Κατάρτιση Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας

 

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας από ποτάμιες ροές (flood risk maps)   καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012):

      •  GR05RAK0001 "Μέσος ρους π. Λούρου"
      •  GR05RAK0002 "Πεδιάδα Πρέβεζας"
      •  GR05RAK0003 "Πεδιάδες Άρτας, χαμηλή ζώνη ποταμών Λούρου-Αράχθου"
      •  GR05RAK0004 "Περιοχή Λευκίμμης νήσου Κέρκυρας"
      •  GR05RAK0005 "Χαμηλές περιοχές λεκάνης π. Αχέροντα και κλειστής λεκάνης Μαργαριτίου"
      •  GR05RAK0006 "Χαμηλή ζώνη νήσου Κέρκυρας από το ύψος της Στρογγυλής μέχρι τους Βιταλάδες"
      •  GR05RAK0007 "Μέσω ρούς Καλαμά από το ύψος της Βροσίνας έως το Καστρί"
      •  GR05RAK0008 "Κάτω ρούς-Δέλτα π. Καλαμά και παράκτια ζώνη Ηγουμενίτσας"
      •  GR05RAK0009 "Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Ιωαννίνων"  
      •  GR05RAK0010 "Χαμηλή περιοχή άνω ρου του π. Καλαμά στην περιοχή Δολιανά"

 

 Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας από ποτάμιες ροές καταρτίζονται για τα ακόλουθα σενάρια:

  • πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ =50 ετών
  • πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ = 100 ετών,
  • πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδων επαναφοράς Τ = 1000 ετών.

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας από τη θάλασσα καταρτίστηκαν για:

  • πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης περιόδου επαναφοράς 50 ετών,
  • πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης περιόδου επαναφοράς 100 ετών,

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας παρουσιάζονται σε κλίμακα 1:25.000, για όλα τα πλημμυρικά σενάρια που εξετάζονται, παρουσιάζουν τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες στον πληθυσμό, την οικονομική δραστηριότητα, το περιβάλλον και την πολιτισμική κληρονομιά, εντός των περιοχών κατάκλυσης, όπως αυτές προέκυψαν από την υδραυλική ανάλυση για τις εξεταζόμενες περιόδους επαναφοράς (Τ=50, 100, 1000) και παρουσιάζονται στους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας. Επιπλέον, δίνονται Χάρτες αξιολόγησης της τρωτότητας για τον πληθυσμό, τις οικονομικές δραστηριότητες, το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά, της τρωτότητας σε εδαφική διάβρωση, της πλημμυρικής επικινδυνότητας και του πλημμυρικού κινδύνου

 Οι Xάρτες Κινδύνων πλημμύρας καθώς και οι σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.
Συμφωνώ Διαφωνώ