Η Σελίδα είναι ακόμα υπό κατασκευή
Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Ευρωπαική Ένωση
ΕΣΠΑ

ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Επικαιρότητα

Στις 5/07/2018 εγκρίθηκαν:

Από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων τα ΣΔΚΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων EL01 και EL10

Στις 6/07/2018 εγκρίθηκαν:

Τα ΣΔΚΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων EL02, EL03, EL04, ΕL05, EL06, EL07, EL08, EL09, EL11, EL13, EL14 της χώρας από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων.

Στις 16/10/2017 αναρτήθηκαν:

Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την Ημερίδα Διαβούλευσης, στην Αθήνα στις 24/10/2017, για το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06).

Επισημαίνουμε ότι για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην ημερίδα έχει δημιουργηθεί on line φόρμα εγγραφής η οποία βρίσκεται στο link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddQET-E9sMnfoJTmmL4L305sj5BkjGxla6SI_-TcoPjd9szg/viewform

Στις 16/10/2017 αναρτήθηκαν:

Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την Ημερίδα Διαβούλευσης, στα Ιωάννινα στις 20/10/2017, για το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (EL05).

Στις 13/10/2017 αναρτήθηκαν:

Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την Ημερίδα Διαβούλευσης, στην Κέρκυρα 18/10/2017, για τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Βόρειας Πελοποννήσου (EL02), Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04) και Ηπείρου (EL05) για τα Ιόνια Νησιά.

Στις 12/10/2017 αναρτήθηκαν:

Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την Ημερίδα Διαβούλευσης, στην Καβάλα 20/10/2017, για το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης,  εκτός της λεκάνης απορροής π. Έβρου (EL12).

Στις 10/10/2017 αναρτήθηκαν:

Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την Ημερίδα Διαβούλευσης, στις  Σέρρες, 18/10/2017, για το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11).

Στις 4/10/2017 αναρτήθηκαν:

Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την Ημερίδα Διαβούλευσης, στο  Μεσολόγγι, 11/10/2017, για το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04).

Στις 26/9/2017 αναρτήθηκαν:

Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την Ημερίδα Διαβούλευσης, στο  Ναύπλιο, 03/10/2017, για το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου (EL03).

Στις 20/9/2017 αναρτήθηκαν:

Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την Ημερίδα Διαβούλευσης, στη  Λαμία, 29/9/2017, για το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (EL07).

Στις 20/9/2017 αναρτήθηκαν:

Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την Ημερίδα Διαβούλευσης, στην Λάρισα, 27/9/2017, για το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08).

Στις 11/9/2017 αναρτήθηκαν:

Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την Ημερίδα Διαβούλευσης, στην  Κοζάνη, 21/9/2017, για το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09).

Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την Ημερίδα Διαβούλευσης, στη  Μυτιλήνη20/9/2017, για το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (EL14).

Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την Ημερίδα Διαβούλευσης, στη  Θεσσαλονίκη19/9/2017, για το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10).

Στις 4/9/2017 αναρτήθηκαν:

Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την Ημερίδα Διαβούλευσης, στην Πάτρα, 17/9/2017, για το Σxέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (EL02).

Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την Ημερίδα Διαβούλευσης, στο Ηράκλειο, 15/9/2017, για το Σxέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (EL13).

Στις 28/8/2017 αναρτήθηκαν:

Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την Ημερίδα Διαβούλευσης, στην Καλαμάτα6/9/2017, για το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (EL01).

Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την Ημερίδα Διαβούλευσης, στην Ερμούπολη6/9/2017, για το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (EL14).

Στις 18/07/2017 αναρτήθηκε:

Η έναρξη της Διαβούλευσης των Προσχεδίων των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.

Στις 14/07/2017 αναρτήθηκαν:

Τα Προσχέδια των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για το σύνολο των Υδατικών Διαμερισμάτων.

Στις 31/3/2017 αναρτήθηκαν:

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας και Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας για το σύνολο των Υδατικών Διαμερισματών.

Στις 23/12/2016 αναρτήθηκαν:

Τα Κείμενα, Τεύχη και Χάρτες των Όμβριων καμπυλών για το σύνολο των Υδατικών Διαμερισμάτων.

Στις 04/08/2016 αναρτήθηκε:

Για το Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης (GR12)

Για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΕΒΡΟΥ:

        Το Τεύχος του Γ΄ Σταδίου της μελέτης «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Λ.Α. π. Έβρου – Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ» :  Οριστικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Ελληνικού Τμήματος της Λεκάνης Απορροής του π. Έβρου [Π3-Οριστικό σχέδιο ΣΔΚΠ GR10_V1.pdf (3.1ΜΒ)]

      Ο πίνακα 8.2. Προετεινόμενα μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λ.Α.Π. Έβρου» [Πίνακας Μέτρων  ΣΔΚΠ 'Εβρου_V4_Τελικό.pdf (0.4ΜΒ)]

       Το Τεύχος της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Διαβούλευσης της μελέτης «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Λ.Α. π. Έβρου» [Έκθεση_Αποτελεσμάτων_Διαβούλευσης_v1.pdf (1.3MB)]

Στις 21/12/2015 αναρτήθηκε:

Η 2η έκδοση του Πίνακα των Προτεινομένων μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λ.Α.Π. Έβρου

Στις 17/12/2015 αναρτήθηκαν:

Η πρόσκληση και το πρόγραμμα της ΗΜΕΡΙΔΑΣ για τη Διαβούλευση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής π. Έβρου - Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ

Στις 8/12/2015 αναρτήθηκε:

η  2η έκδοση του Προσχεδίου ΣΔΚΠ Έβρου μετά την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων που ελήφθησαν κατά την συνάντηση διαβούλευσης στην Αλεξ/πολη στις 19/11.

Στις 19/11/2015 αναρτήθηκαν:

Για το Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης (GR12)

Για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΕΒΡΟΥ:

           Το Τεύχος του Γ΄ Σταδίου της μελέτης «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Λ.Α. π. Έβρου – Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ: Τεύχος ΙΙΙ Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Ελληνικού Τμήματος της Λεκάνης Απορροής του π. Έβρου» [Π3-Προσχέδιο ΣΔΚΠ GR10_V2.pdf (2.7ΜΒ)]

           Ο πίνακας 8.2. Προετεινόμενα μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λ.Α.Π. Έβρου» [Πίνακας Μέτρων GR10_V1.pdf (0.3ΜΒ)]

          Το Τεύχος του Γ΄ Σταδίου της μελέτης «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Λ.Α. π. Έβρου – Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ: ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ (GR10/Σ3/Τ3/V1)» [SMPE_FLOODS EVROS.pdf (10ΜΒ)] 

 

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.