Κατάρτιση Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας

 

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας (flood risk maps) καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012):

Οι ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου του ΥΔ09 είναι οι ακόλουθες:

 • GR09RAK0001 Χαμηλή ζώνη περιφερειακής τάφρου και συμβαλλόντων ποταμών, πεδιάδα Κατερίνης και Λιτόχωρου
 • GR09RAK0002 Χαμηλή ζώνη μέσω ρου π. Αλιάκμονα (περοχή Σαρακήνα, Καρπερό)
 • GR09RAK0003 Δεξιά παρόχθια περιοχή τεχνητής λίμνης Πολυφύτου
 • GR09RAK0004 Αριστερή παρόχθια περιοχή τεχνητής λίμνης Πολυφύτου, χαμηλή ζώνη Φτελιάς
 • GR09RAK0005 Πεδιάδα Κοζάνης
 • GR09RAK0006 Χαμηλή ζώνη Ξηρολίμνης
 • GR09RAK0007 Χαμηλή ζώνη άνω ρου π. Αλιάκμονα και λίμνης Καστοριάς
 • GR09RAK0008 Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Πτολεμαΐδας, παραλίμνιες εκτάσεις λιμνών Zάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών και νότια της λίμνης Βεγορίτιδας
 • GR09RAK0009 Περιοχή Άρνισσα, Αγ. Αθανάσιος παρόχθιες εκτάσεις βόρεια της λίμνης Βεγορίτιδας
 • GR09RAK0010 Χαμηλή ζώνη λεκάνης Πρεσπών
 • GR09RAK0011 Άνω ρους περιφερειακής τάφρου Τ66
 • GR09RAK0012 Χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Αξιού στο Ν. Φλώρινας (π. Λύγκος)
 • GR09RAK0013 Χαμηλή ζώνη π. Μαυροπόταμου (περιοχή Αλμωπαίου) και συμβαλλόντων ποταμών

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας καταρτίστηκαν σε κλίμακα 1/25 000 για τις ποτάμιες ροές και τα λιμναία ύδατα, για πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης, περιόδων επαναφοράς Τ = 50, 100 και 1000 ετών. Σκοπός της σύνταξης των χαρτών αποτελεί η παρουσίαση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών στον πληθυσμό, την οικονομική δραστηριότητα, το περιβάλλον και την πολιτισμική κληρονομιά, εντός των περιοχών κατάκλισης όπως αυτές προέκυψαν από την υδραυλική ανάλυση.

Επιπλέον των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας, διατίθενται χάρτες σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος (κλ. 1/300 000) όπου παρουσιάζονται:

- η αποτίμηση της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από πλημμύρα (Vulnerability)  στον πληθυσμό, στις οικονομικές δραστηριότητες, στο περιβάλλον και στην πολιτιστική κληρονομιά,

- η ένταση της πλημμύρας (Hazard),

- η συνολική αξιολόγηση των επιπτώσεων της πλημμύρας (Risk),

- η τρωτότητα σε εδαφική διάβρωση.

Οι Xάρτες Κινδύνων πλημμύρας καθώς και οι σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.
Συμφωνώ Διαφωνώ