Κατάρτιση Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας

 

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας (flood risk maps) καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012):

Οι ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου του ΥΔ10 είναι οι ακόλουθες:

  • GR10RAK0002 Παραθαλάσσια ζώνη περιοχής Αγ. Νικολάου
  • GR10RAK0003 Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων Ν. Μουδανιών, Αγ. Μάμα και βόρειου τμήματος χερσονήσου Κασσάνδρειας Χαλκιδικής
  • GR10RAK0004 Χαμηλή ζώνη λεκάνης ρέματος Ν. Ηρακλειάς - Ν. Καλλικράτειας
  • GR10RAK0005 Παραθαλάσσια ζώνη Επανομής 
  • GR10RAK0007 Χαμηλή ζώνη περιοχή Ξηροποτάμου λεκάνης λίμνης Βόλβης
  • GR10RAK0008 Χαμηλή ζώνη λεκανών περιφερειακής τάφρου Τ66, ποταμών Λουδία, Αξιού, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της πρώην λίμνης Αρτζάν, και Γαλλικού, παραλίμνιες εκτάσεις λίμνης Δοϊράνης, χαμηλή ζώνη λεκάνης λιμνών Κορώνειας-Βόλβης, χαμηλή ζώνη Πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και ρέματος Ανθεμούντας
  • GR10RAK0009 Κατάντη ρους π. Χαβρία

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας καταρτίστηκαν σε κλίμακα 1/25 000 για τις ποτάμιες ροές και τα λιμναία ύδατα, για πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης, περιόδων επαναφοράς Τ = 50, 100 και 1000 ετών. Σκοπός της σύνταξης των χαρτών αποτελεί η παρουσίαση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών στον πληθυσμό, την οικονομική δραστηριότητα, το περιβάλλον και την πολιτισμική κληρονομιά, εντός των περιοχών κατάκλισης όπως αυτές προέκυψαν από την υδραυλική ανάλυση.

Επιπλέον των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας, διατίθενται χάρτες σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος (κλ. 1/300 000) όπου παρουσιάζονται:

- η αποτίμηση της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από πλημμύρα (Vulnerability)  στον πληθυσμό, στις οικονομικές δραστηριότητες, στο περιβάλλον και στην πολιτιστική κληρονομιά,

- η ένταση της πλημμύρας (Hazard),

- η συνολική αξιολόγηση των επιπτώσεων της πλημμύρας (Risk),

- η τρωτότητα σε εδαφική διάβρωση.

Οι Xάρτες Κινδύνων πλημμύρας καθώς και οι σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.
Συμφωνώ Διαφωνώ