Κατάρτιση Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας

 

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας από ποτάμιες ροές (flood risk maps)   καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012):

 • GR04RAK0001 "Δέλτα π. Μόρνου-παράκτιες περιοχές Ναυπακτίας"
 • GR04RAK0002 "Περιοχή δέλτα π. Ευήνου"
 • GR04RAK0003 "Χαμηλή ζώνη π. Αχελώου και παραλίμνιας περιοχής λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, παραλίμνιες εκτάσεις Τριχωνίδας, Λυσιμαχίας, Οζερού, Αμβρακίας"
 • GR04RA00K04 "Παραλίμνιες εκτάσεις λίμνης Βουλκαρίας"
 • GR04RAK0005 "Πεδινές εκτάσεις λεκάνης ρεμάτων Αμφιλοχίας"
 • GR04RAK0006 "Παραλίμνιες εκτάσεις τ.λ. Πλαστήρα"

 

 Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας από ποτάμιες ροές καταρτίζονται για τα ακόλουθα σενάρια:

 • πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ =50 ετών
 • πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ = 100 ετών,
 • πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδων επαναφοράς Τ = 1000 ετών.

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας από τη θάλασσα καταρτίστηκαν για:

 • πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης περιόδου επαναφοράς 50 ετών,
 • πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης περιόδου επαναφοράς 100 ετών,

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας παρουσιάζονται σε κλίμακα 1:25.000, για όλα τα πλημμυρικά σενάρια που εξετάζονται, παρουσιάζουν τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες στον πληθυσμό, την οικονομική δραστηριότητα, το περιβάλλον και την πολιτισμική κληρονομιά, εντός των περιοχών κατάκλυσης, όπως αυτές προέκυψαν από την υδραυλική ανάλυση για τις εξεταζόμενες περιόδους επαναφοράς (Τ=50, 100, 1000) και παρουσιάζονται στους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας. Επιπλέον, δίνονται Χάρτες αξιολόγησης της τρωτότητας για τον πληθυσμό, τις οικονομικές δραστηριότητες, το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά, της τρωτότητας σε εδαφική διάβρωση, της πλημμυρικής επικινδυνότητας και του πλημμυρικού κινδύνου

 Οι Xάρτες Κινδύνων πλημμύρας καθώς και οι σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.
Συμφωνώ Διαφωνώ