Κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας

 

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012):

 
      •  GR05RAK0001 "Μέσος ρους π. Λούρου"
      •  GR05RAK0002 "Πεδιάδα Πρέβεζας"
      •  GR05RAK0003 "Πεδιάδες Άρτας, χαμηλή ζώνη ποταμών Λούρου-Αράχθου"
      •  GR05RAK0004 "Περιοχή Λευκίμμης νήσου Κέρκυρας"
      •  GR05RAK0005 "Χαμηλές περιοχές λεκάνης π. Αχέροντα και κλειστής λεκάνης Μαργαριτίου"
      •  GR05RAK0006 "Χαμηλή ζώνη νήσου Κέρκυρας από το ύψος της Στρογγυλής μέχρι τους Βιταλάδες"
      •  GR05RAK0007 "Μέσω ρούς Καλαμά από το ύψος της Βροσίνας έως το Καστρί"
      •  GR05RAK0008 "Κάτω ρούς-Δέλτα π. Καλαμά και παράκτια ζώνη Ηγουμενίτσας"
      •  GR05RAK0009 "Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Ιωαννίνων"  
      •  GR05RAK0010 "Χαμηλή περιοχή άνω ρου του π. Καλαμά στην περιοχή Δολιανά"

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας παρουσιάζονται σε κλίμακα 1:25.000, για όλα τα πλημμυρικά σενάρια που εξετάζονται. Στους χάρτες απεικονίζεται η επιφάνεια κατάκλυσης, το μέγιστο βάθος νερού, η μέγιστη ταχύτητα ροής και πίνακας με τους χρόνους άφιξης και παραμονής του πλημμυρικού κύματος σε σημεία ενδιαφέροντος εντός των περιοχών που κατακλύζονται.

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας από ποτάμιες ροές/λίμνες καταρτίζονται για τρία πλημμυρικά σενάρια:

  • πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ=50 ετών
  • πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ=100 ετών,
  • πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδων επαναφοράς Τ=1000 ετών.

 Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας από τη θάλασσα, καταρτίζονται για τα ακόλουθα σενάρια:

  • πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης περιόδου επαναφοράς 50 ετών,
  • πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης περιόδου επαναφοράς 100 ετών.

Οι Xάρτες Επικινδυνότητας πλημμύρας καθώς και οι σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.
Συμφωνώ Διαφωνώ