Κατάρτιση Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας

 

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας από ποτάμιες ροές (flood risk maps)   καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012):

  • Παράκτιες περιοχές Σαρωνίδας-Αναβύσσου-Παλαιάς Φώκαιας (GR06RAK0001)
  • Χαμηλή ζώνη Λουτρακίου (GR06RAK0002)
  • Περιοχή των Μεσογείων (GR06RAK0003)
  • Χαμηλή ζώνη Μεγάρων-Ν. Περάμου (GR06RAK0004)
  • Χαμηλή ζώνη Ασπροπύργου-Ελευσίνας (GR06RAK0005)
  • Χαμηλή ζώνη λεκάνης τεχνητής λίμνης Μαραθώνα (GR06RAK0006)
  • Παράκτια πεδινή περιοχή Μαραθώνα-Νέας Μάκρης(GR06RAK0007)
  • Λεκάνη π. Κηφισού (GR06RAK0011)
  • Παράκτιες περιοχές Γλυφάδας-Βούλας (GR06RAK0012) – Στη συνέχεια η ΖΔΥΚΠ GR06RAK0012 αναφέρεται ως Παράκτιες περιοχές Βάρης-Αγίας Μαρίνας Κορωπίου.

 

 Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας από ποτάμιες ροές καταρτίζονται για τα ακόλουθα σενάρια:

- πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ =50 ετών

- πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ = 100 ετών,

- πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδων επαναφοράς Τ = 1000 ετών.

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας παρουσιάζονται σε κλίμακα 1:25.000, για όλα τα πλημμυρικά σενάρια που εξετάζονται, παρουσιάζουν τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες στον πληθυσμό, την οικονομική δραστηριότητα, το περιβάλλον και την πολιτισμική κληρονομιά, εντός των περιοχών κατάκλυσης, όπως αυτές προέκυψαν από την υδραυλική ανάλυση για τις εξεταζόμενες περιόδους επαναφοράς (Τ=50, 100, 1000) και παρουσιάζονται στους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας. Επιπλέον, δίνονται Χάρτες αξιολόγησης της τρωτότητας για τον πληθυσμό, τις οικονομικές δραστηριότητες, το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά, της τρωτότητας σε εδαφική διάβρωση, της πλημμυρικής επικινδυνότητας και του πλημμυρικού κινδύνου

 Οι Xάρτες Κινδύνων πλημμύρας καθώς και οι σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.
Συμφωνώ Διαφωνώ