Η Σελίδα είναι ακόμα υπό κατασκευή
Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Ευρωπαική Ένωση
ΕΣΠΑ

ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Αρχική

Καλώς ήρθατε στον διαδικτυακό τόπο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων/Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Στον παρόντα ιστότοπο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρουσιάζονται οι δράσεις και η πορεία εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για τη διαχείριση των κινδύνων από πλημμύρες.

Εδώ θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για την Οδηγία 2007/60/ΕΚ, για την εξέλιξη των δράσεων που αναλαμβάνονται για την εφαρμογή της στην Ελλάδα και την πορεία υλοποίησης των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας σε όλα τα Υδατικά Διαμερίσματα και Λεκάνες Απορροής Ποταμού της χώρας.

Στον ιστότοπο αυτό θα βρείτε, μεταξύ άλλων:

  • Πληροφορίες για το περιεχόμενο της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για τη Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας και της ΚΥΑ 31822/2010 με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία στο Ελληνικό δίκαιο
  • Πληροφορίες για την Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΑΚΠ) που υλοποίησε η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ.
  • Πληροφορίες για τους Χάρτες Επικινδυνότητας και τους Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας που καταρτίστηκαν για τις περιοχές που υπέδειξε η ΠΑΚΠ σε όλα τα Υδατικά Διαμερίσματα και τις Λεκάνες Απορροής Ποταμού της χώρας
  • Τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) σε όλα τα Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας
  • Όλες τις Τεχνικές Εκθέσεις και τους Χάρτες που συνοδεύουν τα ΣΔΚΠ
  • Διαδραστικούς Χάρτες με τις πληροφορίες των ΣΔΚΠ
  • Τα ηλεκτρονικά αρχεία των Εκθέσεων και των Χαρτών που συντάχθηκαν από την ΕΓΥ στο πλαίσιο υλοποίησης των ΣΔΚΠ

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.