν αντικείμενο ξεχωριστής μελέτης, προκειμένου:(α) να διερευνηθούν τα αίτια της πλημμύρας λεπτομερώς και (β) να επαναξιολογηθούν αν τα εν λόγω συμβάντα εμπίπτουν στην κατηγορία των σημαντικών ιστορικών πλημμυρών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία 2007/60/ΕΚ και στην αντίστοιχη ΚΥΑ Η.Π 31822/1542/Ε103/2010.

Για τις θέσεις αυτές, διενεργήθηκαν αυτοψίες με αντικείμενο την ανάλυση των χαρακτηριστικών, αιτίων και του μηχανισμού των σημαντικών πλημμυρών της περιοχής και τη διατύπωση, εφόσον απαιτείται, προτάσεων για τη διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας.

Τα δεδομένα που αφορούν στις πλημμύρες που έλαβαν χώρα καθώς και στα αποτελέσματα και συμπεράσματα των αυτοψιών περιλαμβάνονται στην έκθεση αυτοψιών.

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.