Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Ευρωπαική Ένωση
ΕΣΠΑ

ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Αρχική

Καλώς ήρθατε

Στον παρόντα ιστότοπο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρουσιάζεται η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας στην Ελλάδα για το σύνολο των Υδατικών της Διαμερισμάτων.

Εδώ μπορείτε να αναζητήσετε:

  • Πληροφορίες για το περιεχόμενο της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας.
  • Την Κ.Υ.Α. H.Π. 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1108 Β’/2010)  με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 2007/60/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 177772/924/2017 (ΦΕΚ 2140 Β΄/20).
  • Πληροφορίες για την Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας (PFRA) που υλοποίησε η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ.
  • Πληροφορίες για τους Χάρτες Επικινδυνότητας (FHMs) και τους Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας (FRMs) που καταρτίστηκαν για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλου Κινδύνου Πλημμύρας (APSFRs) σε όλα τα Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας.
  • Τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – ΣΔΚΠ (FRMPs) σε όλα τα Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας.
  • Όλες τις Τεχνικές Εκθέσεις και τους Χάρτες που συνοδεύουν τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – ΣΔΚΠ (FRMPs).
  • Διαδραστικούς Χάρτες με τις πληροφορίες των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – ΣΔΚΠ (FRMPs).
  • Τα ηλεκτρονικά αρχεία των Εκθέσεων και των Χαρτών που συντάχθηκαν από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων στο πλαίσιο υλοποίησης των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – ΣΔΚΠ (FRMPs).

 

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.